chemia podstawa 2

 0    20 flashcards    kamilszymczak
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Jak powstaje gleba
start learning
sprawozdanie ze skał w wyniku procesów wietrzenia
badanie właściwości sorpcyjnych gleby
start learning
dodajemy do zlewki glebe atrament wodę czekamy 30 minut po upływie tego czasu powstał zawiesiny przedsądowe
nawozy naturalne
start learning
to związki chemiczne występujące w przyrodzie Zamkor węglan wapnia
właściwości sorpcyjne gleby
start learning
Hania i zatrzymuje wodę cząsteczki oraz jony związki toksyczne
nawozy fosforowe
start learning
superfosforaty Ca(H2PO4)2
nawozy azotowe
start learning
-amonowe NH4Cl -saletra: norweska Ca(NO3)2 chilijska NaNO3
nawozy potasowe
start learning
chlorkowe KCl siarczanowe K2 SO4 saletra indyjska KNO3
rodzaje paliw kopalnych
start learning
ropa naftowa gaz ziemny węgiel
węgiel podział
start learning
antracyt. węgiel kamienny. węgiel brunatny. torf
gaz ziemny główny składnik
start learning
metan ch4 bezbarwny i bezwinny, z powietrzem jest wybichowy-> poddaje się procesowi nawaniania
ropa naftowa/olej skalny
start learning
brunatna ciecz różni się od wody i nierozpuszczalne w wodzie mieszanina jednorodna z wielu tysięcy różnych związków chemicznych -> glownie wegiel i wodor
rodzaje paliw kopalnych stalych
start learning
antracyt węgiel kamienny węgiel brunatny torf
odmiany alotropowe
start learning
odmiany pierwiastka chemicznego różniące się budową wewnętrzną właściwościami fizycznymi chemicznej
odmiany alotropowe węgla
start learning
grafit Diament fulereny
czwarta i piąta odmiana alotropowa węgla
start learning
grafen i karbin
piroliza węgla
start learning
proces przeróbki węgla polegający na ogrzewaniu węgla kamiennego w temperaturze 1000 stopni bez dostępu do powietrza. W wyniku pirolizy węgla powstają: gaz koksowniczy woda pogazowa smoła Węglowa
liczba oktanowa
start learning
odporność benzyny na spalanie stukowe w silnikach o zapłonie iskrowym
środki przeciwstukowe
start learning
antydetonatory na przykład alkohole
kwaśne opady
start learning
siarka tlenki azotu
smog
start learning
mgła Przemysłowa tworząca się na cząstkach pyłu i sadzy unoszące się w powietrzu

You must sign in to write a comment