Populacje i subpopulacje limfocytów

 0    79 flashcards    niemamcola
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Markery typowe dla limfocytów B
start learning
CD19, CD20, CD21 (CR2, CD35 (CR1), FcgammaRII (CD32)
Czym się różnia limfocyty B1a od B1b?
start learning
B1a zawierają CD5
Na jakie antygeny odpowiadają limfocyty B1?
start learning
Na antygeny grasiczoniezależne
Ile % B to B1?
start learning
20% chociaż przeważają w śledzionie płodowej i krwi płodowej (40-60%)
W jakich chorobach zwiększony jest odsetek B1? 2
start learning
1. reumatoidalne zapalenie stawów RZS, 2. zespół Sjórgena
Jaka klasa przeciwciał powoduje autoagresję?
start learning
IgG
Co to są przeciwciała naturalne?
start learning
Są to przeciwciała, które powstają bez uprzedniej ekspozycji na antygen
Funkcja autoprzeciwciał limf. B1?
start learning
Chronią przed autoimmunizacją, bo indukują usuwanie martwych komórek
Czym się różnia przeciwciała wytwarzane przez limf B1? 5
start learning
1, ich geny nie podlegają hipermutacjom, 2. rekombinacja wykorzystuje ograniczoną liczbę segmentów, 3. ograniczona zmiennośc na złączach, 4. mają małe powinowactwo do antygenów, 5. Są polireaktywne, także do autoantygenów
Co to są limfocyty B regulatorowe?
start learning
Limfocyty B1a produkujące TGF-beta oraz IL-10
Jakie cytokiny wydzielają limfocyty B efektorowe?
start learning
IFN-gamma, IL-12, TNF-alfa oraz takie limfocyty które wytwarzają IL-4, Il-6 oraz TNF-alfa
Markery typowe dla limfocytów T
start learning
CD2-CD8 bez szóstki, CD28, CD154 oraz MHC klasy I
Któe przeciwciała najskuteczniej aktywują pośredniczą w immunofagocytozie?
start learning
IgG1 oraz IgG3
Co wytwarzaą i pobudzają limfocyty Th1?
start learning
1. interferon-gamma pobudzajacy makrofagi, 2. IL-2 stymulującą cytotoksycznośc limfocytów, 3. pobudzjaą wydzielanie IgG1 oraz IgG3 - dopełniacz i immunofagocytoza - a więc odpowiedź typu komórkowego
Co wytwarzają i pobudzają limfocyty Th2?
start learning
Il-4, Il- 5, Il-10, Il- 13 - czynniki wzrostu i różnicowania limf. B oraz pobudzają wzrost i różnicowanie komórek tucznych i eozynofilów, reakcje alergiczne
Jak limfocyt Th1 hamuję czynność i proliferacje limf. Th2?
start learning
interferon- gamma indukuje częściowo ekspresję białka supresorowego SOCS1
Jak limfocyt Th2 hamuję czynność i proliferacje limf. Th1?
start learning
IL-10 - hamuje wydzielanie cytokin przez DC, makrofagi, Th1 - współdziała z tym IL-4 oraz IL-13
Pod wpływem jakich cytokin dochodzi do rozwoju limfocytu T prekursorowego w kierunku Th1?
start learning
IL-12 oraz IFN-gamma oraz inne IL-18, IL-23 oraz IL-27 - z innych IFN-alfa
Pod wpływem jakich cytokin dochodzi do rozwoju limfocytu T prekursorowego w kierunku Th2?
start learning
IL-4, IL-7, IL- 25, IL-33 oraz TSLP
Jakie cytokiny wydzielają Th17?
start learning
IL-17A, Il17F, IL-6 oraz IL-22, IL21, IL-9 oraz inneeee TNF-alfa, GM-CSF
Funkcja Th17?
start learning
Ułatwianie odpowiedzi przeciwzakaźnej poprzez stymulacje wydzielania peptydów przeciwmikrobowych, pojawianie się neutrofilów, IgA, IgE, IgM
Co stymuluje powstawanie limfocytów Th17?
start learning
IL-1beta, IL-7, IL-21, IL-23
Co hamuje powstawanie limfocytów Th17?
start learning
IL-27 oraz cytokiny konkurencyjnych limfocytów Th1 oraz Th2
Jakie receptory regulujące zasiedlanie są charakterystyczne dla Th1?
start learning
CXCR3 oraz CCR5(taki same jak Th2_
Jakie receptory regulujące zasiedlanie są charakterystyczne dla Th2?
start learning
CCR3 oraz CCR5(taki same jak Th1_
Jakie receptory regulujące zasiedlanie są charakterystyczne dla Th17?
start learning
