Konstrukcja 'Going to' - przykłady

4.5  1    24 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Nie zamierzam iść na spacer.
(forma skrócona)
start learning
I'm not going to go for a walk.
Dlaczego zamierzam iść na spacer?
start learning
Why am I going to go for a walk?
Nie zamierzamy się więcej spotykać.
(forma skrócona)
start learning
We aren't going to meet again. / We're not going to meet again.
W przyszłym roku nie będziecie mieć 18 lat.
(forma skrócona)
start learning
You aren't going to be 18 next year. / You're not going to be 18 next year.
Nie zamierzam iść na spacer.
start learning
I am not going to go for a walk.
Oni nie zamierzają kupić tego mieszkania.
start learning
They are not going to buy this flat.
W przyszłym roku nie będziecie mieć 18 lat.
start learning
You are not going to be 18 next year.
+17 flashcards
The lesson is part of the course
"Podstawowa gramatyka angielska"
(total 1,237 flashcards)

Try the course for free

The course also includes the following sets of flashcards:

Liczba Pojedyncza i Mnoga - teoriaLiczba Pojedyncza i Mnoga - przykładyZaimki Osobowe i Dzierżawcze - teoriaZaimki Osobowe i Dzierżawcze - przykładyPresent Simple - Czasownik TO BE - teoriaPresent Simple - Czasownik TO BE - przykładyPresent Simple - teoriaPresent Simple - przykładyPresent Continuous - teoriaPresent Continuous - przykładyPast Simple - Czasownik TO BE - teoriaPast Simple - Czasownik TO BE - przykładyPast Simple - Czasowniki Regularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Regularne - przykładyPast Simple - Czasowniki Nieregularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Nieregularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Regularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Regularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - przykładyKonstrukcja 'Going to' - teoriaFuture Simple - teoriaFuture Simple - przykładyThere is / there are - teoriaThere is / there are - przykładyCzasowniki Modalne - teoriaCzasowniki Modalne - przykładyQuestion WordsCzasownik + Infinitive / + Gerund - teoriaCzasownik + Infinitive / + Gerund - przykładyStopniowanie Przymiotników - teoriaStopniowanie Przymiotników - przykładyRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - teoriaRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - przykładyPrzyimki MiejscaPrzyimki CzasuTryby Warunkowe - teoriaTryby Warunkowe - przykładyStrona Bierna - teoriaStrona Bierna - przykładyPrzedimki - teoriaPrzedimki - przykładyMowa Zależna - teoriaMowa Zależna - przykłady

You must sign in to write a comment