Ukłąd płciowy męski

 0    82 flashcards    niemamcola
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Co wchodzi w skład układu płciowego męskiego?
start learning
1. jądro, 2. drogi wyprowadzające nasienie, 3. gruczoły dodatkowe, 4. zewnętrzne narządy płciowe - moszna i prącie
Z czego zbudowana jest worek mosznowy? 6
start learning
1. skóra o specyficznej budowie, 2. tkanka podskóna, 3. osłonek jądra, 4. jądra, 5. najądrza, 6. powrózka nasiennego
Co składa się na powrózek nasienny? 4
start learning
1. nasieniowód, 2. tętnice, 3. żyły, 4. naczynia chłonne
Co to jest osłonka pochwowa?
start learning
Podwójna błona otrzewnej złożona z warstwy ściennej i trzewnej pokryta nabłonkiem jednowarstwowym płaskim
Co to jest błona biaława?
start learning
osłonka jądra zbudowana z tkanki łacznej właściwej zbitej, które wewnętrzna część zawiera dużą ilość naczyń krwionośnych i ma luźne utkanie (warstwa naczyniowa)
Co to jest śródjądrze
start learning
Zgrubienie błony białawej na jej tylnej stronie
Ile jest płacików jądra?
start learning
od 200-300 przedzielonych przegrodą łącznotkankową z śródjądrza
Ile kanalików krętych nasiennych zawiera każdy płacik?
start learning
od 1-4
Jakie komórki występują w tkance śródmiąższowej jądra zbudowanej z tkanki łącznej wiotkiej?
start learning
Komórki śródmiąższowe lub komórki gruczołowe Leydiga
Z czego składa się ściana kanalików krętych jądra?
start learning
Z 1. nabłonka plemnikotwórczego-wielowarstwowy z komórkami podporowymi Sertolego, 2. z błony własnej
Ile warstw szeregu spermatogenezy jest w nabłonku plemnikotwórczym?
start learning
od 4 do 8 warstw
Kiedy rozpoczyna się spermatocytogeneza?
start learning
Około 10 roku życia
Rodzaje spermatogonii
start learning
1. Ad z ciemnymi jądrami - komórki rezerwowe, macierzyste, 2. Ap z jasnymi jądrami i równo rozproszoną chromatyną - dzielą się na spermatogonie B, 3. B - z jądrem zwierającym grudki przy błonie jądrowej oraz wokół jąderka
Co jest charakterystyczne dla telofazy mejozy? 4
start learning
1. częściowa despiralizacja chromosomów, 2. zanik wrzeciona podziałowego, 3. odbudowa błony jądrowej i jąderka, 4 niepełna cytokineza
Ile trwa spermiogeneza?
start learning
około trzy tygodnie
Jakie zmiany zachodzą w spermatydach podczas spermiogenezy? 3
start learning
1. wytworzenie akrosomu, 2. modyfikacja jądra komórkowego, 3 wytworzenie wici
Jaką ma długość plemnik?
start learning
60 mikrometra
Charakterystyka główki plemnika
start learning
Ma kształt spłaszczonej gruszki z jądrem o skondensowanej chromatynie i błonie jądrowej bez porów + akrosom
Charakterystyka szyjki plemnika
start learning
najkrótsza część, zawiera centriole ciałka podstawowego oraz część łączącą z 9 włóknami grubymi wstawki i witki
Budowa wstawki plemnika
start learning
Aksonema typowa dla rzesek o standardowym układzie otoczona przez 9 włókien grubych z filamentów pośrednich
Co tworzy pochwę mitochodnralną?
start learning
wydłużone mitochondria układające się spiralnie pomiędzy włóknami grubymi a błoną komórkową
Jaką długość ma wić plemnika?
start learning
45 mirkometrów
Jakie białka zawiera okrężna osłonka włóknista bez mitochondrów wici?
start learning
1. flaktynę, 2. spermiozynę
gdzie dochodzi do dojrzewania plemników i pod wpływem czego?
