Układ pokarmowy cz. I

5  1    125 flashcards    niemamcola
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Ilo warstwową budowę ma przewód pokarmowy?
start learning
cztero warstwową
Z jakiej tkanki zbudowana jest blaszka właściwa przewodu pokarmowego?
start learning
Z tkanki łącznej wiotkiej, a wyjątkowo z tkanki łącznej siateczkowatej w jelicie cienkim i grubym lub z tkanki łącznej zwartej w podniebieniu twardym i dziąśle
Co występuje w błonie podśluzowej przewodu pokarmowego?
start learning
1. naczynia krwionośne i limfatyczne, 2. sploty nerwowe Meissnera, 3. skupienia tkanki limfoidalnej w postaci grudek chłonnych
Gdzie pojawia się po raz pierwszy w przewodzie pokarmowym blaszka mięśniowa błony śluzowej?
start learning
Od przełyku
Ile warstw mieśni gładkich ma blaszka mięśniowa błony śluzowej?
start learning
2 warstwy - okrężną wewnętrzną oraz podłużną zewnętrzną
Z ilu warstw mięśni zbudowana jest błona mięśniowa zasadniczo?
start learning
Z 2
Gdzie występuje błona mięśniowa złożona z 3 warstw?
start learning
1. górny i środkowy odcinek przełyk, 2. żołądek
Gdzie występują sploty nerwowe Auerbacha?
start learning
W błonie mięśniowej, pomiędzy dwoma warstwami mięśni
Przez jakie gruczoły produkowana jest ślina?
start learning
Przez gruczoły ślinowe małe oraz duże
jakiego pochodzenia jest nabłonek jamy ustnej?
start learning
ektodermalnego
Gdzie występuje w jamie ustnej nabłonek wielowarstwowy płaski rogowaciejący? 4
start learning
1. zewnętrzne powierzchnie warg, 2. część grzbietowa języka (brodawki nitkowate przedniej i środkowej powierzchni języka), 3. dziąsła, 4. podniebienie twarde
Gdzie występuje w jamie ustnej nabłonek wielowarstwowy płaski nierogowaciejący? 5
start learning
1. część przednia podniebienia miękkie, 2. policzki, 3. dno jamy ustnej, 4. część dolna języka, 5. wewnętrzna powierzchnia warg
Jaki nabłonek występuje na podniebieniu miękkim?
start learning
Na części przedniej ku jamie ustnej wielowarstwowy płaski nierogowaciejący, a na części tylnej, nosowej nabłonek wielorzedowy migawkowy
Czym się różni w budowie nabłonek wielowarstwowy płaski rogowaciejący od nierogowaciejącego?
start learning
Tym że nierogowaciejący nie a warstwy ziarnistej i zrogowaciałej
Z jakiej tkanki zbudowana jest błona podśluzowa?
start learning
Z tkanki łącznej wiotkiej
Jakie brodawki - wpuklenia do nabłonka, nie uwypuklające go, są krótkie (niskie)? 4
start learning
1. policzków, 2. podniebienia miękkiego, 3. podniebienia twardego 4. na wewnętrznej powierzchni warg - w dodatku jest ich malo
Jakie brodawki - wpuklenia do nabłonka, nie uwypuklające go, są wysokie?
start learning
brodawki blaszki właściwej błony śluzowej dziąseł
CO dodatkowego znajduje się w blaszce właściwej błony śluzowej jamy ustnej?
start learning
1, małe gruczoły jamys ustnej,2. skupienia tkanki limfoidalnej w postaci migdałka podniebiennego
Wymien gruczoły male jamy ustnej w blaszce właściwej błony sluzowje?
start learning
1. wargowe, 2. podniebienne (podniebienia twardego), 3. językowe tylne nasady i jako gruczoły ślinowe Ebnera, 4. migdałkowe, 5. łojowe (kącikowe)
Gdzie nie występuje błona podśluzowa w jamie ustnej?
start learning
1. podniebienie twarde, 2. dziąsła, 3. grzbietowa powierzchnia języka
Co daje obecność błony śluzowej?
start learning
Zwiększa ona ruchomość błony śluzowej względem podłoża
Jakie gruczoły występują w błonie podśluzowej jamy ustnej?
start learning
1. językowe przednie, 2. policzkowe, 3. podniebienia miękkiego, 4. łojowe podniebienia miękkiego
Co dodatkowego występuje w błonie podśluzowej jamy ustnej?
