0 Person likes this. Give a Like!

niemamcola niemamcola

I started using VocApp 2062 days ago. I have 98 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 72 lessons. The date of my last visit is 2019-07-24 03:54:58.

My interests

angielski, hobby

Flashcards created by me


preposition verb
Noun
Phrasal verbs with "make"
Latin roots
Abstract nouns
Crouching tiger, hidden dragon
Moja lekcja
Compound adjectives
Compound nouns - noun+noun
Compound nouns - verb+preposition
The respiratory system - lekcja druga
Lekcja 3 - common cold and flu
The heart and the blood vessels
Anatomy Description, lesson 1
Słówka na pierwsze zaliczenie
Słówka na pierwsze zaliczenie part 2
First Part:)
First impression
First approach
The nervous system
Tkanka nabłonkowa
Tkanka łączna part 1
Tkanka łączna part 2
Tkanka mięśniowa
Układ moczowy
Układ Krążenia
To co nie wiedziałem
Układ nerwowy, narząd wzroku, słuchu i równowagi
Tkanka nerwowa
Układ oddechowy
Skóra
Ukłąd płciowy męski
Układ Płciowy Żeński
Układ dokrewny
Układ pokarmowy cz. I
Układ pokarmowy cz. II
Układ pokarmowy cz. III
Układ limfatyczny
Cytologia
Główne komponenty
Przeciwciała
Populacje i subpopulacje limfocytów
Receptory limfocytów T
MHC
Aktywacja limfocytów
Dojrzewanie limfocytów
Krążenie limfocytów
Mechanizmy cytotoksyczności
Cytokiny
Interferony
Nadrodzina cząstek TNF-alfa
Regulacja odpowiedzi immunologicznej
Układ dopełniacza
Fagocytoza
Odporność w błonach śluzowych
Immunologia rozrodu
Odporność przeciwzakaźna
Immunologia szczepień ochronnych
Nadwrażliwość
Choroby autoimmunizacyjne
Niedobory odporności
Immunologia nowotworów
Immunomodulacja
Immunologia transplantacyjna
Układ Krążenia
Sprawdzian II
Moja lekcja
I part game talk
II part game talk
Moja lekcja
Moja lekcja
Lets Talk 16.04.2015

You must sign in to write a comment