Układ limfatyczny

 0    68 flashcards    niemamcola
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Kiedy zaczyna się rozwijać układ limfatyczny?
start learning
5 tydzien życia płodowego
Z czego rozwijają się naczynia chłonne?
start learning
Z mezenchymy, z której powstaje także 6 worków chłonnych
Z czego pochodzi grasica?
start learning
Z mezodermy oraz endodermy (nabłonek endodermalny zrębu narządu) z małym udziałem ektodermy z brzusznych zachyłków trzecich kieszonek skrzelowych
Kiedy powstają pierwsze węzły chłonne?
start learning
w 3 miesiącu życia płodowego
Z czego powstaje układ limfatyczny?
start learning
Z mezenchymy z wyjątkiem grasicy
Kiedy zaczyna się rozwijać śledziona?
start learning
W 5 tygodniu życia płodowego
Z czego rozwija się śledziona?
start learning
z skupiska komórek mezenchymalnych znajdujących się pomiędzy blaszkami krezki grzbietowej żołądka
Co jest wykładnikiem aktywności transkrypcyjnej limfocytów?
start learning
obecność jąderka
Marker limfocytów pubudzonych
start learning
CD38
Jaki marker powierzchniowy jest charakterystyczny dla Th1?
start learning
CD26
Jaki marker powierzchniowy jest charakterystyczny dla Th2?
start learning
CD30
Czym się charakteryzują komórki T gamma/delta
start learning
Nie posiadają CD4 ani CD8
gdzie znajdują się limfocyty Tgamma/delta? 4
start learning
1. naskórek, 2. błona śluzowa jamy ustnej, 3. jelita, 4. pochwa
Ile procent limfocytów obwodowych to komórki NK?
start learning
5-10%
Gdzie jest najwięcej limfocytów NK?
start learning
50%
Jakie są markery specyficzne dla NK? 3
start learning
CD16, CD56, CD94
Co zawierają NK?
start learning
1. perforyny, 2. glikoproteiny, 3. granzymy,
Co przyciąga makrofagi do obszarów zapalenia?
start learning
białko C5a układu dopełniacza
Jakie markery powierzchniowe są markery powierzchniowe są charakterystyczne dla komórek dendrytycznych?
start learning
CD1a oraz CD40
Czym się różnią komórki dojrzałe od niedojrzałych?
start learning
1. nie mają zdolności fagocytarnych, 2. tracą receptory FC oraz mannozowe, 3. mają silną ekspresję B7, ICAM-1, IL-12
Jaka jest różnica pomiędzy rozpoznaniem antygenów przez limfocyty T i B?
start learning
Limfocyty T rozpoznają określoną sekwencje aminokwasów, a więc małe peptydy związane z błoną, a limfocyty B antygeny rozpuszczalne, ich trzeciorzedową strukturę
Gdzie występują MHC I?
start learning
Na wszystkich komórkach jądrzastych i płytkach krwi
Kiedy zaczyna się zjawisko inwolucji grasicy?
start learning
od roku po urodzeniu
Co zmienia się w grasicy wraz z wiekiem oprócz inwolucji?
start learning
Zwiększa się wielkość oraz ilość ciałek grasiczych
Z jakiej tkanki zbudowany jest zrąb grasicy?
start learning
z tkanki łącznej siateczkowatej
Iloma tymocytami opiekuje się komórka opiekuńcza?
start learning
Około 200 tymocytami
Jakie są rodzaje komórek nabłonkowych grasicy?
start learning
1. komórki korowe podtorebkowe, 2. komórki korowe wewnętrzne, 3. komórki rdzenne, 4. komórki nabłonkowe ciałek Hassala
Gdzie znajdują się komórki korowe podtorebkowe?
start learning
Jako ciągła warstwa pokrywająca przegrody łącznotkankowe i naczynia
Jak zbudowane są komóki korowe wewnętrzne?
start learning
Mają gwiaździstą budowę i tworzą sieciowy układ z obszernymi przestrzeniami zawierającymi tymocyty
Kiedy pojawiają się ciałka Hassala?
start learning
już w życiu płodowym
jak zbudowane są ciałka Hassala?
start learning
Są to owalne twory z komórek nabłonkowych zachodzących na siebie dachówkowato
Co zawierają ciałka Hassala?
start learning
1. ziarna keratohialiny, 2. pęczki włókien pośrednich, 3. krople lipidowe
Jaka jest cecha charakterystyczna dla grasicy?
start learning
Brak limfatycznych naczyń doprowadzających
Jakie naczynia krwionośne znajdują się na granicy kory i rdzenia?
start learning
zawłosowate żyłki mające sześcienny śródbłonek zbliżony do wysokiego śródbonka żyłek w węzłach limfatycznych
Co wchodzi w skład bariery krew-grasica?
start learning
1. ciągły śródbłonek z podwójną grubą błoną podstawną 2. makrofagi, 3. komórki korowe podtorebkowe
Wymien hormony grasicy
start learning
1. tymozyna, 2. tymopoetyna, 3. tymulina, 4. tymopentyna, 5. grasiczy czynnik humoralny
Co dodatkowego oprocz hormonow wytwarza grasica?
start learning
1. czynniki stymulujące tworzenie kolonii CSF, TNF-alfa, interleukiny (najw. IL-7) prolaktyna, oksytocyna, wazopresyna
Gdzie występuje szpik kostny?