CCR4 oraz CCR6
Rodzaje Treg?
start learning
1. naturalne Treg CD4+CD25+FOXP3+, indukowalne Treg - 2. Tr1 oraz Th3
Co indukuje, a co hamuje przejście w kierunku Treg?
start learning
Indukuje TGF-beta, hamuje IFN-gamma
Jakie są inne limfocyty podejmujące aktywnośc regulatorową? 4
start learning
1. Th2 lub Th1 w stosunku do siebie, 2. MDSC, 3. CD8alfa-alfa, 4. Tgammadelta oraz NKT
Mechanizmy supresji MDSC?
start learning
1. arginaza, 2. cyklooksygenaza 2 indukująca prostaglandynę E2
CO bierze udział w indukcji tolerancji infekcyjnej?
start learning
IL-35 a powstające z niej Treg to iTr35
Za pomoca czego Treg oddziaływują na inne komórki
start learning
TGF-beta, IL-10, IL-35 oraz 2,3-dioksygenaza indoloaminy IDO, galektyna-9 łącząca się z TIM3 na limfocytach Th
Co powoduje 2,3-dioksygenaza indoloaminy?
start learning
Powoduje rozpad tryptofanu (wzmaga wytwarzanie TGF-beta) na kinureninę (co działa jako analog TGF-beta)
Markery charakterystyczne dla Treg
start learning
CD4, CD25 (IL-2R), CTLA-4, GITR - receptor indukowany glikokortykoidem, oraz integryna alfa-E-beta-7
Jakie limfocyty sa zdolne do efektu cytotoksycznego 5
start learning
1. Limfocyty CD8+ Talfabeta, 2. niektóre CD4+, 3. limfocyty Tgammadelta, 4. NKT, 5. NK
Czym się różnią Tc1 od Tc2?
start learning
Tc1 wydzielają cytokiny o profilu Th1, a cytokiny Tc2 przypominają Th2
Czy limfocyty Tc zawsze zabijają komórki?
start learning
Nie, mogą podprogowo wydzielić granzymy i inne cytokiny co spowoduje zahamowanie replikacji wirusa
Jakie są mechanizmy cytotoksyczne Tc?
start learning
1. zależne od granzymów, perforyny i granulizyny, 2. zależne od interakcji cząsteczek nadrodziny TNF
Za pomocą jakich cząsteczek z nadrodziny TNF limfocyty Tc zabijają komórki?
start learning
1. FASL inaczej CD178 oraz APO-1, 2. TNF-alfa, 3. LT-limfotoksyna alfa, 4. TRAIL, 5. TWEAK
Czym się charakteryzują Tgammadelta? 5
start learning
1. powstają w grasicy najwcześniej, 2. inna budowa receptora, 3. receptory NK tj. NKG2D, 4. TLR, 5. dektyna
Co rozpoznają limfocyty Tgammadelta?
start learning
1. białka szoku cieplnego własne i bakterii, 2. fosfoantygeny, 3. alkilaminy bakteryjne, 4. MICA oraz MICB, 5. białka wiążące UL16
W ajki sposób limfocyty Tgammadelta regulują odpowiedź imm.?
start learning
poprzez IL-17 oraz IFN-gamma
W kontekście jakich cząsteczek limfocyty Tgammadelta rozpoznają antygeny?
start learning
CD1
Co jest charakterystyczne w czynności limfocytó Tgammadelta?
start learning
niepodlegająca restrykcji MHC cytotoksycznośc nowotworowa oraz ADCC
Co rozpoznają komórki NKT?
start learning
rozpoznają lipidy i ich pochodzne w kontekście CD1d
Jaki profil cytokin mają NKT?
start learning
Taki jak Th1 oraz Th2
W odpowiedzi przeciw czemu uczestniczą NKT?
start learning
przeciw Streptococcus pneumoniae, Helicobacter pylori
Co powodują komórki veto?
start learning
Jeśli jakaś komórka je rozpozna, to one nieswoiście ją zinaktywują - nie da się to zastąpić żadnym czynnikiem rozpuszczalnym
Cząsteczki charakterystyczne dla NK
start learning
receptor NKp46(CD335), CD56 - izoforma cząsteczki adhezji komórek nerwowych N-CAM, CD16 czyli receptor dla fragmentu Fc przeciwciał (FCgammaRIII), oraz CD161
Jaki jest przeważajaca morfologia NK?
start learning
dużych ziarnistych limfocytów LGL
Cytokina stymulująca różnicowanie NK
start learning
IL-15
O jakim fenotypie występują komórki NK1 w krwi
start learning
umiarkowana ekspresja CD56, duża ekspresja CD16, silne wł. cytotoksyczne, produkcja IFN-gamma
O jakim fenotypie występują komórki NK2 w węzłach limfatycznych
start learning
