Układ nerwowy, narząd wzroku, słuchu i równowagi

 0    155 flashcards    niemamcola
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Co zaliczamy do ośrodkowego ukł nerwowego?
start learning
Mózgowie i rdzeń kręgowy
Co zaliczamy do obwodowego ukł nerwowego?
start learning
zwoje mózgowe i rdzeniowe, zwoje ukł autonomicznego, nerwy obwodowe
Ile jest neuronów w mózgu?
start learning
12 miliardów
Z jakich warstw składa się allocortex?
start learning
z warstwy drobinowej i piramidalnej
Cechy charakterystyczne warstwy drobinowej?
start learning
1. małe, wrzecionowate komórki łączące się synapsami z warstwą ziarnistą zewnętrzną, 2. bogata w komórki glejowe
Cechy charakterystyczne warstwy ziarnistej zewnętrznej i wewnętrznej?
start learning
Są to małe komórki kształtu kulistego lub piramidowego. Obydwie wspólne warstwy łączą się ze sobą
Która warstwa kory mózgu jest szczególnie dobrze rozwinięta u człowieka?
start learning
warstwa piramidalna zewnętrzna
Cecha charakterystyczna komórek Martinottiego
start learning
Małe komórki wieloboczne z krótkimi dendrytami wysyłające swoje wypustki ku powierzchni, gdzie rozwidlają się horyzontalnie
Cechy charakterystyczne komórek warstwy piramidalnej?
start learning
Komórki przypominają piramidę, podstawą skierowaną w stronę głębszych warstw a wierzchołkiem w kierunku warstwy drobinowej
Gdzie występują komórki Martinottiego?
start learning
1. w warstwie komórek różnokształtnych, 2. w warstwie komórek piramidalnych wewętrznych i zewnętrznych
Jakie komórki budują warstwę komórek różnokształtnych? 5
start learning
1. wieloboczne, 2. wrzecionowate, 3. martinottiego, 4... piramidalne, 5. gwiaździste
Gdzue kończą się dendryty warstwy komórek różnokształtnych?
start learning
w pobliżu komórek lub w warstwie drobinowej mózgu
Które warstwy kory mózgu są szczególnie dobrze rozwinięte w polach ruchowych?
start learning
1. warstwy komórek różnokształtnych, 2. komórek piramidalnych (zwojowych)
Które warstwy kory mózgu są szczególnie dobrze rozwinięte w polach czuciowych?
start learning
warstwy ziarniste
Gdzie leży pierwsze skupienie włókien w korze mózgowej jaki ma układ, nazwę i czym są?
start learning
Leżą w warstwie drobinowe, mają układ równoległy, nazywają się warstwą styczną=tangencjalną włókien nerwowych, stanowią aksony warstwt drobinowej
Gdzie leży drugie skupienie włókien?
start learning
W warstwie piramidalnej zewnętrznej
Gdzie leży trzecie skupienie włókien? I co je tworzy?
start learning
W warstwie ziarnistej wewnętrznej, skłąda się z kolaterali włokien dochodzących do kory mózgu
Gdzie leży czwarte skupienie włókien? I co je tworzy?
start learning
W warstwie piramidalnej wewnętrznej i tworzy je głównie bocznice neurytó piramidalnych.
Jakie ułożenie ma piąte skupienie włókien?
start learning
Jest ułożone prostopadle do istoty białej w postaci promienistych pasm
Co tworzy piąte skupienie włókien?
start learning
Neuryty komórek piramidalnych i komórek różnokształtnych
Jakie są komórki wzgórza?
start learning
Są wielobiegunowymi neuronami o kształcie gwiaździstym
Jądra neurosekrecyjne podwzgórza
start learning
jądro nadwzrokowowe, jądro przykomorowe
Co produkuje jądro nadwzrokowowe?
start learning
wazopresynę
Co produkuje jądro przykomorowe?
start learning
oksytocynę
Jak dzielą się jądra podwzgórza?
start learning
Na jądra wielkokomórkowe - przykomorowe, nadwzrokowe oraz drobnokomórkowe o średnicy kilkunastu mikrometrów
Jakie komórki wchodzą w skład warswty drobinowej kory móżdżku?