start learning
W najądrzu pod wpływem testosteronu oraz w drogach rodnych kobiety
Ile dni mogą żyć plemniki w drogach rodnych kobiety?
start learning
7 dni
Na czym polega kapacytacja
start learning
Na modyfikacji składu chemicznego błony komórkowej główki plemnika przez enzymy hydrolityczne płynu zwilżającego drogi rodne
Co powoduje reakcja akrosomalna?
start learning
Rozproszenie komórek wieńca promienistego oraz rozpuszczenie osłonki przejrzystej
Co wchodzi w skład bariery krew-jądro?
start learning
1. śródbłonek ciągły naczyń włosowatych, 2. błona własna kanalika krętego, 3. wypustki komórek podporowych ściśle ze sobą złączonych za pomocą złącz komórkowych typu zamykającego
Z czego skłąda się błona własna kanalika krętego jądra?
start learning
1. błony podstawnej nabłonka plemnikotwórczego, 2. warstwy środkowej zbudowanej z kilku pokładów komórek mioidalnych, 3. warstwy zewnętrznej zbudowanej z licznych fibroblastów
Kształt komórek podporowych Sertoliego?
start learning
Nieregularny, tylko podstawa jest gładka, powierzchnie boczne mają liczne wypustki, fałdy i zagłębienia
Cecha charakterystyczna komórek Sertoliego?
start learning
Obecność krystaloidów Spangaro
Cechy komórek Sertoliego? 6
start learning
1. dobrze rozwinięta ER gładka, słabo szorstka, 2. liczne, silnie wydłużone mitochondria równolegle do długiej osi, 3. lizosomy, 4. ziarna glikogenu, 5. kropelki tłuszczu, 6 krystaloidy Spangaro
Co wytwarzają komórki Sertoliego? 7
sdf
start learning
1. płyn kanalikowy z dużym stężeniem tesosteronu, 2. androgeny, niewielką ilość estrogenów, 3. inhibinę M (hamuje wydzielanie gonadotropow, 4. hormon podobny do luliberyny
5. białka wiążące androgeny ABP zapewniające wysokie stężenie testosteronu w jądrze i najądrzu, 6. aktywator plazminogenu, 7. czynniki wpływające na cykl komórkowy oraz różnicowanie się komórek szeregu spermatogenezy TGF, IGF
Gdzie występują komórki śródmiąższowe Leydiga?
start learning
W tkankce łącznej pomiędzy kanalikami krętymi jądra, 2. w tkance łącznej najądrza
Cechy komórek Leydiga 7 jądro, kształt, wnętrze
sf
start learning
1. obecność mikrokosmków, 2. kształt - komórki wielokątne, owalne czasem wydłużone, 3. Jądro - okrągłe, pęcherzykowate bywa dwujądrzaste z grubymi ziarnami chromatyny z 1 lub 2 jąderkami
4. synteza sterydow + ER szorstka, 5. kropelki tłuszczu, 6. Ziarna lipofuscyny, 7. krystaloidy Reinkego
Co jest charakterystyczne dla komórek Leydiga?
start learning
1. Ziarna lipofuscyny, 2. krystaloidy Reinkego
jakie hormony produkują komórki Leydiga? 3
start learning
1. testosteron, 2. dihydrotestosteron, 3. androstendiol
Co oprócz androgenów produkują komórk iLeydiga? 4
start learning
1. oskytocynę, 2. hormon melanotropowy MSH, 3. endorfiny, 4. TGF-beta
Czym się różnią kanaliki proste jądra od krętych?
start learning
1. zaczynają sie tam gdzie ko,ńczą się komórki szeregu spermatogenezy, 2. mają mniejsza średnicę, 3. są wysłane nabłonkiem jednowarstwowym walcowatym, pod koniec sześciennym
Budowa kanalików sieci jądra
start learning
Nabłonek jednowarstwowy walcowaty z mikrokosmkami i pojedynczymi rzęskami
jakim nabłonkiem wysłąne są kanaliki odprowadzające jądra?
