Tkanka nerwowa

 0    59 flashcards    niemamcola
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Ile jest komórek nerwowych w ustroju człowieka?
start learning
14-15 miliardów
Wielkość ciała komórki nerwowej?
start learning
4-110 mikrometrów
Występowanie neuronów gwiaździstych
start learning
1. substancja szara rdzenia kręgowego, 2. zwoje autonomiczne układu nerowego
Występowanie neuronów piramidalnych
start learning
W korze mózgowej gdzie budują warstwę piramidalną i ziarnistą
Występowanie neuronów ziarniste
start learning
korze móżdżku
Występowanie neuronów różnokształtnych
start learning
komórki gruszkowate Purkinjego - środkowa warstwa kory móżdżku oraz są to także komórki mitralne przypominające ostrosłup trójkątny
jakiego kształtu są komórki jednobiegunowe?
start learning
kształtu gruszkowatego
Gdzie występują komórki jednobiegunowe?
start learning
W niektórych jądrach neurosekrecyjnych podwzgórza, takich jak jądro nadwzrokowe czy przykomorowe
Gdzie występują komórki rzekomojednobiegunowe?
start learning
W prawie wszystkich zwojach mózgowych i w rdzeniowych
Gdzie występują neurony dwubiegunowe? 4
start learning
1. zwoje nerwu słuchowego, 2. siatkówka oka, 3. błona węchowa, 4. niektóre jądra podwzgórza
Jak się nazywają neruony z długimi aksonami a jak z krótkimi aksonami?
start learning
Z długimi komórkami Golgiego typu I, a z krótkimi komórkami Golgiego typu II
Jakie jest jądro komórkowe neuronów?
start learning
kuliste, jasne, pęcherzykowate, centralnie zlokalizowane, ciemno się bawriące bo ma małą ilość rozproszonej chromatyny i duże jąderko
Co to tigroid czyli substancja Nissla?
start learning
TO ER szorstka w pobliżu jądra komórkowego, zlokalizowana wtylko oprębie perykarionu lub cytoplazmy dendrytów.
Co to są neurofibryle?
start learning
delikatne, srebrochłonne (siateczkowate) włókna w perykarionie ustawione nieuporządkowanie, a w wypustkach równolegle
Gdzie występuje centrum komórkowe (centrosom?)?
start learning
W neuroblastach, - w dojrzałych brak bo nie mają zdolności podziału
Co umożliwiają neurotubule?
start learning
Transport śródplazmatyczny, występują wszędzie
CO zmienia się w budowie neuronów wraz z wiekiem?
start learning
Wzrasta ilość lizosomów, barwników - melaniny i lipofuscyny
Cecha charakterystyczna dendrytów?
start learning
Występowanie na całej ich powierzchni z wyjątkiem poczatkowych odcinków drobnych uwypuklen zwanych pączkami dendrytycznymi które zwiększają powierzchnię styku z dendrytem.
Jaka może być długość aksonu?
start learning
Od kilku mikrometrów do 1 metra
Cecha charakterystyczna neurytu
start learning
Stała średnica na całej długości
Gdzie znajdują się włókna nerwowe nagie?
start learning
W nerwie węchowym
Gdzie znajdują się włókna jednoosłonkowe?
start learning
W w nerwie wzrokowym i substancji białej ośrodkowego układu nerwowego (albo Schanna albo neurolemma)
Jaka jest prędkość przewodzenia we włóknach A, B i C?
start learning
A-120m/s, B-do 15m/s, C- 2m/s
Co to są włókna A, B i C?
start learning
A- o największej średnicy, charakterze ruchowym lub czuciowym, B - o średnicy pośredniej, tworzą włókna przedzwojowe w ukł. autonomicznym, C - o najmniejszej średnicy, włókna zazwojowe
Cecha charakterystyczna lemocytów?
start learning
ziarnistości pi, mające postać pałeczkowatych tworów, wypłnionych współśrodkowo ułożonymi strukturami blaszkowatymi
Kto bierze udział w mielinizacji w obwodowym, a kto w ośrodkowym układzie nerwowym?
start learning
W obwodowym komórki Schanna, a w ośrodkwoym komórki oligodendroglejowe
Jaka jest długość segmentów mieliny?
start learning
wprost proporcjonalna do średnicy włókna osiowego
Które odcinki aksonu nie są pokryte osłonką mielinową?
start learning
Początkowy odcinek i drzewkowate rozgałęzienie
Jaką postać ma osłonka mielinowa
start learning
Naprzemiennie leżącech warstw linii ciemnych i jasnych który ilość zależy od grubośći osłonki mielinowej
Rodzaje synaps? 5
start learning
1. aksodendrytyczne, 2. aksosomatyczne, 3. aksoaksonalne, 4. dendrodendrytyczne, 5. somatosomatyczne
Jaka jest szerokość szczeliny synaptycznej
start learning
12-20 nanometrów
Chemiczne neuroprzekaźniki 8
start learning
1. acetylocholina, 2. noradrenalina, 3. serotonina, 4. GABA, 5. glicyna, 6. dopamina, 7. bradykinina, 8. motylina i inne peptydy
Co zawiera błona postsynaptyczna?