start learning
Komórki gwiaździste i koszyczkowe
Charakterystyka komórek koszyczkowych
start learning
Mocno rozgałęziony neuryt, oddający liczne kolaterale, które oplatają sąsiednią warstwę
Jakie komórki zawiera warstwa zwojowa kory móżdżku?>
start learning
duże komórki nerwowe zwane gruszkowatymi lub komórkami Purkinjego
Neuryty których komórek kory móżdżku odchodzą jako jedyne do istoty białej?
start learning
Komórek Purkinjego
jakie są komórki Purkinjego?
start learning
Komórki wielobiegunowe z obficie rozgałęzionymi dendrytami
Z jakich komórek zbudowana jest warstwa ziarnista?
start learning
Z dużych i małych komórek ziarnistych świetnie, mocno się wybarwiających
Gdzie dochodzą aferentne włókna pnące się?
start learning
Do najbardziej wierzchniej warstwy - drobinowej
Gdzie dochodzą aferentne włókna kiciaste?
start learning
do warstwy ziarnistej kory móżdżku
Gdzie leżą duże komórki wielobiegunowe, jak się inaczej nazywają i jaka jest ich średnica?
start learning
Są to inaczej komórki gwiaździste, korzeniowe lub ruchowe, które leżą w rogach przednich. ich średnica wynosi 150 mikrometrów
Co stanowią małe komórki wielobiegunowe rdzenia kręgowego?
start learning
Należą do układu autonomicznego - ich neuryty tworzą włokna przedzwojowe
Gdzie są rozmieszczone komórki sznurów rdzenia kręgowego?
start learning
Prawie równomiernie w substancji szarej
Gdzie znajdują się komórki spoidłowe i ich cechy?
start learning
Leżą w rogach przednich, są komórkami wielobiegunowymi, których neuryty przechodzą na drugą stronę rdzenia
Jaka jest rola komórek nerwowych z krótkim aksonem?
start learning
Kojarzeniową, są to komórki wielobiegunowe jak każda inna, których neuryt kończy się w pobliżu komórki
Przez jakie komórki tworzone są zwoje mózgowe i rdzeniowe?
start learning
Przez komórki sedniej wielkości rzekomojednobiegunowe
Iloma torebkami otoczona jest komórka nerwowa zwoju mózgowego lub rdzeniowego?
start learning
Dwiema
Jak nazywają się komórki gleju ułożonego nabłonkowo (osłonka Schwanna)?
start learning
satelity, trofocyty lub komórki towarzyszące
Jakiego pochodzenia jest śródnerwie?
start learning
łącznotkankowego
Jakie komórki stanowia elementy czuciowe narządów wewnętrznych w zwojach nerwowych/?
start learning
komórki o małej średnicy
Jakie komórki stanowia komórki czuciowe powłok ciała i mięśni w zwojach mózgowych lub rdzeniowych/?
start learning
komórki o dużej średnicy
Jak wygląda ułożenie komórek i ich włókien w mózgowych lub rdzeniowych?
start learning
komórki są na obwodzie a włokna w środku
Z akich komórek zbudowane są zwoje autonomiczne?
start learning
Z komórek wielobiegunowych zawierających jeden neuryt albo kilka.
Dziwne rzeczy w komórkach zwojów autonomicznych
start learning
W niektórych liczne ziarnistości i wodniczki wypełnione koloidem
jak rozmieszczone są komórki i włokna zwojach autonomicznych
start learning
Nieregularnie, nie ma wyodrębnionego środka i obwodu
jakie mamy zwoje autonomiczne? 4
start learning
1. zwoje kręgowe=przykręgowe - pnia współczulnego, 2. zwoje przedkręgowe, 3. zwoje śródcienne, 4. zwoje autonomiczne głowy
Gdzie uchodzi krew żylna zatok opony twardej?
start learning
do żyły szyjnej wewnętrznej
Skąd przypływa krew do zatok opony twardej?
