Układ Płciowy Żeński

5  1    115 flashcards    niemamcola
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Od czego uwarunkowane są zmiany w układzie płciowym żeńskim zachodzące cyklicznie?
start learning
1. działania układu nerwowego - kory mózgu i podwzgórza, 2. gruczołów dokrewnych - przysadka mózgowa, jajnik
Jak w stosunku do otrzewnej leży jajnik?
start learning
Wewnątrzotrzewnowo
Jakim nabłonkiem jest wysłana powierzchnia jajnika?
start learning
jednowarstwowym sześciennym
Co dzieje się wraz z wiekiem z powierzchnią jajnika?
start learning
nabłonek obniża się do płaskiego
Cecha charakterystyczna komórek powierzchni jajnika?
start learning
Zawiera mikrokosmki
Jak inaczej nazywana jest torebka jajnika?
start learning
błoną białawą jajnika bo nie zawiera naczyń krwionośnych
jaki układ przyjmują fibroblasty w zrębie jajnika?
start learning
spiralny
Jak zmienia się budowa zrębu jajnika i pod wpływem jakich czynników?
start learning
1. wraz z wiekiem zwiększa się liczba włókien kolagenowych, 2. luteinizacja komórek zrębu zachodzi podczas ciąży - hormonalnie
Ile wynosi liczba pęcherzyków jajnikowych po urodzeniu?
start learning
od 400 tysięcy do 1 miliona
Ile wynosi liczba pęcherzyków jajnikowych w okresie dojrzewania?
start learning
około 250 tysięcy
Ile owocytów jest w każdym pęcherzyku?
start learning
Jeden, a wyjątkowo dwa
Od czego zależy budowa histologiczna pęcherzyków jajnikowych
start learning
1. wieku kobiety, 2. fazy cyklu jajnikowego
jaki rozmiar ma pęcherzyk pierwotny - zawiązkowy?
start learning
40-70 mikrometrów
jak wygląda oocyt I rzędu?
start learning
Ma duże, mimośrodkowo ułożone jądro ze słabo skondensowaną chromatyną, 1 lub 2 jąderka
Co jest charakterystyczne dla oocyty I rzedu?
start learning
równolegle do błony jądrowej ułożone błony pierścieniowe
Ile warstw komórek pęcherzykowych zwanych ziarnistymi jest w pęcherzyku pierwotnym?
start learning
jedna warstwa połączona z oocytem za pomocą desmosomów
Kiedy rozwija się pierwszy pęcherzyk pierwotny?
start learning
w wieku 6-7 lat będąc źródłem małej ilości estrogenów
Ile pęcherzyków rozwija się w pełni?
start learning
około 400
Jakie zmiany zachodzą w owocycie w stadium pęcherzyka wzrastającego? 11
qwefsdf
start learning
1. zwiększa 2x średnicę, 2. zwiększa objętość 2-3x, 3. rozpraszają się organella komórkowe, 4. rozbudowuje się aparat Golgiego, 5. zwiększa się liczba mitochondriów i rybosomów, 6. pojawiają się krople tłuszczu, 7. maleje ilość błon pierścieniowych
8. pojawiają się ziarna korowe na obwodzie, 9. fałduje się jego powierzchnia, 10. pojawia się osłonka przejrzysta, 11. pojawiają się wypustki kontaktujące się z wypustkami komórek pęcherzykowych
skład osłonki przejrzystej?
start learning
1. mukopolisacharady kwaśne i obojętne - frakcje glikoproteinowe ZP1, ZP2, ZP3
Które frakcje glikoproteinowe osłonki przejrzystej pełnią funkcję receptorów?
start learning
ZP2, ZP3
Co zmienia się w komórkach pęcherzykowych w stadium pęcherzyka wzrastającego?
start learning
Dzielą się mitotycznie i tworzą kilka pokładów komórek
Jakie czynniki pobudzają komórki pęcherzykowe do wzrostu?
start learning
GDF-9 oraz hormony takie jak estrogeny i progesteron
Co wytwarzają komórki pęcherzykowe?
start learning
OMI - czynnik hamujący dojrzewanie owocytów
Co pojawia się wraz ze wzrostem liczby komórek pęcherzykowych?
start learning
Ciałka Call-Exnera - wodniczki, przestrzenie wypełnione płynem
Od którego momentu jest pęcherzyk dojrzewający lub wtórny?
start learning
Od pojawienia się jednej dużej wypełnionej płynem jamy.