Duża ekspresja CD56, brak ekspresji CD16, słabe wł. cytotoksycznee, produkcja dużej ilości IFN-gamma, GM-CSF, TNF-alfa
CO jest czynnikiem wzrostowym NK?
start learning
IL-2, IL-12, IL-15, IL-21
Czym się różni NK od monocytów w granulocytów rozwojowo?
start learning
NK może proliferować w tkankach
Ligandy dla receptorów NK
start learning
MHC klasy I zarówno klasyczne jak i nieklasyczne
Rodzaje receptorów komórek NK
start learning
1. receptory z rodziny Ig-podobnych, 2. receptory lektynowe z grupy CD94/NGD2
Jakie są rodzaje receptorów NK z rodziny Ig-podobnych
start learning
receptory typu KIR (killer cell inhibitory. immunoglobulin like receptors) - KIR2D oraz KIR3D
Co rozpoznają receptory KIR?
start learning
aminokwasy w łańcuchu alfa cząsteczek MHC klasy I
Jak receptory KIR przekazują sygnał aktywacji, a jak hamowania?
start learning
Hamowanie poprzez swoje własne sekwencje ITIM, a w postaci z krótkim odcinkiem śródplazmatycznym KIR2DS, KIR3DS przekazują sygnał aktywacji na sewkencje ITAM CD3 lub FcespilonRIgamma czy DAP12
Jakie receptory nazywamy receptorami naturalnej cytotoksyczności
start learning
NKp46, NKp44, NKp30 - związane z sekwencjami ITAM CD3 oraz FcepsilonRIgamma
Jaka jest funkcja CD94/NKG2
start learning
Rozpoznawanie nieklasycznych MHC Ib
Jaki sygnał przekazuje kompleks CD94/NKG2(A lub B)
start learning
poprzez sekwencje ITIM (NKG2) przekazuje sygnał hamujący przez nieklasyczne MHC I jak HLA-E
Jaki sygnał przekazuje kompleks CD94/NKG2C
start learning
sygnał aktywujący
Czym się różni NKG2D od innych NKG2?
start learning
nie tworzy kompleksu z CD94 tylko tworzy homodimer
Jaki sygnał przekazuje kompleks NKG2D
start learning
aktywujący - poprzez rozpoznanie MICA + MICB
Jakie cząsteczki kostymulują NK?
start learning
CD2 + LFA-3(CD58), LFA-1 + ICAM-1(CD54), CD244 + CD48
Jakie receptory dodatkowe zawierają NK?
start learning
FcgammaIII oraz receptory Toll-like - TLR2, TLR3, TLR5, TLR9
Mechanizmy zabijania NK
start learning
1. za pomocą ziaren azurofilnych - perforyny itp.,2. za pomocą FASL, 3. tlenku azotu
Najważniejsza cytokina aktywująca NK?
start learning
IL-2, któa stymuluje proliferację oraz wzmaga aktywnośc cytotoksyczną
Czym się różni aktywacja NK1 od NK2 interleukiną-2?
start learning
NK2 mają dla niej receptory o dużym powinowactwie więc reagują w małym stężeniu, a NK1 w dużym stężeniu
Co hamuje aktywność NK? 6
start learning
1. najważniejsza to prostaglandyna E2, 2. analogi IL-2, 3. TGF-beta, 4. kortyzon, 5. IL-17, 6. PDGF
Jakie receptory dla chemokin mają NK?
start learning
CX3CR1 oraz CXCR3
Co jest bodźcem do aktywacji NK?
start learning
Zmniejszona ekspresja MHC I lub zwiększona ekspresja MICA oraz MICB czy ULBP
Jak komórki NK modulują odpowiedź w kierunku przeciwwirusowej?
start learning
IFN-gamma - stan gotowości przeciwwirusowej raz indukcja syntezy iNOS w makrofagach zaburzająca replikację wirusa, 2. TNF-alfa oraz IFN-gamma - stymulacja APC
Co powoduje patologicznie mała aktywność NK
start learning
Zespół Chediaka-Higashiego, większa zapadalność na nowotworye
Jak oddziaływują na siebie DC oraz NK?
start learning
Gdy NK przeważa nad niedojrzałymi DC to je zabija poprzez aktywację NKp30, a gdy jest mało niedojrzałych DC w stosunku do NK to jest promowany ich rozwój
Coto jest zjawisko oporności hybrydy
start learning
Odrzucanie przeszczepu szpiku od rodziców w szczepach wsobnych
Co to są komóki LAK
start learning
Są to komórki wyprodukowane in vitro z limfocytów pod wpływem dużego stężenie IL-2, mające szersze do NK spektrum cytotoksyczności, szczególnie w kierunku autologicznych komórek nowowtworowych