start learning
Z 1. ucha wewnętrznego, 2. oczodołu, 3. gałki ocznej, 4. żył mózgowia
W których miejscach opona pajęcza łączy się z oponą twardą?
start learning
Tylko w tych, gdzie przez opony przechodza nerwy czaszkowe
Z jakiej tkanki zbudowana jest opona pajęcza?
start learning
z tkanki łącznej włóknistej luźnej (beleczkowatej"
Co to są ziarenka pajęczynówki?
start learning
Uwypuklenia opony pajęczej do zatok żylnych
Jaka jest średnica ziarenka pajęczynówki
start learning
1-4mm
Gdzie ulega wchłonięciu płyn mózgowo-rdzeniowy?
start learning
W ziarenkach pajęczynówki
Ile wynosi objętość płynu mózgowo-rdzeniowego?
start learning
150-200 ml
Jak się nazywa zwiększona zawartość krwinek białych w płynie mózgowo-rdzeniowym?
start learning
Pleocytoza
Skład płynu mózgowo-rdzenioweg 4
start learning
1. woda, 2. nieznaczna ilośc jonów Na, Cl, 3. białka, 4. niewielka liczba krwinek - 3-6 na 1 mm3
W której oponie znajdują się liczne naczynia krwionośne?
start learning
W oponie miękkiej
Która warstwa tkanki naczyniówkowej mózgu zawiera splot naczyniówkowy?
start learning
Głebsza, która jest przedłużeniem opony naczyniowej mózgu
Jak zbudowana jest małzowina uszna?
start learning
Z chrząstki spręzystej pokrytej cienką skórą z włosami, gruczołami łojowymi i gruczołami woskowinowymi
gdzie w obrębie małzowiny usznej w występuje tkanka podskórna?
start learning
Tylko w obiębie płątka usznego
Z jakich części składa się przewód słuchowy wewnętrzny?
start learning
Z części zewnętrznej-chrzęstnej i wewnętrznej - kostnej
Gdzie znajduje się jama bębenkowa?
start learning
W kości skroniowej
Jakim nabłoniem wysłana jest jama bębenkowa?
start learning
Jednowarstwowym płaskim
Jakie warstwy ma ściana zewnętrzna jamy bębenkowej?
start learning
1. warstwę wewnętrzną pokrytą naskórkiem, 2. warstwę środkową pokrytą 2 pokładami włokien kolagenowych, 3. warstwę zewnętrzną pokrytą nabłoniem jednowarstwowym płaskim lub sześciennym
Jakie mięsnie związane są z kosteczkami słuchowymi?
start learning
1. mięsień napinacz błony bębenkowej, 2. mięsień strzemiączkowy - z mięsni gładkich i szkieletowych
Z jakich części składa się trąbka Eustachiusza?
start learning
Z części kosnej i chrzęstnej
Jaka chrząstka buduje częśc chrzęstną trabki Eustachiusza?
start learning
Chrząstka sprężysta, która w pobliżu ujścia gardłowego zastąpiona jest przez chrząstkę szklistą
Jakim nabłonkiem wyścielona jest trąbka słuchowa w części kostnej?
start learning
nabłonnkiem migawkowym z komórkami kubkowymi
Jakim nabłonkiem wyścielona jest trąbka słuchowa w częścichrzęstnej?
start learning
wieloszeregowym, grubsza błona śluzowa tworzy fałdy
Co to są jamki powietrzne w narządzie słuchu?
start learning
To przestrzenie wypełnione powietrzem w wyrostku sutkowym i części skalistej kości skroniowej
Ile obrotów tworzy kanał spiralny ślimaka?
start learning
2,5 obrotu
Jak zbudowany jest kanał ślimaka?
start learning
Na całej długości podzielony jest kostną blaszką spiralna - część górna i dolna
Jaki płyn wypełnia przestrzeń pomiędzy ścianą błednika kostnego i błoniastego?
start learning
perylimfa
Co tworzą 3 części kanału ślimaka?
