Układ Krążenia

 0    89 flashcards    niemamcola
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Z ajkiego listka wywodzi się układ sercowo-naczyniowy?
start learning
Z mezodermy
W którym dniu rozwoju zarodkowego powstają wyspy krwiotwórcze, złożone z hemangioblastów?
start learning
Między 13 a 15 dniem
Z czego powstają wyspy krwiotwórcze?
start learning
Z mezodermy pozazarodkowej ściany pęcherzyka żółciowego
CO jest pierwotnymi komórkami śródbłonka naczyń krwionośnych?
start learning
1. angioblasty znajdujące się na obwodzie wysp krwiotwórczych
Co stanowi wewnętrzną warstwę wysp krwiotwórczych?
start learning
Hematogonia z których powstają elementy morfotyczne
Którego dnia rozwoju angioblasty tworzą pierwotne cewki naczyń krwionośnych?
start learning
około 18 dnia rozwoju zarodkowego
Czym regulowana jest waskulogeneza?
start learning
naczyniowym czynnikiem wzrostu VEGF oraz leptyną
Od czego zaczyna się rozwój serca?
start learning
Od wytworzenia parzystych sznurów sercotwórczych z części głowowej tarczy zarodkowej.
Którego dnia sznury sercotwórcze uzyskują światło?
start learning
22 dnia rozwoju zarodkowego
Od którego dnia serce rozpoczyna czynność skurczową?
start learning
od 22 rozwoju zarodkowego
Którego dnia parzyste sznury sercotwórcze przkeształacają się w cewy nasierdziowe łaczące się wjedną cewę nasierdziową?
start learning
około 22 dnia
Średnica tętnic dużych
start learning
>1cm
Średnica tętnic dużych i średnich mięśniowych
start learning
od 2-10 mm
Średnica tętniczek
start learning
10-100 mikrometra
Średnica naczyń włosowatych zwykłych kapilar
start learning
4-10 mikrometra
Średnica naczyń włosowatych zatokowych - sinusoidów
start learning
30-40 mikrometra
Srednica żyłek postkapilarnych i mięśniowych
start learning
10-100 mikrometra
Średnica tętnic mięśniowych małych
start learning
od 0,1-2mm
Małe żyły średnica
start learning
0,1-1mm
Średnica żył średnich
start learning
1-10mm
Średnica żył dużych
start learning
>1cm
Z czego składa się warstwa wewnętrzna naczynia?
start learning
Z śródbłonka naczyniowego, z warstwy podśródbłonowej - tkanka łączna wiotk, błony spręzystej wewnętrznej
Jaka jest struktura błony sprężystej wewnętrznej?
start learning
Okienkowa - umożliwia swobodną dyfuzję do głębszych warstw naczynia
Skłądniki błony środkowej naczynia 3
start learning
1. włokna elastynowe, 2. włókna kolagenowe typu III, 3. proteoglikany
Co zaopatrują głównie naczynia naczyń?
start learning
warstwę środkową
Cechy charakterystyczna komórek śródbłonka
start learning
ścisłe wzajemne przyleganie, spłąszczony kształt z wydłużonym, cygarowatym jądrem skierowanym długą osią do światła naczynia
Gdzie śródbłonek przyjmuje kształt sześcienny? 4
start learning
1. w zatokach śledziony, 2. żyłkach węzła limfatycznego, 3. migdałkach, 4. kępkach Peyera
Jakie substancje międzykomórkowe syntetyzują kmórki śródbłonka? 5
start learning
Kolagen typu II, IV, V oraz laminine, fibronektyne
Jakie substancje biologiczne syntetyzują kmórki śródbłonka? 4
start learning
1. czynniki krzepnięcia, 2. tlenek azotu, 3. prostacyklina, 4. cytokiny
Antygeny charakterystyczne dla komórek śródbłonka 4
start learning
1. kompleks VIII czynnika krzepnięcia, 2. czynnik von Willebranda, 3. antygen CD31=PECAM-1, 4. CD34
Gdzie występuje w komórkach śródbłonka czynnik von willebranda?
start learning
W ciałkach Weibela-Palade'a - ziarnistości cytoplazmatyczne komórek śródbłonka jak i warstwy podśródbłonkowej
jakie białka kurczliwe zawierają mięśnie gładkie naczyń?
start learning
alfa-aktyne i wimentynę
Gdzie znajdują się pericyty?
start learning
naczynia kapilarne i małe żyłki
Cecha charakterystyczna pericytów
start learning
posiadanie własnej błony podstawnej oraz wydłużone wypustki cytoplazmatyczne ułożone wzdłuż długiej osi naczynia
Jakie to są tętnice sprężyste?
start learning
Aorta i tętnice bezpośrednio od niej wychodzące oraz duże tętnice płucne
Cecha odróżniająca tętnice mięśniowe od sprężystych?