Z czego składa się płyn pęcherzykowy? 4
start learning
1. kwasu hialuronowego, 2. czynnika hamującego dojrzewanie owocytów, 3. hormonów płciowych żeńskich i ich prekursorów, 4. substancji regulujących miejscowe działanie hormonów płciowych i gonadotropowych.
Co zawiera warstwa wewnętrzna osłonki pęcherzyka?
start learning
komórki syntetyzujące hormony steroidowe - estradiol, estron, estriol
Co zawiera warstwa zewnętrzna osłonki pęcherzyka?
start learning
włókna kolagenowe i retikulinowe - niewielkie ilości naczyń krwionośnych i komórek mięśniowych gładkich
Jaką średnicę ma pęcherzyk Graafa - dojrzały?
start learning
10 mm
Jaki owocyt znajduje się w pęcherzyku Graafa?
start learning
Owocyt II rzędu zatrzymany w stadium metafazy II mejozy
Które komórki tworzą wieniec promienisty?
start learning
Komórki pęcherzykowe
Jak działa hormon luteinizujący na pęcherzyk jajnikowy dojrzały? 6
sdfdsfdsd
start learning
1. rozluźnia warstwę ziarnistą 2. komórk pęcherzykowe przekształcjają się na podobieństwo komórek luteinowych ciałka żółtego, 3. utrata ciągłości przez błonę podstawną, 4. przerost komórek warstwy wewnętrznej osłonki pęcherzyka,
5. wzrost przepuszczalności naczyń włosowatych warstwy wewnętrznej osłonki pęcherzyka 6. znaczne zmniejszenie grubości warstwy zrębu jajnika leżącej pomiędzy nabłonkiem jajnika
Pod wpływem jakich hormonów dochodzi do jajeczkowania?
start learning
LH
Do kiedy zachodzą podziały mitotyczne owogonii na oocyty I rzędu?
start learning
Do 6 miesiaca życia płodowego
Na jakim etapie zachodzi pierwsze zahamowanie owogenezy?
start learning
W fazie diplotenu stadium profazy I
Jak długo trwa pierwsze zahamowanie owogenezy?
start learning
od życia płodowego do pokwitania
Kiedy jest drugie zahamowanie w owogenezie?
start learning
w stadium pęchęrzyka dojrzałego - owocyt II rzędu zatrzymany w metafazie mejozy II
Które komórki biorą udział w powstaniu ciałka żółtego?
start learning
1. komórki warstwy wewnętrznej osłonki pęcherzyka 2. komórki pęcherzykowe
Jak długo podejmuje czynność ciałko żółte ciążowe?
start learning
3-6 miesięcy po czym ulega inwolucji
Stadia rozwoju ciałka żółtego miesiączkowego lub żółtego 5
start learning
1. rozrostu i przekrwienia, 2. wnikania naczyń krwionośnych, 3. przekształceń, 4. dojrzałości, 5. inwolucji
Jak dochodzi do inwolucji ciałka żółtego?
start learning
Dochodzi do powstania ciałka włóknistego w wyniku zwiększenia się liczby włokien kolagenowych, a następnie zwiększenia mas hialinowych co prowadzi do powstania ciałka białawego
Różnice pomiędzy ciałkiem żółtym miesiączkowym a ciążowym
start learning
1. czas trwania etapu dojrzałości, 2. ciążowe produkuje jeszcze relaksynę
Co powoduje relaksyna?
