Liczba Pojedyncza i Mnoga - teoria

5  1    6 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Jak tworzymy regularną liczbę mnogą rzeczowników?
start learning
Regularną liczbę mnogą rzeczowników w języku angielskim tworzymy poprzez dodanie końcówki -s do rzeczownika.
Jak tworzymy liczbę mnogą, gdy rzeczownik w liczbie pojedynczej kończy się na -s, -x, -ch, -sh?
start learning
Liczbę mnogą od rzeczowników zakończonych na -s, -x, -ch, -sh tworzymy poprzez dodanie końcówki -es do rzeczownika.
Jak tworzymy liczbę mnogą, gdy rzeczownik w liczbie pojedynczej kończy się na spółgłoskę + -o?
start learning
Liczbę mnogą od rzeczowników zakończonych na spółgłoskę + -o (nie będących skrótem) tworzymy poprzez dodanie końcówki -es do rzeczownika.
Niestety, są wyjątki od tej zasady, przede wszystkim dla wyrazów obcego pochodzenia: np. piano - pianos, photo - photos, radio - radios
Jak tworzymy liczbę mnogą, gdy rzeczownik kończy się na spółgłoskę + y?
start learning
Liczbę mnogą od rzeczowników zakończonych na spółgłoskę + y tworzymy poprzez zamianę y na i oraz dodanie końcówki -es.
Jak tworzymy liczbę mnogą, gdy rzeczownik kończy się na -f / -fe?
start learning
Końcówkę -f / -fe zamieniamy na końcówkę -ves.
Czy są rzeczowniki, które tworzą liczbę mnogą w sposób nieregularny?
start learning
Tak, niektóre rzeczowniki w języku angielskim tworzą liczbę mnogą w sposób nieregularny. Takich rzeczowników jest jednak niewiele.

The course also includes the following sets of flashcards:

Liczba Pojedyncza i Mnoga - przykładyZaimki Osobowe i Dzierżawcze - teoriaZaimki Osobowe i Dzierżawcze - przykładyPresent Simple - Czasownik TO BE - teoriaPresent Simple - Czasownik TO BE - przykładyPresent Simple - teoriaPresent Simple - przykładyPresent Continuous - teoriaPresent Continuous - przykładyPast Simple - Czasownik TO BE - teoriaPast Simple - Czasownik TO BE - przykładyPast Simple - Czasowniki Regularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Regularne - przykładyPast Simple - Czasowniki Nieregularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Nieregularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Regularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Regularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - przykładyKonstrukcja 'Going to' - teoriaKonstrukcja 'Going to' - przykładyFuture Simple - teoriaFuture Simple - przykładyThere is / there are - teoriaThere is / there are - przykładyCzasowniki Modalne - teoriaCzasowniki Modalne - przykładyQuestion WordsCzasownik + Infinitive / + Gerund - teoriaCzasownik + Infinitive / + Gerund - przykładyStopniowanie Przymiotników - teoriaStopniowanie Przymiotników - przykładyRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - teoriaRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - przykładyPrzyimki MiejscaPrzyimki CzasuTryby Warunkowe - teoriaTryby Warunkowe - przykładyStrona Bierna - teoriaStrona Bierna - przykładyPrzedimki - teoriaPrzedimki - przykładyMowa Zależna - teoriaMowa Zależna - przykłady

You must sign in to write a comment