start learning
W tętnicy spreżystej widoczne są dobrze blaszki sprężyste oraz przydanka jest zbliżona wymiarami do warstwy środkwoej naczynia
Ile warstw komórek mięśniowych w warstwie środkowej mają małe tętnice?
start learning
do 8
Ile warstw komórek mięśniowych w warstwie środkowej mają tętniczki?
start learning
od 1- 3
W których naczyniach - tętniczkach czy małych tętnicach jest blaszka sprężysta wewnętrza?
start learning
w małych tętnicach
Ile komórek śródbłonka tworzy naczynia włosowate?
start learning
od 1 do 3
Które narządy mają najbardziej rozbudowaną sieć naczyn włosowate
start learning
1. serce, 2. gruczoły, 3. mięśnie szkieletowe
Gdzie występują naczynia włosowate ciągłe? 4
start learning
1. mięsień sercowy, 2. mięśnie szkieletowe, 3. mózg, 4. grasica
Gdzie występują naczynia włosowate okienkowe? 3
start learning
1. trzustka (gruczoły dokrewne), 2. śluzówka przewodu pokarmowego, 3. gruczoły dokrewne - tam gdzie zachodzi intensywna wymiana cząsteczek z krwią
Gdzie w naczyniach włosowatych okienkowych nie ma przepony poru w fenestracjach?
start learning
W kłębuszkach nerkowych
Gdzie występują naczynia włosowate zatokowe? 3
start learning
1. wątrobie, 2. śledzione, 3. szpiku kostnym
Czy m się różnią zwieracze przedwłośnikowe od innym elementów mikrokrążenia? 3
start learning
1. mają tylko jedną warstwę komórek mięśniowych, 2. komórki śródbłonka są krótkie z jądrem skierowanym do światła naczynia, 3. posiadają ścisły kontakt z otaczającymi je komórki mięśniowymi
Czym się różni żyła od tętnicy? 3
start learning
1. słabiej rozwinięta warstwa środkowa, 2. warstwa środkowa zawiera większą ilość tkanki łącznej włóknistej, 3. obecność słabo rozwiniętych blaszek sprężystych powoduje a) zatarcie się granic pomiędzy warstwami b) obecność niższego ciśnienia
Czym są dwupłatkowe zastawki żylne?
start learning
Uwypukleniami blaszki wewnętrznej ściany żyły
żyły w jakich narządach wykazują atypową budowę ściany? 4
start learning
1. opona twarda, 2. siatkówka, 3. łożysko, 4. śledziona
Jakie są różnice pomiędzy ścianą naczyń tętniczych krążenia płucnego a krążenia systemowego? 3
start learning
1. światło dużych tętnic płucnych jest większe w stosunku do grubośći ściany, 2. warstwa wewnętrzna tych tętnic jest wyraźniej ograniczona - lepiej rozwinięte blaszki sprężyste, 3. nawet tętnice płucne 0,1-1mm średnicy wykazują nadal budowę tętnicy spręży
Jakie są różnice pomiędzy ścianą naczyń żylnych krążenia płucnego a krążenia systemowego?
start learning
nie ma w żyłach płucnych zastawek
Cecha charakterystyczna anastomoz tętniczo-żylnych?
start learning
Brak bezpośredniego połączeniaz układem włośniczkowym
Gdzie występuje najwięcej anastomoz tętniczo-żylnych? 4
start learning
1. w opuszce palca, 2. wargach, 3. uchu, 4. nosie (funckja termoregulacyjna)
Gdzie znajdują się inne anastomozy tętniczo- żylne? 3
start learning
1. połączenia jamiste tkanek erekcyjnych (prąciu i łechtaczce), 2. błona śluzowa nosa, 3 mózg
Gdzie występują wyspecjalizowane anastomozy tętniczo-żylne?
start learning
W łożysku paznokciowym
Na jakiej zasadzie odbywa się transport wody i makrocząsteczke?
start learning
na zasadzie transportu paracellularnego
Na jakiej zasadzie odbywa się transport białek, substancji organicznych i jonów?
start learning
na zasadzie transportu transcellularnego
Co umożliwia transport cholesterolu i wolnych kwasów tłuszczowych w komórkach śródbłonka?
start learning
charakterystyczne wgłebienia z ang. caveoli
Ile wynosi ciśnienie na poziomie tętniczek końcowych?
start learning
35 mmHg
Ile wynosi ciśnienie na poziomie kapilar systemowych?
start learning
17 mmHg
Ile wynosi ciśnienie na poziomie kapilar płucnych?
start learning
7 mmHg
Czynniki aktywujące śródbłonek 4
start learning
1. czynniki infekcyjne i zapalne, 2. stres oksydacyjny, 3. spadek poziomu lipoprotein o dużej gęstości HDL, 4. wzrost lipoprotein o niskiej i bardzo niskiej gęstości LDL, VLDL.
