Dojrzewanie limfocytów

 0    26 flashcards    niemamcola
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Co jest prekursorem limfocytów T?
start learning
1. bezpośrednie prekursory tymocytów, 2. wspólne komórki progenitorowe limfopoezy CLP
Co może powstawać z wspólne komórki progenitorowe limfopoezy CLP
start learning
limfocytów B, NK, dendrytycznych no i oczywiście limf. T
Pod wpływem jakich białek grasiczych CLP przechodzą w tymocyty
start learning
Białka Jagged oraz Delta-like i ich receptorem, protoonkogen Notch-1
Co indukuje przejście komórki macierzystej szpiku w preT?
start learning
Czynnik transkrypcyjny Icaros
Czym jest selekcja beta tymocytów?
start learning
Jest to sprawdzenie poprawności reanżaracji genów dla łańcucha beta TCR
Z czym się łączy łańchuch beta TCR w selekcji beta
start learning
z nie ulegającym reanżaracjom preTCRalfa
Na czym polega selekcja pozytywna limf T?
start learning
Na sprawdzeniu poprawności reanżaracji genów dla łąńcucha alfa TCR - czyli takich tymocytów które mają prawidłowy TCR rozpoznający własne MHC - CEL: ukierunkowanie na rozpoznawanie peptydów połączonych z MHC
Co jeśli limfocyt T nie rozpozna żadnego antygenu w selekcji pozytywne?
start learning
Ulegnie śmierci z zaniedbania albo ponownie zredaguje receptor - łańcuch alfa
Jaki est cel selekcji negatywnej limf. T?
start learning
badanie niebezpieczeństwa, czyli usuwanie limfocytów, które zdolne są do rozpoznawania antygenów ze zbyt dużym powinowactwem
Co odpowiada za ekspresję narządowo swoistych antygenów w grasicy?
start learning
czynnik transkrypcyjny AIRE- mutacja powoduje poliendokrynopatie
Jakie są charakterystyczne markery limfocytów zasiedlających grasice?
start learning
c-KIT+, CD44+, CD25-
Jakie białka komókowe hamują apoptozę tymocytów?
start learning
BCL-2 oraz BCL-xL
Co zapewnia przeżycie limfocytów we wczesnych etapach w grasicy?
start learning
IL-7 przez IL-7R
Co hamuje apoptozę w selekcji beta?
start learning
Głównie pre-TCR
Co hamuje apoptozę w selekcji pozytywnej?
start learning
TCR
CO indukuje apoptozę przy zbyt silnym powinowactwie do autoantygenów czy MHC w selekcji negatywnej?
start learning
endocytoza TCR - po krótkim czasie nie będzie miał sygnałów antyapoptotycznych - lub mozliwośc przeżycia przez ekspresję FOXP3 (naturalne i nietypoe CD8alfaalfa+)
Co powoduje częściow agonista TCR?
start learning
Nie pobudza proliferacji i cytotoksyczności, ale pobudza wydzielanie IFN-gamma
Co inicjuje reanżarację genó dla TCR w kierunku podjednostek gammadelta?
start learning
Limfotoksyna alfa produkowana przez limfocyty podwójnie dodatnie tuż po selekcji beta
Pod wpływem jakiej cytokiny NK rozwijają się z CLP w szpiku?
start learning
IL-15
Jakie są czynniki transkrypcyjne rozwijają limf. B?
start learning
PAX5 i EBF (early B cell factor)
CO zachodzi na poziomie limf. pro-B?
start learning
1. ekspresja czynnika PAX5,2 pojawia się Igalfa oraz Igbeta,3. nabardziej charakterystyczne markery CD19 oraz CD45R, MHC II, 4. ekspresja RAG1, RAG2 oraz TdT 5. powstaje łańcuch cięzki BCR
Jak zachodzi przejście pro-B do pre-B
start learning
Zanika ekspresja CD34 oraz pojawia się pre-BCR
Na czym polega selekcja pozytywna limf. B
start learning
Jeśli łąńcuch ziężki potrafi się połączyć z łąńcuchem zastępczym to odłącza białko BiP co powoduje uwolnienie z ER BRCR i połączenie z kompleksem Igalfa oraz Igbeta co dostarcza sygnału aktywacyjnego
Na czym polega selekcja negatywna limf. B
start learning
Na usunięciu limfocytów autoreaktywnych
Najważniejsze czynniki wpływające na rozwój limf. B w szpiku?
start learning
TSLP, PPBSF (pre-pro-B cell growth-stimulating factor), IL-7 oraz CXCL12 (SDF-1)
Co umożliwie emigracje limf. B dojrzałych z szpiku?
start learning
Utrata ekspresji receptora CXCR4 dla chemokiny CXCL12 (SDF-1) oraz utrata cząsteczki powierzchniowej VLA-4 dla białka adhezyjnego VCAM-1

You must sign in to write a comment