start learning
1. hamuje skurcze mięśni gładkich macicy, 2. wpływa na zmianę chrząstkowzrostu spojenia łonowego na włóknozrost co poszerza kanał rodny
Jaką średnicę mają komórki luteinowe?
start learning
30-40 mikrometrów
Co zawierają charakterystycznego komórki luteinowe?
start learning
luteinę co nadaje żółtą barwę ciałku
Co produkują komórki luteinowe? 4
start learning
1. progesteron,2. relaksynę, 3. oksytocynę, 4. neurofizynę - białko transportowe dla oksytocyny
Co produkują komórki paraluteinowe?
start learning
estrogeny
Przez co wydzielany jest progesteron?
start learning
1. komórki luteinowe, 2. syncytiotrofoblast kosmówki
Cechy gruczołu śródmiąższowego jajnika? 4
start learning
1 zajmuje mniej niż 1% objętości jajnika, 2. komórki przypominają komórki luteinowe, 3. cechy charakterystyczne dla komórek produkujących steroidy, 4. otoczone są obfitą siecią naczyń krwionośnych
Co rozwojowo stanowi rdzeń jajnika?
start learning
odpowiednik sieci jądra
Cechy charakterystyczne komórek wnękowych?
start learning
1. kwasochłonna cytoplazma, 2. białkowe wtręty zwane krystaloidami Reinkego, 3. leżą w grupach otoczene licznymi naczyniami krwionośnymi włóknami nerwów współczulnych
Czym odpowiednikiem rozwojowym są komórki wnękowe?
start learning
Komórek Leydiga
Co produkują komórki wnękowe?
start learning
androgeny
Od czego rozpoczyna się faza folikularna?
start learning
Od wzrostu stężenia FSH, który indukuje wzratsanie około 10-20 pęcherzyków pierwotnych
Kiedy jest najwyższy poziom estrogenów?
start learning
Około 13-14 dnia cyklu jajnikowego
Co wywołuje wzrost stężenia estrogenów?
start learning
Na zasadzie dodatniego sprzężenia zwrotnego pobudza wydzielanie LH i FSH co powoduje pękniecie pęcherzyka
Kiedy jest największy poziom progesteronu?
start learning
około 22-23 dnia cyklu
Co powoduje duży poziom progesteronu?
start learning
Zmniejszanie wydzielania FSH i LH
Od którego miesiąca ciąży rozpoczyna się zanik ciałka żółtego ciążowego?
start learning
3 miesiąca
Jaką długość ma jajowód?
start learning
10-15 cm
Która część jajowodu jest najcieńsza?
start learning
bańka
Ile procent komórek nabłonka jajowodu to komórki urzęsione?
start learning
50%, chociaż w lejku i bańce to 60-80%, a w pobliżu macicy 20%
Co zmienia się w budowie komórek urzęsionych podczas cuklu?
start learning
W fazie follikularnej wzrasta ilość rzęsek i komórki wydłużają się i na odwrót w fazie nast.
Gdzie jest najwięcej komórek wydzielniczych w nabłonku jajowodu?
start learning
W cieśni i części macicznej
Co produkują komórki wydzielnicze jajowodu?
start learning
Płyn podobny do surowicy bogaty w botas, chlorki oraz immunoglobuliny
Kiedy jest największa aktywność wydzielnicza komórek wydzielniczych nabłonka jajowodu?
start learning
Tuż przed jajeczkowaniem oraz w fazie lutealnej
Ile procent komórek nabłonka jajowodu to komórki klinowate?
start learning
0,5-1%
Gdzie najlepiej rozwinięte są fałdy jajowodu?
start learning
W bańce
Która warstwa ściany jajowodu jest najgrubsza?
start learning
Która warstwa ściany jajowodu jest najgr in Polish
mięśniowa
Jakie ułożenie włókien mięsniowych jest w ścianie jajowodu?
start learning
1. podłużne (w pobliżu macicy), 2. okrężne lub spirali zwartej lub zwiniętej, 3. podłużnie
Jaki nabłonek jest w macicy przed okresem dojrzewania?
