First approach

 0    18 flashcards    niemamcola
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
towarzyszący, współistniejący
Pacjenci z nadciśnieniem płucnym ze współistniejącą niewydolnością lewej komory
start learning
concomitant
Pulmonary arterial hypertension patients with concomitant left ventricular failure
otwarcie, chłonnie
Poeta Samuel Taylor Coleridge pierwszy opisał ten chłonny stan umysłu.
start learning
receptively
It was the poet Samuel Taylor Coleridge who first suggested this receptive state of mind.
przyznać się do czegoś, uznawać coś,
Ale musimy uznać, że pieniądze - podobnie jak wszystko inne - mają swoją "cenę”.
start learning
acknowledge
However, we are obliged to acknowledge that money, like everything else, has a price.
adresat (listu), odbiorca (np. nagrody)
saddf
Są to właśnie odbiorcy końcowi płatności bezpośrednich i to oni ucierpieliby najbardziej.
start learning
recipient
a person who receives something, e.g. a letter
These are precisely the end recipients of direct payments and they would suffer the most.
rzadko
Taka okazja może się drugi raz nie powtórzyć.
start learning
seldom
Opportunity seldom knocks twice
obracać się
synonimy
start learning
pivot
o turn, to turn around, to turn round, to convert
przechylać (np. szklankę), przekrzywiać (np. głowę)
synonim
Odchylić głowę do tyłu i spojrzeć na sufit.
start learning
tilt
lay back
Tilt your head back and look at the ceiling.
maksyma, przysłowie, porzekadło
Stare przysłowie, które mówi, że nie należy wrzucać wszystkiego do jednego worka, jest dziś nadzwyczaj aktualne.
start learning
adage
The old adage about putting all your eggs in one basket rings true.
strzepnąc szybkim ruchem kłaczki z ubrania
start learning
whisk away a piece of lint
podświadomie, podprogowo
Przyznam, że Emeka próbuje przekazać wiele podświadomych informacji bo podejmę tu kwestie, wcześniej już poruszane.
start learning
subliminally
And I must say, I think Emeka is trying to send a lot of subliminal messages, because I'm going to keep harping on some of the issues that have come up.
kołysać
Następnie zaczynają kołysać się razem do muzyki
start learning
sway
Then they progress to swaying to the music together.
pozornie
Z moich 20 lat doświadczenia w Afryce twierdzę, że pozornie niemożliwe jest możliwe.
start learning
seemingly
I find my experience from 20 years of Africa is that the seemingly impossible is possible.
na czas nieokreślony, bez końca
Taka sytuacja nie ma sensu - nawet państwo nie może bez końca żyć ponad stan.
start learning
indefinitely
It is pointless - even the state cannot live beyond its means indefinitely.
interweniować
syn.
Popełnione zostały przestępstwa i dlatego państwo miało obowiązek interweniować.
start learning
intervene
to move in
Criminal acts were committed, and that is why the state was obliged to intervene.
nucić, mruczeć pod nosem, brzęczeć, buczeć
Coś się musiało stać z TV - buczy.
start learning
hum
There must be something wrong with the TV - it's humming.
pierwszy krok, sygnał, propozycja
Nie odpowiedziałaś na jego sygnały.
start learning
overture
You didn't respond to his overtures.
śmiałość, zuchwałość
synonim,y
Komisja ma jednak czelność zamykać oczy na ten stan rzeczy.
start learning
temerity
mpudence, impertinence, hardihood
The Commission, however, has had the temerity to turn a blind eye to this.
potknąć się
I stumbled as I was getting off of the train.
start learning
stumble
Potknąłem się wychodząc z pociągu.

You must sign in to write a comment