Przedimki - teoria

4.5  1    22 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Przed przymiotnikami w stopniu najwyższym...
start learning
... używamy przedimka określonego.
Przed nazwami instrumentów muzycznych...
start learning
... używamy przedimka określonego.
Przed nazwami pustyń...
start learning
... używamy przedimka określonego.
Gdy jednoznacznie wiemy o którą rzecz / osobę chodzi...
start learning
... używamy przedimka określonego.
W niektórych określeniach miejsc...
start learning
... używamy przedimka określonego.
Zamiast liczebnika 'one'...
start learning
... używamy przedimka nieokreślonego.
Przed nazwami rzek...
start learning
... używamy przedimka określonego.
+15 flashcards
The lesson is part of the course
"Podstawowa gramatyka angielska"
(total 1,237 flashcards)

Try the course for free

The course also includes the following sets of flashcards:

Liczba Pojedyncza i Mnoga - teoriaLiczba Pojedyncza i Mnoga - przykładyZaimki Osobowe i Dzierżawcze - teoriaZaimki Osobowe i Dzierżawcze - przykładyPresent Simple - Czasownik TO BE - teoriaPresent Simple - Czasownik TO BE - przykładyPresent Simple - teoriaPresent Simple - przykładyPresent Continuous - teoriaPresent Continuous - przykładyPast Simple - Czasownik TO BE - teoriaPast Simple - Czasownik TO BE - przykładyPast Simple - Czasowniki Regularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Regularne - przykładyPast Simple - Czasowniki Nieregularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Nieregularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Regularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Regularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - przykładyKonstrukcja 'Going to' - teoriaKonstrukcja 'Going to' - przykładyFuture Simple - teoriaFuture Simple - przykładyThere is / there are - teoriaThere is / there are - przykładyCzasowniki Modalne - teoriaCzasowniki Modalne - przykładyQuestion WordsCzasownik + Infinitive / + Gerund - teoriaCzasownik + Infinitive / + Gerund - przykładyStopniowanie Przymiotników - teoriaStopniowanie Przymiotników - przykładyRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - teoriaRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - przykładyPrzyimki MiejscaPrzyimki CzasuTryby Warunkowe - teoriaTryby Warunkowe - przykładyStrona Bierna - teoriaStrona Bierna - przykładyPrzedimki - przykładyMowa Zależna - teoriaMowa Zależna - przykłady

You must sign in to write a comment