start learning
jednowarstwowy sześcienny
Jakie komórki znajdują się w nabłonku macicy? 3
start learning
1. komórki nieurzęsione o charakterze gruczołowym, 2. mniej liczne k. urzęsione, 3. limfocyty i komórki NK
Czym charakteryzują się gruczoły maciczne?
start learning
1. gruczoły proste cewkowe - ich dna znajdują się w części podstawnej, 2. powierzchnia tych gruczołów jest taka sama jak powierzchnia nabłonka tylko jest mniej komórek urzęsionych
Jakie komórki występują w blaszce właściwej błony śluzowej macicy? 5
start learning
1. kształtu gwiaździstego łączące się długimi wypustkimi, 2. komórki tuczne, 3. makrofagi, 4. neutrofile 5. limfocyty
Jakie są warstwy czynnościowe błony śluzowej macicy?
start learning
1. to gruba warstwa wierzchnia, która zawiera górne i środkowe odcinki gruczołów macicznych 2. podstawna - bliżej błony mięsniowej - dna gruczołów
Ile trwa okres złuszczania cyklu menstruacyjnego?
start learning
3-5 dni
Jaką grubość ma błona śluzowa macica przed okresem wzrostu?
start learning
0,5 mm
Jak długo trwa okres wzrostu cyklu menstruacyjnego?
start learning
10-12 dni
Co jest źródłem regeneracji błony śluzowej macicy?
start learning
1. komórki nabłonka gruczołowego, 2. komórki tkanki łącznej
Jaką grubość ma błona śluzowa pod koniec okresu wzrostu?
start learning
ok 2 mm
Do kiedy trwa okres wzrostu w cyklu menstruacyjnym?
start learning
do dwóch dni po jajeczkowaniu
Ile trwa okres wydzielania w cyklu menstruacyjnym?
start learning
około 13 dni
Jaką ostatecznie grubość osiąga błona śluzowa macicy w okresie wydzielania?
start learning
5-6 mm
Na jakie części dzieli się błona śluzowa macicy pod koniec cyklu?
start learning
Na część zbitą oraz częśc gąbczastą
Jakie komórki nazywamy komórkami doczesnowymi?
start learning
Fibroblasty części zbitej, które ulegają zaokrągleniu i gromadzą w cytoplazmie ziarna glikogenu oraz kropelek tłuszcuz
Jak zmieniają się tętnice spiralne podczas okresu wydzielania?
start learning
Rozrastają się i ulegają skręceniu, poszerzają się naczynia zylne i pojawiają się liczne anastomozy tętniczo-żylne00,0
jak zmienia się długość komórek mięśniowych macicy?
start learning
jest największa w okresie wydzielania, a w czasie ciązy mogą ich wymiary ulec 10-20 krotnemu zwiększeniu
Jak układają się miocyty macicy?
start learning
1. warstwa podśluzowa - podłużnie, 2. naczyniowa - najgrubsza, okrężny i skośny do długiej osi, 3. nadnaczyniowa - cienka - podłużne i częściowo okrężne
Jakie hormony wpływają na skurcz macicy?
start learning
1. oksytocyna, 2. prostaglandyny PGE2 oraz PGF2
CO jest charakterystyczne dla błony śluzowej szyjki macicy?
start learning
fałdy pierzaste
jaki charakter ma wydzielina gruczołów szyjki macicy w okresie wzrostu?
start learning
Rzadki, rozwodniony i ma odczyn zasadowy
jaki charakter ma wydzielina gruczołów szyjki macicy w okresie jajeczkowania?
start learning
najbardziej rozwodniony, ma dużą lepkość oraz elastyczność ze zwiększoną zawartością jonów
jaki charakter ma wydzielina gruczołów szyjki macicy w okresie wydzielania?
start learning
zmniejsza sięjego wydzielanie, staje się on gęsty i ma kwaśne pH - hamuje przenikanie plemników
Czym charakteryzują się ściany pochwy?
