Układ dokrewny

 0    71 flashcards    niemamcola
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Jakimi naczyniami krwionośnymi są naczynia gruczołów dokrewnych?
start learning
naczyniai o nieciągłej ścianie - pkienkowej lub zatokowej
Jak możemy podzielić gruczoły ze względu na budowę histologiczną? 3
start learning
1. oddzielne narządy zwarte, 2. gruczoły amfikrynowe - grupy komórek w narządach, 3. pojedyncze komórki endokrynowe
Jakie mamy hormony pod względem budowy chemicznej? 4
start learning
1. steroidy (kortyzol, estradiol, testosteron, progesteron, 2. białka (insulina, hormon wzrostu, parathormon, tyreotropina, 3. krótkie peptydy - wazopresyna, tyreoliberyna, 4. pochodne aminokwasow
Kiedy powstaje płat przedni przysadki?
start learning
w 4 tygodniu życia zarodkowego
Z czego powstaje płat przedni przysadki?
start learning
Z ektodermalneje płytki przysadkowej, będącej częścią wysłanego ektodermą sklepienia zatoki ustnej
Co dzieje się z ektodermalną płytką przysadkową wpierwszej połowie 4 tygodnia?
start learning
Fałduje się i tworzy kieszonkę przysadkową Rathego
Jak powstaje płat tylny przysadki?
start learning
Powstaje gdy dno międzymózgowia grubieje i tworzy wyrostek lejkowaty, który rozrasta się maczugowata w płat tylny
Jaka jest szerokość przysadki?
start learning
12 mm
Jaka jest masa przysadki?
start learning
0,6 g
Z ajkich części zbudowany jest płat przedni przysadki?
start learning
Z 1. obwodowej, 2. pośredniej szczątkowej, 3. części guzowej
Ile procent masy przysadki stanowi płat przedni?
start learning
75%
Z jakich częsci składa się płat tylny przysadki?
start learning
Z 1. szypuły, 2. częsci nerwowej, 3. wyniosłości pośrodkowej
Ile procent masy przysadki stanowi płat tylny?
start learning
25%
Jakie hormony wydzielane są przez jądra drobnokomórkowe podwzgórza?
start learning
liberyny i statyny
Co produkują jądra wielkokomórkowe podwzgórza?
start learning
Oksytocynę i wazopresynę
Masa szyszynki
start learning
120 mg
Długość szyszynki
start learning
8-12 mm
Co dzieli szyszynke na nieregularne płaciki?
start learning
opona miękka
Jakie komórki tworza szyszynkę?
start learning
1. pinealocyty - wytwarzają melatoninę, 2. komórki śródmiąższowe - glejowe - dwubiegunowe
Co zmienia się w szyszynce wraz z wiekiem?
start learning
Zwiększa się ilość piasku szyszynkowego, który jest pozakomórkowymi, zasadochłonnymi ciałkami blaszkowatymi składającym się ze złogów Ca i Mg
Z czego rozwija się tarczyca?
start learning
Z przewodu pokarmowego, zmiejsca w którym łączą się pierwsze i drugie łuki skrzelowe
Kiedy rozpoczyna się rozwój tarczycy?
start learning
w połowie 4 tygodnia życia zarodka
Co pozostaje po rozwoju tarczycy?
start learning
Przewód językowo-tarczowy wraz z otworem ślepym u nasady języka
Jaką mase ma tarczyca?
start learning
20 g
U której płci gruczoł tarczowy jest większy?
start learning
U kobiet
Jakie komórki budują tarczycę?
start learning
1. komórki pęcherzykowe-tyreocyty-główne, 2. komórki okołopęcherzykowe - jasne - komórki C
Gdzie występują komórki okołopęcherzykowe, C, jasne tarczycy?
start learning
W ścianie pęcherzyków tarczycy (między blaszką podstawną a k. pęcherzykowymi) oraz poza pęcherzykami
Od czego zależy kształt tyreocytów?
start learning
Od stanu czynnościowego - sześcienne to wydzielnicze, płaskie to spoczynkowe
Który hormon tarczycy wykazuje większą aktywność biologiczną?
start learning
T3
Pierwotny skutek działania hormonów tarczycy
start learning
zwiększenie zużycia O2 - zwiększenie produkcji ciepła
Ile w warunka ch fizjologicznych jest produkowane ciepło?
start learning
37 kcal/m2
Co produkują komórki okołopęcherzykowe tarczycy?
start learning
kalcytoninę
Z czego pochodzą przytarczyce?
start learning
Z 3 - gruczoły blisko dolnego bieguna tarczycy i 4 kieszonki skrzelowej - blisko górnego bieguna, za tarczycą lub przy połączeniu tarczowo-pierścieniowym
U której płci przytarczyce są większy?
start learning
U kobiet
Kiedy przytarczyce osiagają maksymalną masę?