start learning
1. gruczoły, 2. skupienie tkanki limfoidalnej w postaci migdałka językowego
Czym się różnią naczynia krwionośne w błonie śluzowej a podśluzowej?
start learning
1. w błonie śluzowej sploty naczyń ułożone są równolegle i mają mniejsze oczka, 2. w błonie podśluzowej są sploty o dużych oczkach
Z czego powstaje jama ustna?
start learning
Z pierwotnej zatoki ustnej
Kiedy pierwotna zatoka jamy ustnej jest ślepo zakończona ektoderma?
start learning
w 4-5 tygodniu życia
Co oddziela błona gębowo-gardłowa?
start learning
Pierwotną zatokę ustną od ednodermalnej dogłowowej części jelita pierwotnego
Co rozwojowo embrionalnie ogranicza pierwotną jamę ustną i gardło?
start learning
4 pary łuków skrzelowych - powierzchnie wewnętrzne
Jaki nabłonek tworzy czerwień wargową?
start learning
Cienki, wielowarstwowy płaski rogowaciejący w niewielkim stopniu z dobrze rozwiniętą warstwą jasną
Jakie gruczoły występują w czerwieni wargowej?
start learning
Jedynie gruczoły kącikowe tzw. plamki Fordyce'a, których komórki układają się w pęcherzyki
Z czego rozwijają się warga górna?
start learning
Z I i II łuku skrzelowego poprzez połączenie ic wyniosłości szękowych i czołowo-nosowych
Z czego rozwijają się warga dolna?
start learning
Z wyniosłości żuchwowych I łuku skrzelowego
Z czego rozwijają się mięśnie warg - okrężny ust?
start learning
Z mezodermy II łuku skrzelowego
Czym się różni budowa trzonu języka od nasady?
start learning
W nasadzie nie ma brodawek językowych, a jest migdałek językowy
Czym się różni budowa dolnej części języka od górnej? 4
start learning
1. powierzchnia jest gładka, 2. nie wytwarza brodawek językowych, 3. nie zawiera grudek chłonnych, 4. ma błonę podśluzową więc jest przesuwalna
Ile wszystkich brodawek to brodawki nitkowate?
start learning
ok. 90% brodawek
jaka jest wysokość brodawek nitkowatych?
start learning
3mm
Gdzie są umieszczone najwyższe brodawki nitkowate?
start learning
w części środkowej języka
Ile brodawek wtórnych wytwarza każda brodawka nitkowata?
start learning
5-20 brodawek wtórnych
Gdzie głównie występują brodawki grzybowate?
start learning
w przedniej części języka
Wysokośc brodawek grzybowatych
start learning
1,8mm
W jakim wieku jest najwiecej brodawek grzybowatych?
start learning
u dzieci
Gdzie występują brodawki liściaste - blaszkowate?
start learning
Na bocznych brzegach tylnej części języka
gdzie występują gruczoły surowicze Ebnera?
start learning
W brodawkach okolonych i liściastych
Ile brodawek wtórnych wytwarza brodawka liściasta?
start learning
3 - tak jak trójząb
średnica brodawek okolonych
start learning
od 1 do 3 mm
ile jest brodawek okolonych?
start learning
Od 7 do 12
Ile jest kubków smakowych w całej brodawce okolonej?
start learning
ok. 250
o tworzą gruczoły surowicze Ebnera w brodawkach okolonych?
start learning
gruczoły językowe tylne
Gdzie występują kubki smakowe?
start learning
1. brodawki okolone, liściaste, grzybowate, 2. podniebienie miękkie, 3. powierzchnia językowa nagłośni, 4. tylna ściana ustnej częsci gardła
W jakim wieku jest najwięcej kubków smakowych?
start learning
U noworodków
Z czego tworzą się kubki smakowe?
start learning
Ze zmodyfikowanych komórek nabłonkowych 40-60
Jakie komórki tworzą kubki smakowe?
start learning
1. komórki zmysłowe, 2. komórki podporowe, 3. komórki podstawne
Jakie są różnice pomiędzy komórkami podporowymi a zmysłowymi kubka smakowego?
sdf
start learning
1. Podporowe mają jasną cytoplazmę, 2. a w częsci szczytowej liczne i wysokie mikrokosmi podczas gdy zmysłowe mają nieliczne i grube mikrokosmki, 3. Mikrokosmk zmysłowych otacza homogenna substancja, a podporowych ziarna o dużej gęstości bogate
w glikozaminoglikany
Co ile dni komórki kubka smakoweg się odnawiają?