start learning
W jamach szpikowych kości długich, w kościach płaskich czaszki i miednicy
Z jakiej tkanki zbudowany jest zrąb szpiku kostnego?
start learning
Z tkanki łącznej siateczkowatej
Szerokość naczyń zatokowych szpiku?
start learning
50-70 mikrometrów
Co to są komórki przydankowe naczyń włosowatych szpiku?
start learning
Są to komórk iktóre występują na zewnętrznej powierzchni śródbłonka tworząc nieciągłą warstwę komórek siateczki
Co tworzy przedział zrębowy szpiku kostnego? 6
start learning
1. układ naczyniowy (nieliczne tętnice, liczne żyły i szerokie naczynia zatokowe), 2. komórki tłuszczowe, 3. fibroblasty, 4. komórki zrębu, 5. śródbłonek naczyniowy, 6. makrofagi
Co tworzy przedział hematopoetyczny?
start learning
tkanka łaczna siateczkowata oraz wolne komórki układu krwitwórczego
Jak ułożone są komórki różnicujące szpiku?
start learning
Megakariocyty+komórki szeregu erytroblastycznego leża w bezpośrednim kontakcie z naczyniami zatokowymi, granulocyty dalej od zatok bo sie ruszaja
Gdzie znajduje się dokładnie szpik czerwony? 5
start learning
1. w nasadach bliższych kości długich, 2. kręgach, 3. żebrach, 4. kościach biodrowych, 5. mostku
Wielkość wezłów chłonnych
start learning
do 20 mm
Z jakiej tkanki zbudowany jest zrąb węzła chłonnego?
start learning
Z tkanki łącznej siateczkowatej
Jakie są rodzaje grudek chłonnych w węzłąch limfatycznych?
start learning
grudki pierwotne barwiące się jednolicie oraz grudki wtórne z jaśniejszym śrrodkiem
Jakie naczynia są charakterystyczne dla węzła chłonnego?
start learning
postkapilarne żyłki z wysokim sześciennym śródbłonkiem
Co składa się na "uszczelnienie" zatok węzła chłonnego?
start learning
śródbłonek zatokowy z licznymi przerwami przez które wychodzą wypustki komórek dendrytycznych, sieci kolagenowe i retikulinowe
Masa śledziony
start learning
100-200 g
Czym się różni torebka łącznotkankowa śledziony od innych?
start learning
Nie zawiera tkanki tłuszczowej, ma szczególnie licznie komórki mięsniowe głądkie
Co zabezpiecza przed wynaczynieniem krwi w śledzionie?
start learning
Komórki gwiaździste siateczkowe izolując włókna siateczkowe od płytek krwi
Co wypełnia miazgę czerwoną śledziony?
start learning
włókna siateczkowe z makrofagami wynaczynioną krwią oraz bogatą siecią naczyń zatokowyxh
Co tworzy miazgę białą śledziony?
start learning
Limfocyty skupione wokół tętnicy spiralnej i przylegajce do nich grudki rozmnażania
Co oddziela miazgę czerwoną od miazgi białej?
start learning
Strefa brzeżna 0,1mm średnicy leżąca na obwodzie pochewki i grudki - zatoki brzeżne
Schemat unaczynienia tętniczego śledziony 6
start learning
1. tętnica śledzionowa, 2. tętnice torebkowe, 3. tętnice beleczkowe, 4. tętnice środkowe - centralne, 5. dwa do sześciu tętniczek pędzelkowatych, 6. kapilary
Na czym polega wyjątkowość kapilar w śledzionie?
start learning
Nie posiadają komórek śródbłonka, ich miejsce zastępują skupiska makrofagów, są ślepo zakończone
Kiedy śledziona może ulec metaplazji szpikowej i podjąć płodową aktywność hemopoetyczną? 3
start learning
1. białaczka, 2. niedokrwistość, 3. ciężkie schorzenia infekcyjne
Gdzie występuje tkanka limfatyczna błon śluzowych MALT?
start learning
1. GALT, 2. BALT, 3. układ moczowo-płciowy, 4. gruczoły sutkowe
Co to są plamki mleczne?
start learning
Są to pojedyncze skupisko głównielimfocytów i makrofagów w obrebie błony surowiczej pokrywającą opłucną i otrzewną
Co produkują komórki Panetha w kryptach Lieberkuhna? 3
start learning
1. lizozym, 2. fosfolipazę A2, 3. defensyny alfa
Czym się różni migdałek gardłowy od innych migdałków?
start learning
Tym, że nie tworzy krypt i wyściela go nabłonek wielorzędowy migawkowy a tylko ćześciowo wielowarstwowy płaski
Czym się różnią migdałki językowe od podniebiennych?
start learning
Tym że wytwarzają tylko jedną kryptę
Jakie komórki dominują w kępkach Peyera?
start learning
80% to limfocyty B
Jaka jest średnica naczyń limfatycznych włosowatych
start learning
100 mikrometrow
jaka budowe maja naczynia wlosowate limfatyczne
start learning
nieciagly srodblonek i nieciagla blona podstawna
Gdzie nie mam limfatycznych naczyń włosowatych
start learning
1. tkanka łączna podporowa, 2. szpik kostny, 3. łożysko, 4. powierzchowna warstwa błony śluzowej właściwej macicy

You must sign in to write a comment