start learning
1. przewód górny - schody przedsionka, 2. przewód pośredni - przewód ślimakowy, 3. przewód dolny - schody bębenka
Co zawiera błędnik błoniasty? 4
start learning
1. przewód ślimakowy, 2. przewody półkoliste, 3. woreczek, 4. łągiewkę
Jaki nabłonek tworzy nabłonek zmysłowy narządu równowagi?
start learning
nabłonek jednowarstwowy sześcienny
Jakie komórki tworza narząd równowagi?
start learning
komórki zmysłowe (rzęsate lub włoskowe) oraz komórki podporowe
Co pokrywa grzebienie bańkowe?
start learning
Glikoproteinowa masa galaretowata
Jak leżą komórki filarowe w narządzie Cortiego?
start learning
Filary zewnętrzne leżą na błonie podstawnej, a filary wewnętrzne na pograniczu rąbka i błony podstawnej
Jak leżą komórki falangowe (Deitersa) wewnętrzne w narządzie Cortiego?
start learning
Falangowe wewnętrznie leżą przyśrodkowo od filarów wewnętrznych - obejmują całkowicie komórki rzęsate
Jak się nazywają komórki podporowe narządu Cortiego?
start learning
Komórki Hensena, komórki Klaudiusza, komórki Bottchera
Jak zmienia się wysokość komórek podporowych?
start learning
Ku obwodowi przechodzą w nabłonek sześcienny pokrywający bruzdę spiralną zewnętrzną, a ku środkowi w nabłonek płaski
Jak wyglądają komórki rzęsate wewnętrzne narządu COrtiego?
start learning
są krótkie, kształtu kubka o neico zwężonej części przyśrodkowej - tworzą pojedynczy szer wzdłuż narządu
Jak ułożone są stereocilia komórek rzęsatych wewnętrznych i zewnętrznych narządu Cortiego?
start learning
Wewnętrznych w kształcie litery V, a zewnętrznych w kształćie litery M
Jak wyglądają komórki rzęsate zewnętrzne narzadu Cortiego?
start learning
Są smuklejsze, tworzą potrójny szereg
Ile wynosi moc łamiąca układu optycznego?
start learning
60 dioptrii
Jaka jest średnica gałki ocznej?
start learning
24 mm
Jakie osłonki ma nerwwzrokowy?
start learning
tylko osłonkę rdzenną
Ile powierzchni gałki ocznej pokrywa twardówka?
start learning
5/6
Ile powierzchni gałki ocznej pokrywa soczewka?
start learning
1/6
Z jakiej tkanki zbudowana jest twardówka?
start learning
z tkanki łącznej włóknistej bitej nieregularnej
Jakie komórki występują w twardówce?
start learning
fibroblasty i komórki barwnikowe z melaniną
Co to jest blaszka cisawa lub nadnaczyniówka?
start learning
Część najgłębsza twardówki nazwana tak z pwoodu dużej ilości melaniny
Ile wynosi zdolność refrakcyjna rogówki?
start learning
1,376
Grubość blaszki sprężystej przedniej Bowmana rogówki?
start learning
kilka mikrometrów
jaka jest nagrubsza część rogówki i ile stanowi jej masy?
start learning
rogówka właściwa (0,9mm) i stanowi 9/10 masy
z jakiej tkanki zbudowana jest rogówka właściwa?
start learning
z tkanki łącznej blaszkowatej cokolwiek to jest
Z jakich części składa się naczyniówka?
start learning
Z naczyniówki właściwej, naczyniówki włosowatej i blaszki podstawnej
Co jest charakterystyczne dla naczyniówki właściwej?
start learning
żyły wirowate naczyniówwionośne, komórki barwnikoweki, duże naczynia kr
Co stanowi blaszka podstawna Brucha?
start learning
Błonę podstawną zarówno dla kapilarów naczyniówki jak i dla nabłonka barwnikowego siatkówki
Czym jest ciałko rzęskowe?
start learning
Zgrubieniem błony naczyniowe i jej przedłużenie ku przodowi
Cecha charakterystyczna ciałka rzęskowego?
