Past Simple - Czasowniki Regularne - teoria

4.3  2    10 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
W czasownikach zakończonych na spółgłoskę i -y...
start learning
4) -y zamieniamy na -i + -ed
Które słowa mogą sugerować użycie czasu Past Simple?
start learning
Użycie czasu Past Simple mogą sugerować niektóre przysłówki.
Kiedy używamy czasu Past Simple?
start learning
Czasu Past Simple używamy do mówienia o czynnościach zakończonych w przeszłości lub mających miejsce w konkretnie określonym czasie w przeszłości. Czas Past Simple często występuje w opowiadaniach.
Jak tworzymy zdanie pytające z czasownikami regularnymi w czasie Past Simple?
start learning
Potrzebny jest czasownik posiłkowy DID. Szyk zdania pytającego w czasie Past Simple wygląda następująco: (słowo pytające) + DID + podmiot + czasownik główny bez końcówki -ed + ...
W czasownikach jednosylabowych zakończonych na jedną samogłoskę i jedną spółgłoskę...
start learning
3) podwajamy ostatnią spółgłoskę
+5 flashcards
The lesson is part of the course
"Podstawowa gramatyka angielska"
(total 1,237 flashcards)

Try the course for free

The course also includes the following sets of flashcards:

Liczba Pojedyncza i Mnoga - teoriaLiczba Pojedyncza i Mnoga - przykładyZaimki Osobowe i Dzierżawcze - teoriaZaimki Osobowe i Dzierżawcze - przykładyPresent Simple - Czasownik TO BE - teoriaPresent Simple - Czasownik TO BE - przykładyPresent Simple - teoriaPresent Simple - przykładyPresent Continuous - teoriaPresent Continuous - przykładyPast Simple - Czasownik TO BE - teoriaPast Simple - Czasownik TO BE - przykładyPast Simple - Czasowniki Regularne - przykładyPast Simple - Czasowniki Nieregularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Nieregularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Regularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Regularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - przykładyKonstrukcja 'Going to' - teoriaKonstrukcja 'Going to' - przykładyFuture Simple - teoriaFuture Simple - przykładyThere is / there are - teoriaThere is / there are - przykładyCzasowniki Modalne - teoriaCzasowniki Modalne - przykładyQuestion WordsCzasownik + Infinitive / + Gerund - teoriaCzasownik + Infinitive / + Gerund - przykładyStopniowanie Przymiotników - teoriaStopniowanie Przymiotników - przykładyRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - teoriaRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - przykładyPrzyimki MiejscaPrzyimki CzasuTryby Warunkowe - teoriaTryby Warunkowe - przykładyStrona Bierna - teoriaStrona Bierna - przykładyPrzedimki - teoriaPrzedimki - przykładyMowa Zależna - teoriaMowa Zależna - przykłady

You must sign in to write a comment