Co to są limfocyty?

Limfocyty to inaczej komórki układu odpornościowego. Są podstawą odporności swoistej, należą do grupy leukocytów, którą dzielimy na agranulocyty (do nich należą limfocyty i monocyty) i granulocyty (należą do nich neutrofile, bazofile i eozynofile). Limfocyty są okrągłe, posiadają jedno jądro, wypełniające niemal całą przestrzeń w komórce. Mają średnicę od około 6 do 15 𝞵m. Ogólna liczba limfocytów w ciele człowieka wynosi około 1x10¹².

Podział limfocytów

Limfocyty dzielimy na limfocyty T oraz na limfocyty B. A gdzie dojrzewają limfocyty T? Poprawną odpowiedzią na to pytanie jest grasica. Limfocyty T odpowiadają za odpowiedź odpornościową. Część z nich wydziela cytokiny, które biorą udział w owej odpowiedzi odpornościowej. Gdzie dojrzewają limfocyty B? Powstają w czerwonym szpiku kostnym. Ich zadaniem jest rozpoznawanie antygenu. Wytwarzają przeciwciała, które wiążą antygeny, co umożliwia zachodzenie dalszych, skomplikowanych procesów, jak np. neutralizowanie toksyn, czy opsonizacja.

Biologia na Fiszkotece

Jeżeli Twoim celem jest nauka biologii, to teraz na Fiszkotece znajdziesz mnóstwo interesujących kursów, które z pewnością ułatwią Ci naukę. Nasi użytkownicy zadbali o to, aby nie zabrakło Ci materiałów, dysponujemy więc najróżniejszymi lekcjami, poczynając od funkcji korzenia, na budowie tkanek zwierzęcych kończąc. Jesteśmy więc pewni, że znajdziesz tutaj coś dla siebie. Aby ułatwić Ci zadanie, zgromadziliśmy tutaj kilka ciekawych lekcji, które być może okażą się dla Ciebie przydatne, lub interesujące: biologia – tkanki, anatomia człowieka – układ krwionośny, budowa i funkcje krwi.

You must sign in to write a comment