The nervous system

 0    29 flashcards    niemamcola
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
poprzedni, pierwszy z wymienionych
start learning
former
odśrodkowy
start learning
efferent
dośrodkowy
start learning
afferent
masa
Masa ludzi przyszła, żeby pożegnać po raz ostatni Michaela Jacksona.
start learning
mass
A mass of people came to say the last goodbye to Michel Jackson.
istota biała, szara
start learning
white, grey matter
niezbędny, podstawowy
On był niezbędnym elementem pokazu.
start learning
essential
He was the essential element in the show.
ten drugi, ten ostatni (np. z wymienionych osób)
start learning
latter
główny, podstawowy
Jakie jest twoje podstawowe źródło dochodu?
start learning
primary
What is your primary source of income?
przodomózgowie
start learning
forebrain
śródmózgowie
start learning
midbrain
tyłomózgowie
start learning
hindbrain
pień nerwu
start learning
trunk nerve
poświęcać, angażować (np. swój czas, energię)
Oni poświęcili mnóstwo czasu na ten projekt.
start learning
devote
They've devoted a lot of time to this project.
sobie nawzajem, siebie nawzajem
To konieczne, aby pomagać sobie nawzajem.
start learning
one another
It's necessary to help one another.
zwój nerwowy
start learning
ganglion, ganglia
być związanym z czymś, odnosić się do czegoś
to be associated with something, to be connected with something
Zwoje umieszczone są tylnie w stosunku do kręgosłupa.
start learning
relate to something
dssf
The ganglia are related posteriorly to the vertebral column
żłobić
bruzda, wyżłobienie
start learning
groove
bruzda, wyżłobienie
zwój (anat)
Głębokie sploty na powierzchni suszonej wiśni.
start learning
convolution
The profound convolutions on the surface of a dried cherry.
składać, zginać
zagięcie, fałda
Zakręt jest zwojem mózgowym lub pofałdowaniem tkanki zlokalizowanym w mózgu.
start learning
fold
fold
A gyrus is a brain convolution or fold of tissue located in the cerebrum.
zakręt kory mózgowej
start learning
gyrus, gyri
osłona, powłoka
start learning
sheath
wątek, nitka
start learning
thread
za (czymś), po drugiej stronie (czegoś), dalej
później niż, poza, po
Droga biegnie dalej za wioską.
start learning
beyond
We stayed at the party beyond midnight.
The road continues beyond the village.
z grubsza, mniej więcej
Nasz ślub jest za mniej więcej sześć miesięcy.
start learning
roughly
Our wedding is roughly six months away.
zwijać, skręcać
start learning
convolute
zakres, zasięg, rozmiar
On nie zdawał sobie sprawy z pełnego rozmiaru problemu.
start learning
extent
He didn't realize the full extent of the problem.
opona twarda
miękka, pajęcza
start learning
dura mater
pia, arachnoid
splot
start learning
plexus
przekazywać
Ten dom został mi przekazany w testamencie.
start learning
pass on
This house was passed on to me by will.

You must sign in to write a comment