Stopniowanie Przymiotników - teoria

4.5  1    12 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Jeśli przymiotnik jedno- lub dwusylabowy kończy się na 'e'... (stopień wyższy)
start learning
... dodajemy do niego jedynie 'r'.
W jaki sposób tworzymy stopień najwyższy od przymiotników jedno- lub dwusylabowych?
start learning
(the) + przymiotnik jednosylabowy lub dwusylabowy + -est
Jak tworzy się stopień wyższy od przymiotników trzysylabowych lub dłuższych?
start learning
Od niektórych przymiotników dwusylabowych oraz wszystkich trzysylabowych i dłuższych stopień wyższy przymiotnika tworzy się za pomocą formy opisowej: more + przymiotnik (bez żadnych końcówek).
W jaki sposób tworzymy stopień wyższy od przymiotników jedno- lub dwusylabowych?
start learning
przymiotnik jednosylabowy lub dwusylabowy + -er
Czy w języku angielskim możliwe jest stopniowanie przymiotników?
start learning
Tak, w języku angielskim możliwe jest stopniowanie przymiotników.
Czy istnieją przymiotniki których stopniowanie jest nieregularne?
start learning
Tak, istnieją takie przymiotniki, choć nie jest ich wiele.
+6 flashcards
The lesson is part of the course
"Podstawowa gramatyka angielska"
(total 1,237 flashcards)

Try the course for free

The course also includes the following sets of flashcards:

Liczba Pojedyncza i Mnoga - teoriaLiczba Pojedyncza i Mnoga - przykładyZaimki Osobowe i Dzierżawcze - teoriaZaimki Osobowe i Dzierżawcze - przykładyPresent Simple - Czasownik TO BE - teoriaPresent Simple - Czasownik TO BE - przykładyPresent Simple - teoriaPresent Simple - przykładyPresent Continuous - teoriaPresent Continuous - przykładyPast Simple - Czasownik TO BE - teoriaPast Simple - Czasownik TO BE - przykładyPast Simple - Czasowniki Regularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Regularne - przykładyPast Simple - Czasowniki Nieregularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Nieregularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Regularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Regularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - przykładyKonstrukcja 'Going to' - teoriaKonstrukcja 'Going to' - przykładyFuture Simple - teoriaFuture Simple - przykładyThere is / there are - teoriaThere is / there are - przykładyCzasowniki Modalne - teoriaCzasowniki Modalne - przykładyQuestion WordsCzasownik + Infinitive / + Gerund - teoriaCzasownik + Infinitive / + Gerund - przykładyStopniowanie Przymiotników - przykładyRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - teoriaRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - przykładyPrzyimki MiejscaPrzyimki CzasuTryby Warunkowe - teoriaTryby Warunkowe - przykładyStrona Bierna - teoriaStrona Bierna - przykładyPrzedimki - teoriaPrzedimki - przykładyMowa Zależna - teoriaMowa Zależna - przykłady

You must sign in to write a comment