start learning
około 20 roku życia
Ile torebek otacza przytarczyce?
start learning
2
Jakie komórki wchodza w skład komórek przytarczyc?
start learning
1. komórki główne, 2. komórki kwasochłonne (oksyfilne), 3. komórki tłuszczowe (adipocyty)
Jakie komórki są najmniejszymi komórkami ustroju?
start learning
4-8 mirkometrów
Jakie są proporcje komórek głownych przytarczyc?
start learning
Komórek głównych jasnych jest 3 razy więcej niż komórek ciemnych
Długość komórek kwasochłonnych?
start learning
8-10 mikrometrów
Kiedy pojawiają się komórki kwasochłonne przytarczyc?
start learning
około 7 roku życia i wraz z wiekiem liczba ich wzrasta
Kiedy pojawiaja się komórki tłuszczowe w przytarczycach?
start learning
W okresie pokwitania ich liczba stopniowa wzrasta do 40 roku życia, a wieku starczym się obniża
Kiedy zanika kora nadnerczy płodowa?
start learning
W ciągu dwóch pierwszych lat życia
Kiedy zawiązuje się kora i rdzeń nadnerczy?
start learning
na początku 5 tygodnia życia
Jakiego pochodzenia jest kora nadnerczy?
start learning
mezodermalnego
Jakiego pochodzenia jest rdzeń nadnerczy?
start learning
ektodermalnego - tak jak układ współczulny
Jakie są różnice w budowie pomiędzy nadnerczem prawym a lewym?
start learning
Nadnercze prawe ma kształt trójkątny i jest bardziej spłaszczone, 2. nadnercze lewe ma wierzchołek zaokrąglony i przybiera kształt półksięzyca
Ile wynosi masa nadnerczy u noworodków?
start learning
7 g
Ile wynosi masa nadnerczy u dorosłych?
start learning
10-18 g
Ile masy nadnerczy to rdzeń?
start learning
10 %
Ile procent objętości kory to warstwa kłębuszkowata, pasmowata i siateczkowata?
start learning
1. 15%, 2. 78%, 3. 7%
Na którą warstwę kory najbardziej wpływa ACTH?
start learning
Na warstwę pasmowatą
Jakie komórki tworzą rdzeń nadnerczy?
start learning
1 komórki chromochłonne (redukcja chromu przez katecholaminy do brunatnego strątu), 2. nieliczne komórk izwojowe
jakie są dwa rodzaje pęcherzyków wydzielniczych rdzenia nadnerczy?
start learning
1. pęcherzyki jasne (zawierające adrenalinę), 2. pęcherzyki ciemne (noradrenalina)
Jakie substancje występują dodatkowo w pęcherzykach wydzielniczych rdzenia nadnerczy? 4
start learning
1. hydoksylaza beta, 2. dopomina?, 3. chromogranina, 4. ATP
Ile procent wydzielanych katecholamin to adrenalina>?
start learning
80 %
Jakie receptory odbierają sygnał z katecholamin?
start learning
alfa - prowadzą do pobudzenia, beta - prowadza do zahamowania
Kiedy rozwija się trzustka?
start learning
W pierwszym miesiącu rozwoju zarodkowego
Jakiego pochodzenia jest trzustka?
start learning
endodermalnego, z nabłonka dwunastnicy
Z czego rozwija się trzustka?
start learning
Z 3 zawiązków - jednego grzbietowego i dwóch brzusznych po czym jeden lewy brzuszny zanika
Jak ułożona jest trzustka w stosunku do otrzewnej?
start learning
Wtórnie zewnątrzootrzenowo
Ile jest wysp trzustkowych
start learning
ponad milion oddzielnych
Jakie są główne typy komórek trzustkowych? 6
start learning
1. komórki B lub beta, 2. komórki A lub alfa, 3. D lub typu II lub delta, 4. komorki PP lub F, 5. mniej liczne D1 lub IV, 6. komórki EC lub enterochromofinowe
Przez które komórki trzustki produkowana jest amylina?
start learning
Przez komórki beta
Jaki procent komorek to komorki beta trzustki?
start learning
70%
Jaki procent komorek to komorki alfa trzustki?
start learning
20%
Jaki procent komorek to komorki delta trzustki?
start learning
5-10%
Jaki procent komorek to komorki PP lub F trzustki?
start learning
1-2%
jaki charakter mają pęcherzyki wydzielnicze trzustki?
start learning
komórek surowiczych bo mają zasadochłonną cytoplazmę, jądro położone centralnie
Schemat przewodów odprowadzających trzustki
start learning
1. światło pęcherzyka, 2. wstawki, 3. przewody międzypłacikowe, 4. przewody międzypłatowe, 5. przewó trzustkowy Wirsunga
Jakim nabłoniem wysłane są wstawki trzustki?
start learning
jednowarstwowym sześciennym, a te większe przewody walcowatym

You must sign in to write a comment