start learning
Dużą rozciągliwością
Z jakich warstw składa się nabłonek pochwy?
start learning
1. warstwy podstawnej, 2. warstwy pośredniej, 3. warstwy powierzchniowej
Z jakich warstw zbudowana jest warstwa podstawna nabłonka pochwy?
start learning
Z warstwy głębokiej rozrodczej oraz warstwy zewnętrznej przypodstawnej
Czym charakteryzuje się warstwa głęboka nabłonka pochwy
start learning
1. jeden pokład komórek walcowatych o zasadochłonnej cytoplazmie z duzym jądrem komórkowym,
Czym charakteryzuje się warstwa przypodstawna nabłonka pochwy
start learning
1. kilka pokładów komórek wielobocznych, 2. zasadochłonna cytoplazma, 3. duże jądro
Co jest charakterystyczne dla warstwy pośredniej nabłonka pochwy?
start learning
W czasie ciąży występują w niej komórki łódkowate o wrzecionowatym kształcie z jądrami leżącymi mimośrodkowo`
Czym charakteryzuje się warstwa pośrednia nabłonka pochwy
start learning
1. kilka pokładów komórek wielobocznych z zasadochłonną cytoplazmą i pęcherzykowatym jądrem + ziarna glikogenu
Co jest charakterystyczne dla warstwy powierzchownej nabłonka pochwy?
start learning
1. pyknotyczne jądro o średnicy <6mikrometrów, silnie barwiące się z duża iloscią heterochromatyny
Co zmienia się z nabłonkiem pochwy w okresie wzrostu?
sdfsdf
start learning
1. pobudzenie podziałów mitotycznych, 2. zwiększenie grubości i odbudowa warstwy powierzchownej, 3. indukcja wczesnych faz rogowacenia, 5. zmiana barwy na kwasochłonną, wzrost pyknotycznych jąder, ziaren glikogenu,
7. zwiększanie wydzielania glikogenu do światła
Co zmienia się z nabłonkiem pochwy w okresie wydzielania? 3
start learning
1. nabłonek staje się cieńszy, 2. komórki warstwy wierzchniej się złuszczają, 3. zmniejsza się liczba komórek z kwasochłonną cytoplazmą
Co to jest indeks dojrzewania komórek?
start learning
Procentowy stosunek występowania w wymazie pochwowym komórek warstwy przypodstawnej do pośredniej i powierzchownej
Co to jest indeks eozynofili?
start learning
jaki procent złuszcoznych komórek ma kwasochłonną cytoplazmę
Co to jest indeks dojrzewania kariopyknozy?
start learning
ile procent jest komorek warstw powierzchownej zawierających pyknotyczne jądro
Co to jest indeks zwijania się komórek?
start learning
ile procent jest komorek ze zwijajacymi sie brzegami cytoplazmy
Co to jest indeks skupiania się komórek?
start learning
stosunek komórek leżacych w grupach - grupa to 4 komorki
Co to jest indeks komórek łódkowatych?
start learning
Najwieksza w fazie lutealnej i w ciazy liczba komorek lodkowatych
Czym charakteryzuje się odmienność błony śluzowej właściwej pochwy?
start learning
1. ma dwie warstwy, 2. dużą ilość włókien spręzystych, 3. mogą tworzyć one brodawki, 4. tworzy fałdy poprzeczne zwane marszczkami
Dlaczego pochwa to analogiczny narząd erekcyjny?
start learning
Bo zawiera żyły okrężne które napełniają się krwią
Która część pochwy jest pokryta otrzewną?
start learning
Tylna ściana w górnej części
Jakie gruczoły występują w przedsionku pochwy?
start learning
gruczoły Bartholina o budowie cewkowo-pęcherzykowej, któych odcinki wydzielnicze są wysłąne nabłonkiem jednowarstwowym walcowatym, a przewody wyprowadzające nabłonkiem przejściowym
Co jest narządem żenśkim analogicznym do moszny?
start learning
Wargi sromowe większe

You must sign in to write a comment