Wskaźnik aktywacji śródbłonka
start learning
synteza de novo w komórkach śródbłonka E-selektyy (cząsteczki adhezyjnej ELAM-1)
Z czym łączy się tętniczka odprowadzająca nefronu?
start learning
Z 1. siecią okołokanalikową, 2. Z siecią naczyń prostych
Gdzie występują komórki kłebkowe?
start learning
1. w kłebku szyjnym, 2. aortalnym, 3. płucnym, 4. ogonowym
Cecha charakterystyczna zatoki tętnicy szyjnej?
start learning
pogrubiała przydanka z pęczkami włókien nerwowych przywspółczulnych z nerwu błędnego
Czego podłoże może stanowić nadciśnienie tętnicze? 5
start learning
1. choroba niedokrwienna serca, 2. udar niedokrwienny mózgu, 3. tętniak aorty, 4. niewydolność serca, 5. niewydolność nerek
Przyczyny nadciśnienia tętniczego 3
start learning
1. spadek wydalania sodu przez nerki cow zwiększa objętość krwi krążącej, 2. czynniki genetyczne, 3. czynniki środowiskowe tj. używki
Z jakiej tkanki zbudowany jest zrąb serca?
start learning
Z tkanki łącznej włóknistej nieregularnej
Co wchodzi w skład szkieletu serca?
start learning
1. błoniasta przegroda międzykomorowa, 2. włókniste pierścienie zastawkowe, 3. trójkąty włókniste
Ile wynosi objętość płynu osierdziowego?
start learning
50 ml
Co znajduje się w warstwie podnabłonkowej? 4
start learning
1. włokna kolagenowo-elastynowe, 2. pojedyncze fibroblasty, 3. komórki mięsniowe gładkie, 4. komórki tkanki tłuszczowej żółtej
Co znajduje się w warstwie podwsierdziowej? 4
start learning
1. włókna elastynowe, 2. naczynia włosowate, 3. zakończenia nerwowe, 4. komórki bodźcoprzewodzące Purkinjego
Gdzie jest najgrubsze wsierdzie?
start learning
w przedsionkach
Co znajduje się w śródsierdziu? 4
start learning
1. komórki mięsniowe serca, 2. endokrynne komórki mięśniowe, 3. śródścienna sieć włókien Purkinjego, 4. komórki węzłowe serca
jaką mają długość i średnice kardiomiocyty?
start learning
80 mikrometra oraz 12 mikrometra
Co produkują mięsniowe komórki endokrynne?
start learning
przedsionkowy i mózgowy czynnik natriuretyczny - ANP i BNP
Cechy odróżniające komórki Purkinjego od innych 4
start learning
1. mało ułożonych obwodowo miofibryli, 2. dużo ziaren glikogenu, 3. dużo mitochonriów, 4 brak wstawek
gdzie znajdują się komórki węzłowe?
start learning
W tkance łacznej luźnej zrębu
Cechy charakterystyczne komórek węzłowych? 3
start learning
1. łączą sie za pomocą desmosomów, 2. łaczą się połączeniami szczelinowymi, 3 nie posiadają wstawek
Co znajduje się głebiej niż nasierdzie? 4
start learning
1. tkanka tłuszczowa otaczająca naczynia wieńcowe, 2. naczynia limfatyczne, 3. zakończenia nerwowe, 4. zwoje nerwowe
Co wytwarzają komórki nasierdzia?
start learning
Substancje podobną do surfaktantu zmniejszającą tarcie pomiędzy dwoma blaszkami osierdzia
Gdzie jest zlokalizowany węzeł zatokowo-przedsionkowy?
start learning
W miejscu połączenia żyły głównej górnej z prawym przedsionkiem około 1 mm poniżej powierzchni nasierdziowej
Czego gałązką jest tętnica węzła zatokowego?
start learning
prawej tętnicy wieńcowej
Gdzie jest zlokalizowany węzeł przedsionkowo-komorowy?
start learning
W warstwie podwsierdziowej przegrody międzyprzedsionkowej od strony prawego przedsionka w okolicy zatoki wieńcowej oraz powyżej pierścienia zastawki trójdzielnej
Czym się różnią histologicznie komórki węzła przedsionkowo-komorowego od zatokowo-przedsionkowego?
start learning
tym, że mają lokalizację równoległą względem siebie
Pod względem kalibru jakie tętnice zaopatrują serce?
start learning
tętnice mięśniowe średniego kalibru
Kiedy tętnice wieńcowe wypełniają się krwią?
start learning
podczas rozkurczu
Jakie sploty formuje układ autonomiczny w sercu?
start learning
1. powierzchniowy 2 głeboki serca

You must sign in to write a comment