start learning
Obecność dwuwarstwowego nabłonka sześciennego na jego powierzchni, który jest przedłużeniem siatkówki (część ślepa siatkówki)
Cechy nabłonka dwuwarstwowego ciałka rzęskowego
start learning
Warstwa wierzchnia jest pozbawiona barwnika, warstwa głębsza jest przedłużeniem nabłonka barwnikowego siatkówki
Co to są wyrostki rzęskowe?
start learning
uwypuklenie z tkanki łącznej wiotkiej pokrytej częśćią ślepą siatkówki
Gdzie reasorbowana jest ciesz wodnista z gałki ocznej?
start learning
W kanale Schlemma znajdującym się w kącie rogówkowo-tęczówkowym
Co nazywamy komorą przednią oka?
start learning
Obszar ograniczony przednią powierzchniąt tęczówki i tylną powierzchnią rogówki
Jaki nabłonek wyściela komorę przednią gałki ocznej?
start learning
Jednowarstwowy płaski tylnej powierzchni rogówki i przedniej powierzchni tęczówki
Gdzie w tęczówce znajduje się bawrnik?
start learning
w warstwie granicznej przedniej, w zrębie tęczówki (w melanocytach i komórkach rozwieracza) i w nabłonku tylnym tęczówki
Co zawiera zrąb tęczówki? 3
start learning
1. melanocyty, 2. mięsień rozwieracz i zwieracz źrenicy, 3. bogata sieć naczyń krwionośnych
Jakie komórki wchodzą w skład części tęczówkowej siatkówki?
start learning
Komórki zrębowe i barwnikowe
Co pokrywa część ślepa siatkówki i z czego się składa?
start learning
Pokrywa ciałko rzęskowe i tęczówkę, skłąda się z warstwy komórek walcowatych nie zawierających barwnika, i warstwy komórek sześciennych zawierających barwnik
Jak się nazywa granica części ślepej i części wzrkowej siatkówki?
start learning
rąbek zębaty
Jakie komórki przekazują impuls nerwowy z siatkówki?
start learning
komórki dwubiegunowe i zwojowe
Jakie komórki modulują przejście impulsu z fotoreceptorów do komórek zwojowych siatkówki?
start learning
komórki horyzontalne, amakrynowe i różnokształtne
Jakie komórki pełnią funkcje podporowe siatkówki?
start learning
komórki Mullera i astrocyty
Wymien trzy pierwsze neurony drogi wzrokowej
start learning
1. pręciki i czopki, 2. komórki dwubiegunowe, 3. komórki wzrokowo-zwojowe
W którym miejscu najczęściej dochodzi do odklejenia siatkówki?
start learning
pomiędzy komórkami nabłonkowymi od strony naczyniówki a warstwą fotoreceptorów
Co łączy warstwa graniczna zewnętrzna?
start learning
łączy fotoreceptory z komórkami glejowymi Mullera
Co jest charakterystyczną cechą komórek amakrynowych?
start learning
Brak neurytu
Gdzie znajdują się cała neuronów Mullera?
start learning
w warstwie ziarnistej wewnętrznej
Czym charakteryzuje się plamka żółta?
start learning
Bardzo silnym zwinięciem warstwy komórek zwojowych
Na jakiej długości sięgają wypustki komórek Mullera
start learning
od blony granicznej wewnętrznej do warstwy fotoreceptorow
Ile komórek pręcikowych zawiera siatkówka?
start learning
130 milionów
Ile czopków zawiera siatkówka?
start learning
7 milionów
Cechy charakterystyczne pręcików
sdf
start learning
Są to długie, wąskie komórki które są częścią homologiczną do dendrytu, składają się z segmentu wewnętrznego gdzie znajduja sie motichondia i aparat golgiego, oraz segmentu zewnetrznego gdzie znajduja sie bardzo liczne, gesto upakowane, ulozone warstwowo
poprzecznie do dlugiej osi pręcika
Gdzie występują głównie pręciki
start learning
głównie w obwodowych częściach siatkówki
Charakterystyka komórek czopkonośnych
start learning
Są krótkie i grube, segment zewnętrzny jest grubszy, dyski pozostają w ciągłości z błoną komórkową, nie zawierają rodopsyny
Gdzie występują głównie czopki
start learning
w dołku środkowym (plamce żółtej)
Ile wynosi średnica soczewki?
