Czasowniki Modalne - przykłady

5  3    38 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Mógłbyś kupić dla mnie gazetę.
start learning
You could buy the newspaper for me.
Być może on nas odwiedzi dziś wieczorem.
start learning
He may visit us tonight.
móc; forma czasu Past Simple od czasownika 'may'
(może odnosić się do czasu przeszłego, ale nie koniecznie; w zdaniu pytającym w czasie teraźniejszym wyraża grzeczniejsze pytanie)
start learning
might
móc
(np. przy wyrażaniu pozwolenia i prawdopodobieństwa)
start learning
móc in English
may
Pomożemy wam.
start learning
We shall help you.
Nie musisz myć włosów.
start learning
You do not have to wash your hair. / You don't need to wash your hair.
(Aby wyrazić brak przymusu, przeczenie od 'must' tworzy się za pomocą konstrukcji 'have to' lub 'need to'.)
móc / umieć / potrafić; forma czasu Past Simple of czasownika 'can'
(odnosi się do czasu przeszłego; w zdaniu teraźniejszym to grzeczniejsza forma 'can')
start learning
could
+31 flashcards
The lesson is part of the course
"Podstawowa gramatyka angielska"
(total 1,237 flashcards)

Try the course for free

The course also includes the following sets of flashcards:

Liczba Pojedyncza i Mnoga - teoriaLiczba Pojedyncza i Mnoga - przykładyZaimki Osobowe i Dzierżawcze - teoriaZaimki Osobowe i Dzierżawcze - przykładyPresent Simple - Czasownik TO BE - teoriaPresent Simple - Czasownik TO BE - przykładyPresent Simple - teoriaPresent Simple - przykładyPresent Continuous - teoriaPresent Continuous - przykładyPast Simple - Czasownik TO BE - teoriaPast Simple - Czasownik TO BE - przykładyPast Simple - Czasowniki Regularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Regularne - przykładyPast Simple - Czasowniki Nieregularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Nieregularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Regularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Regularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - przykładyKonstrukcja 'Going to' - teoriaKonstrukcja 'Going to' - przykładyFuture Simple - teoriaFuture Simple - przykładyThere is / there are - teoriaThere is / there are - przykładyCzasowniki Modalne - teoriaQuestion WordsCzasownik + Infinitive / + Gerund - teoriaCzasownik + Infinitive / + Gerund - przykładyStopniowanie Przymiotników - teoriaStopniowanie Przymiotników - przykładyRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - teoriaRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - przykładyPrzyimki MiejscaPrzyimki CzasuTryby Warunkowe - teoriaTryby Warunkowe - przykładyStrona Bierna - teoriaStrona Bierna - przykładyPrzedimki - teoriaPrzedimki - przykładyMowa Zależna - teoriaMowa Zależna - przykłady

You must sign in to write a comment