start learning
1. gęste sieci neurofilamntów, 2. mitochondria, 3. twory wielopęcherzykowe - zbiorniki pobranego materiału
Co to są efapsy?
start learning
Synapsy bezpęcherzykowe, w którym impulsu przechodzą w dwóch kierunkach, gdzie szczelina synaptyczna wynosi 2 nm, o symetrycznej budowie
Jakie zakończenia nerwowe znajdują się w tkance nabłonkowej?
start learning
1. wolne zakończenia nerwowe - wrażenia bólowe, 2. ciałko dotykowe Merkla - jedynie w naskórku, 3. zakończenia nerwowe w obrębie narządów zmysłów.
Z czego zbudowane są ciałka Merkla?
start learning
Z warstwy rozrodczej naskórka i włókien nerwowych - odbiera wrażenia dotykowe
Gdzie znajdują się ciałka Vatera-Paciniego? 7
start learning
1. głębszych warstwach skóry, 2. w błonach śluzowych, 3. błonach surowiczych ciała, 4. w obrębie tkanki łącznej wiotkiej dużych gruczołów, 5. ścięgnach, 6. okostnej, 7. torebkach stawowych
Jak zbudowane jest ciałka Vatera-Paciniego?
start learning
Jest owalne, z koncentrycznie ułożonymi blaszkami z tkanki łącznej blaszkowatej ulegającej zagęszczeniu na obwodzie tworząc torebkę. W środku jest kolba wewnętrzna zawierająca dendryt komórki czuciowej oraz aparat Timofiejewa- włókno ukł. autonomicznego
Gdzie występuje ciałko buławkowate?
start learning
w tkance łącznej pomiędzy pęczkami mięsni - wrażenie ucisku i rozciągania
gdzie występuje kolba końcowa?
start learning
W 1. tkance łącznej skóry, 2. błona śluzowa jamy ustnej, 3. w błonie śluzowej nosa, 4. błonie śluzowej pęcherza moczowego - odpowiada za uczucie chłodu
Gdzie występuje ciałko Ruffiniego?
start learning
Na granicy skóry właściwej i tkanki podskórnej
Jak zbudowane jest ciałko Ruffiniego?
start learning
Z kilku blaszek tkanki łącznej wiotkiej z włóknami sprężystymi na których rozciągają się dendryty - wrażenie ciepła
Ile komórek mięśniowych unerwia jeden neuron?
start learning
około 3000, a w mięsniach wysoce precyzyjnych np. mięsniach mimicznych 1 neuron unerwia 50 włókien mięśniowych
Gdzie znajduje się glej nabłonkowy? 3
start learning
1. wyściółka ściany komór mózgowych, 2. wodociąg mózgu, 3. kanał środkowy rdzenia kręgowego
Jakie są kształty gleju nabłonkowego?
start learning
Płaskie - najrzadziej występujące, sześcienne i walcowate.
gdzie występuje glej nabłonkowy płaski?
start learning
W tych częściach układu komorowego, którego ściany tworzy istota biała
Jaki glej zawiera mikrokosmki?
start learning
glej nabłonkowy z wyjątkiem płaskiego
Jak wygląda glej nabłonkowy?
start learning
Cytoplazma lekko kwasochłonna, z metachromatycznym jąderkiem wyraźnie zanaczonym, wokół jądra mitochondria
Gdzie występują tanocyty?
start learning
W zachyłku lejkowym komory III
Czym się charakteryzują tanocyty?
start learning
Mają długie wypustki dochodzace do naczyń włosowatych w okolicy wyniosłości pośrodkowej podwzgórza
Jaka jest rola tanocytów?
start learning
transport neurohormonów z płynu mózgowo-rdzeniowego do układu wrotnego przysadki
Cechy charakterystyczne gleju właściwego?
start learning
Nie tworzą synaps, przez całe życie mają zdolnośc do podziału
Gdzie występują astrocyty protoplazmatyczne?
start learning
W substancji szarej ośrodkowego układu nerwowego
Gdzie występują astrocyty włókniste?
start learning
W substancji białej ośrodkowego układu nerwowego
Gdzie występują pituicyty-odmiana astrocytów włóknistych?
start learning
W części nerwowej przysadki mózgowej, pomiędzy włóknami neurosekrecyjnymi a zakończeniami skupionymi wokół naczyń krwionośnych
Cecha charakterystyczna oligodendrocytów?
start learning
bliskie położenie względem osłonek mielinowych włókien osiowych, mała ilość drobnych wypustek cytoplazmatycznych, rozchodzących się promieniście, wąski pas cytoplazmy
jakiego pochodzenia jest mezoglej-mikroglej?
start learning
mezenchymatycznego
gdzie przeważa ilościowo w OUN?
start learning
W substancji szarej
Cechy mezogleju?
start learning
1. jądro kuliste, albo pałeczkowato wydłużone, albo podkowiaste, albo wieloboczne, skąpa cytoplazma, bogata w lizosomy

You must sign in to write a comment