start learning
Nabłonkiem jednowarstwowym dwurzędowym o różnej wysokości komórek
Co mają komórki walcowate kanalików odprowadzających jądra?
start learning
rzęski poruszające się w kierunku przewodu najądrza
Co mają komórki sześciene (niższe walcowate) kanalików odprowadzających jądra?
start learning
jasno barwiąco się cytoplazmę, pokryte są mikrokosmkami
Czym się charakteryzują komórki podstawne kanalików odprowadzających jądra?
start learning
Nie dochodzą do powierzchni nabłonka, ubogie w organella,
Jakim nabłonkiem wysłany jest przewód najądrza?
start learning
jendowarstwowym walcowatym dwurzędowym
Z jakich komórek składa się nabłonek najądrza?
start learning
1. komórki walcowate,.2. komórki podstawne
Co zmienia się w budowie najądrza w miarę zbliżania się do nasieniowodu? 3
start learning
1. ilość komórek mięśniowych głądkich - tak, że tworzy 2 lub 3 warstwy zwane błoną mięśniową najądrza, 2. Zwiększa się średnica, 3. Zmniejsza się wysokość komórek
Jakie substancje wytwarzają komórki najądrza?
start learning
1. glikoproteiny, 2. gilcerolfosforylocholina, 3. kwas sialowy, 4. karnityna, 5. jony wapnia, 6. białko CRBP wiążące witamine A
Jaki nabłonek wyściela nasieniowód?
start learning
jednowarstwowy walcowaty dwurzędowy
Czym się różni nasieniowód od przewodu najądrza? 3
start learning
1. ma nieregularne, gwiazdkowate światło, 2. komórki mają mniejszą wysokość i niższe mikrokosmki zanikające w bańce, 3. duża grubość warstwy mięśniowej
Czym się różni budowa pęcherzyków nasiennych od nasieniowodu?
start learning
1. Błona mieśniowa ma 2 warstwy, 2. komórki walcowate są pokryte mikrokosmkami i nie posiadają rzęsek
Ile procent objętości nasienia stanowi wydzielina pęcherzykó nasiennych?
start learning
70-80%
Co zawiera płyn pęcherzyków nasiennych? 7
start learning
1. fruktozę, 2. tłuszcze, 3. białka, 4. sole mineralne, 5. kwas askorbinowy, 6. kwas cytrynowy, 7. prostaglandyny A2, B2, F2,
Jaki charakter ma wydzielina pęcherzyków nasiennych?
start learning
jest to jasny, lepki płyn o odczynie słąbo zasadowym
Z ile płatów składa się gruczoł krokowy?
start learning
z 3 : lewego, środkowego i prawego
Z ilu gruczołów cewkowo-pęcherzykowych zbudowany jest gruczoł krokowy?
start learning
Z 30-50
Ile wynosi liczba przewodów odprowadząjacyh gruczołu krokowego?
start learning
od 25-30
Co otacza części wydzielnicze i odcinki wyprowadzające gruczołu krokowego?
start learning
1. kilka pokładów komórek mięśniowych, sybstancja podstawowa, fibroblasty, włókna kolagenowe
Jak dzielimy gruczoły cewkowo-pęcherzykowe gruczołu krokowego?
start learning
1. gruczoły błony śluzowej, 2. gruczoły błony podśluzowej, 3. gruczoły główne
Jaki nabłonek wyściela części wydzielnicze gruczołu krokowego?
start learning
1. jednowarstwowy walcowaty drugorzędowy, 2. jednowarstwowy walcowaty, 3. jednowarstwowy sześcienny, 4. jednowarstwowy płaski
od czego zależy woskość komórek odcinków wydzielniczych prostaty?
start learning
Od androgenów (zwiększają wys., pobudzaą wydzielanie) oraz od estrogenów o przeciwnym działaniu
Co jest charakterystyczne dla prostaty?
