Tryby Warunkowe - przykłady

4.8  2    18 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Jeśli ona będzie mieć czas w weekend, zrobi powtórkę przed testem.
(first conditional)
start learning
If she has time at the weekend, she will revise for the test.
Byłbyś dostał dobrą ocenę, jeśli byłbyś powtórzył słownictwo.
(third conditional)
start learning
You would have got a good mark if you had revised all the vocabulary.
On zaprosiłby ją na randkę, gdyby nie był tak nieśmiały.
(second conditional)
start learning
He would ask her out if he wasn't so shy.
Jeśli zagralibyśmy w piłkę nożną, nasza drużyna zwyciężyłaby.
(second conditional)
start learning
If we played football, our team would win.
Jeśli bylibyśmy biegli szybciej, nie bylibyśmy spóźnili się na autobus.
(third conditional)
start learning
If we had run faster, we would not have missed the bus.
Jeśli byłbyś powtórzył słownictwo, byłbyś dostał dobrą ocenę.
(third conditional)
start learning
If you had revised all the vocabulary, you would have got a good mark.
Zostaniemy w domu, jeśli jutro będzie padać.
(first conditional)
start learning
We will stay home if it rains tomorrow.
+11 flashcards
The lesson is part of the course
"Podstawowa gramatyka angielska"
(total 1,237 flashcards)

Try the course for free

The course also includes the following sets of flashcards:

Liczba Pojedyncza i Mnoga - teoriaLiczba Pojedyncza i Mnoga - przykładyZaimki Osobowe i Dzierżawcze - teoriaZaimki Osobowe i Dzierżawcze - przykładyPresent Simple - Czasownik TO BE - teoriaPresent Simple - Czasownik TO BE - przykładyPresent Simple - teoriaPresent Simple - przykładyPresent Continuous - teoriaPresent Continuous - przykładyPast Simple - Czasownik TO BE - teoriaPast Simple - Czasownik TO BE - przykładyPast Simple - Czasowniki Regularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Regularne - przykładyPast Simple - Czasowniki Nieregularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Nieregularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Regularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Regularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - przykładyKonstrukcja 'Going to' - teoriaKonstrukcja 'Going to' - przykładyFuture Simple - teoriaFuture Simple - przykładyThere is / there are - teoriaThere is / there are - przykładyCzasowniki Modalne - teoriaCzasowniki Modalne - przykładyQuestion WordsCzasownik + Infinitive / + Gerund - teoriaCzasownik + Infinitive / + Gerund - przykładyStopniowanie Przymiotników - teoriaStopniowanie Przymiotników - przykładyRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - teoriaRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - przykładyPrzyimki MiejscaPrzyimki CzasuTryby Warunkowe - teoriaStrona Bierna - teoriaStrona Bierna - przykładyPrzedimki - teoriaPrzedimki - przykładyMowa Zależna - teoriaMowa Zależna - przykłady

You must sign in to write a comment