start learning
10 mm
Ile wynosi zdolność refrakcji soczewki?
start learning
1,36
Z czego zbudowana jest torebka soczewki?
start learning
Z kolagenu typu IV i glikoprotein
Z czego zbudowane jest wnętrze soczewki? + liczba
start learning
Z wydłużonych, pozbawionych jąder komórek zwanych włóknami o kształcie sześcioboku i zagięte w kształt litery U w ilości od 2000-3000
Z jakiego białka zbudowane są włókna soczewki?
start learning
Z krystaliny
Jakie nabłonki pokrywają soczewkę?
start learning
Jednowarstwy sześcienny na przedniej powierzchni, z tyłu soczewka nie ma nabłonka
Ile wynosi wskaźnik refrakcji ciała szklistego?
start learning
1,334
Z czego zbudowane jest ciało szkliste?
start learning
Z kolagenu ulegającemu zagęszczeniu na obwodzie i kwasu hialuronowego pomiędzy którmi pływają makrofagi i hialocyty
Jaką budowę mają gruczoły łzowe?
start learning
Mają budowę cewkową, złożoną i pomimo budowy cewkowej są gruczołami surowiczymi. Komórki wydzielnicze mają jądra ułożone przypodstawnie z ciemno barwiącą się cytoplazmą
Jak lecą nabłonki w gruczole łzowym?
start learning
Odcinki wydzielnicze+ cewki gruczołowe+przewód wewnątrzzrazikowy - nabłonek sześcienny, przewody międzyzrazikowe, przewody odprowadzające główne - nabłonek walcowaty
Gdzie uchodzi wydzielina gruczołu łzowego?
start learning
Do załamka górnej powieki
Ile jest przewodów odprowadzających głównych gruczołu łzowego
start learning
od 6 - 12
Jakim nabłonkiem wysłane są przewody łzowe
start learning
nabłonkiem wielowarstwowym płaskim
Jakim nabłonkiem wysłane są woreczek łzowy i przewód nosowo-łzowy
start learning
nabłonkiem wielowarstwowym walcowatym
Charakterystyka rzęs
start learning
Są to grube, twarde włosy ułożone w 2-3 rzędów
Cecha charakterystyczna skóry owłosionej powieki?
start learning
Ma nieprzeciętnie luźne utkanie tkanki łącznej i jest pozbawiona tłuszczu (warstwy podskórnej)
Czym różnią się gruczoły rzęskowe (Molla) od innych gruczołów potowych?
start learning
Nie posiadają pozwijanych w kłebki odcinków wydzielniczych
Czym charakteryzują się gruczoły tarczkowe łojowe Meiboma?
start learning
Są to zmodyfikowane gruczoły łojowe, bo są wielopokładowe, czyli do jednego przewodu wyprowadzające uchodzą pęcherzyki wydzielnicze, ich wydzielina uchodzi na brzegu powiek
Ile jest w tarczce gruczoły tarczkowe łojowe Meiboma
start learning
12-30
Co jest nietypową cechą nabłonka spojówki?
start learning
to, że zawiera komórki kubowe produkujące śluz w warstwie powierzchownej, a w warstwie podstawnej melonycty
Z jakiego nabłonka zbudowana jest spojówka?
start learning
wielowarstwowego walcowatego
Jak powstaje zawiązek oka, czyli kubek oczny?
start learning
Jako uwypuklenie międzymózgowia w kierunku ektodermy
Co powstaje z ektodermy w narządzie wzroku? 6
start learning
1. nabłonek przedni rogówki, 2. siatkówka, 3. nerw wzrokowy, 4. nabłonek spojówki, 5. gruczoł łzowy, 6. powieki
Co powstaje z mezodermy w narządzie wzroku? 5
start learning
1. naczyniówka, 2. zrąb ciała rzęskowego, 3. zrąb tęczówki, 4 twardóka, 5. rogówka właściwa i jej tylny nabłonek

You must sign in to write a comment