start learning
Obecność ciałek, kamyków sterczowych w świetle przewodów lub odcinków wwydzielniczych
Co w prostacie zmienia się wraz z wiekiem?
start learning
Zwiększa się ilość ciałek sterczowych oraz może dojść do przerostu płata środkowego
jaki nabłonek wyściela przewody odprowadzające gruczołu krokowego
start learning
jednowarstwowy walcowaty w pobliżu cewki przechodzący w szęscienny lub nawet w wielowartwowy przejściowy
Jaki charakter ma wydzielina gruczołu sterczowego?
start learning
lekko kwaśny odczyn
Ile procent objętości nasienia stanowi wydzielina gruczołu sterczowego?
start learning
20%
Co wchodzi w skład wydzieliny prostaty? 10
start learning
1. spermina, 2. wolne aminokwasy, 3. trasaminazy, 4. fosfataza kwaśna i zasadowa, 5. kwas cytrynowy, 6. fruktoza, 7. fibrynolizyna, 8. hialuronidaza, 9. cynk w dużej ilości, 10. sód, potas i wapń
Gdzie leżą gruczoły opuszkowo-cewkowe?
start learning
W przeponie moczowo-płciowej na wysokości części błoniastej cewki moczowej męskiej
Jakim nabłonkiem są wysłane odcinki wydzielnicze gruczołów opuszkowo-cewkowych?
start learning
Jednowarstwowym walcowatym
Od czego zależy wysokość komórek gruczołów opuszkowo-cewkowych?
start learning
Od stanu wypełnienia - wtedy stają się niższe
Jakim nabłonkiem są wysłane przewody wyprowadzające gruczołów opuszkowo-cewkowych?
start learning
jednowarstwowym walcowatym, który przy końcu przechodzi w wielowarstwowy walcowaty
Co wydzielają gruczoły opuszkowo-cewkowych?
start learning
galaktozę i kwas sialowy
Z czym połączona jest nasada prącia?
start learning
Z przeponą moczowo-płciową, koścmi łonowymi i spojeniem łonowym
Co buduję najbardziej zewnętrzną część ciał jamistych i gąbczastego?
start learning
Błona biaława zbudowana z tkanki łącznej włóknistej zbitej
Czym się różni ciało gąbczaste od jamistego?
start learning
1. zawiera cewkę moczową, 2. jamy mają tą samą wielkość, 3. ma więcej włókien sprężystych, 4. ma mniej komórek mięśniowych gładkich
Czym otoczone są ciała jamiste i gąbczaste? 4
start learning
1. powięzią głęboką prącia, 2. powięzią powierzchowną prącia, 3. błoną mięśniową, 4. skórą
Z czego zbudowana jest powierzchnia żołędzia prącia?
start learning
To nei błona biaława, lecz skóra nieowłosiona z gruczołami łojowymi i nabłonkiem wielowarstwowym płaskim nierogowacięjącym
Co zawiera wewnętrzna powierzchnia napletka?
start learning
Gruczoły łojowe Tysona na czymś podobnym do błony śluzowej
Które tętnice wypełniają się krwią podczas erekcji i co się zamyka?
start learning
Tętnice spiralne i zamykają się anastomozy tętniczo-żylne w wyniku pobudzenia nerwów przywspółczulnych oraz zaciskają się ściany cienkościennych żył odprowadzających
Co uzyskuje większą sztywnośc podczas wzwodu - ciała jamiste czy gąbczaste?
start learning
Ciała jamiste - bo cewka musi być drożna
Z czego składa się ściana moszny? 3
start learning
1. specyficznie zbudowanej skóry, 2. tkanki podskórnej, 3. osłonek jądra, najądrza i powrózka nasiennego
Czym się różni budowa skóry moszny od typowej skóry? 3
start learning
1. zawiera gruczoły potowe małe i duże, 2. gruczoły łojowe przywłośne i samodzielne, 3. w warstwie siateczkowatej skóry właściwej i w tkance podskórnej występują liczne komórki mięśniowe i komórki barwnikowe

You must sign in to write a comment