Present Perfect - Czasowniki Regularne - teoria

4.5  1    8 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Jak tworzymy zdanie przeczące z czasownikami regularnymi w czasie Present Perfect?
start learning
Potrzebny jest czasownik posiłkowy HAVE / HAS + NOT (formy skrócone HAVEN'T / HASN'T). Szyk zdania przeczącego w czasie Present Perfect wygląda następująco: podmiot + HAVE / HAS + not (lub HAVEN'T / HASN'T) + czasownik główny z końcówką -ed + ...
Kiedy używamy czasu Present Perfect? (2)
start learning
Czasu Present Perfect używamy do mówienia o: 2) o czynnościach które miały miejsce w niedawnej przeszłości;
Jak tworzymy zdanie pytające z czasownikami regularnymi w czasie Present Perfect?
start learning
Potrzebny jest czasownik posiłkowy HAVE / HAS. Szyk zdania pytającego w czasie Present Perfect wygląda następująco: (słowo pytające) + HAVE / HAS + podmiot + czasownik główny z końcówką -ed + ...
Jak tworzymy zdanie twierdzące z czasownikami regularnymi w czasie Present Perfect?
start learning
Potrzebny jest czasownik posiłkowy HAVE / HAS + czasownik regularny z końcówką -ed. Szyk zdania twierdzącego z czasownikiem regularnym w czasie Present Perfect wygląda następująco: podmiot + HAVE / HAS + czasownik główny z końcówką -ed / -d + ...
+4 flashcards
The lesson is part of the course
"Podstawowa gramatyka angielska"
(total 1,237 flashcards)

Try the course for free

The course also includes the following sets of flashcards:

Liczba Pojedyncza i Mnoga - teoriaLiczba Pojedyncza i Mnoga - przykładyZaimki Osobowe i Dzierżawcze - teoriaZaimki Osobowe i Dzierżawcze - przykładyPresent Simple - Czasownik TO BE - teoriaPresent Simple - Czasownik TO BE - przykładyPresent Simple - teoriaPresent Simple - przykładyPresent Continuous - teoriaPresent Continuous - przykładyPast Simple - Czasownik TO BE - teoriaPast Simple - Czasownik TO BE - przykładyPast Simple - Czasowniki Regularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Regularne - przykładyPast Simple - Czasowniki Nieregularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Nieregularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Regularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - przykładyKonstrukcja 'Going to' - teoriaKonstrukcja 'Going to' - przykładyFuture Simple - teoriaFuture Simple - przykładyThere is / there are - teoriaThere is / there are - przykładyCzasowniki Modalne - teoriaCzasowniki Modalne - przykładyQuestion WordsCzasownik + Infinitive / + Gerund - teoriaCzasownik + Infinitive / + Gerund - przykładyStopniowanie Przymiotników - teoriaStopniowanie Przymiotników - przykładyRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - teoriaRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - przykładyPrzyimki MiejscaPrzyimki CzasuTryby Warunkowe - teoriaTryby Warunkowe - przykładyStrona Bierna - teoriaStrona Bierna - przykładyPrzedimki - teoriaPrzedimki - przykładyMowa Zależna - teoriaMowa Zależna - przykłady

You must sign in to write a comment