start learning
Co 10-14 dni
Jaki nerw zaopatruje kubki smakowe?
start learning
IX nerw czaszkowy
Ile włókien nrwowych tworzy gęsty splot u podstawy kubka?
start learning
ok. 50
Ile odgałęzień nerwowych dochodzi do środka kubka
start learning
ok 200 lub więcej
Kiedy zachodzi tworzenie zawiązków języka?
start learning
ok. 3 tygodnia życia zarodkowego
Jaka jest różnica w pochodzeniu nasady oraz trzonu języka?
start learning
nabłonek trzonu jest pochodzenia ektodermalnego, a nasady endodermalnego
Z czego tworzą się zawiązki trzonu języka? 2
start learning
Z parzystych bocznych guzków językowych, będącymi rozszerzeniami wewnętrznej powierzchni I łuku skrzelowego oraz guzka nieparzystego będącego rozszerzeniem w linii pośrodkowej
Którego tygodnia rozwoju płodowego nabłonek jednowarstwowy sześcienny przekształca się w wielowarstwowy płaski?
start learning
około 7 tygodnia życia
Kolejność powstawania brodawek językowych
start learning
okolone, liściaste, grzybowate, nitkowate
Kiedy pojawia się gruczoły językowy w rozwoju?
start learning
ok 2-3 miesiaca życia
Kiedy pojawia się migdałek językowy w rozwoju?
start learning
ok 5 miesiąca życia
Z czego pwostają mięsnie szkieletowe języka i kiedy?
start learning
Ok 7 tygodnia życia z migrujących miotomów potylicznych
Charakterystyka małych gruczołów ślinowych
start learning
1. nie mają torebki łącznotkankowej i zrazików, 2. to gruczoły rozgałęzione, 3. przewody wyprowadzajace mają krótkie
Co wchodzi w skład ślinianki podjęzykowej?
start learning
dwa większe gruczoły oraz 5-20 mniejszych
Co dodatkowego występuje w zrębie ślinianek? 2
start learning
1. liczne limfocyty, 2. komórki plazmatyczne - IgA do śliny
Co dodatkowego występuje w przyusznicy?
start learning
tkanka tłuszczowa
Co reguluje wydzielanie śliny w śliniankach?
start learning
Zespolenia tętniczo-żylne poprzez mniejsze lub większe ukrwienie pojedynczych odcinków wydzielniczych lub całych zrazików
jakie gruczoły należą do surowiczych?2
start learning
1. ślinianki przyuszne, 2. gruczoły jeżykowe tylne Ebnera
jakie gruczoły należą do śluzowych? 3
start learning
1. gruczoły podniebienne, 2. gruczoły migdałkowe, 3. gruczoły językowe tylne - nasady języka
jakie gruczoły należą do mieszanych?
start learning
1. ślinianki podżuchwowe, 2. ślinianki podjęzykowe, 3. gruczoły wargowe, 4. gruczoły przednie języka, 5. gruczoły policzkowe
Jakie komók iwydzielnicze tworzą pęcherzyki lub niepełne pęcherzyki w postaci półksiężycy Gianuzziego?
start learning
komórki surowicze, z wyjątkiem komurek surowiczych Ebnera - cewki
Które komórki tworzą cewki?
start learning
komórki śluzowe
Czym się różnią cewki śluzowe od pęcherzykó surowiczych?
start learning
1. Cewki są większe, 2. ich światło jest szerokie i regularne, 3. komórki są kształu piramidalnego (a nie owalnego), 4. kanaliki międzykomórkowe występuje rzadko (aa tam dużo), 5. cewki mają listewki graniczne
Co znajduje sie pomiedzy błoną komórkową odcinków wydzielniczych a ich błoną podstawną?
start learning
komórki mioepitelialne (koszyczkowe Bolla)
Charakter komórek koszyczkowych Bolla
start learning
Sa kształtu gwiaździstego podobne do miocytów gładkich ale pochodzenia ektodermalnego
Różnice w budowie komórek surowiczych i śluzowych? 5
start learning
1. wysoki piramidalny kształt (śl. są niskie, sześcienne, piramidalne o szerokeij podstawie, 2. ciemna cytoplazma (jasna), 3. kuliste jądro (przecinkowate), 4. niewidoczne granice pomiędzy komórkami (widoczne), 5. ziarnistości kwasochłonne zymogenu (mucy
Co zawiera wydzielina surowicza ślinianek? 6
start learning
1. wodę, 2. jony, 3. lizozym, 4. amylazę, 5. nabłonkowy czynnik wzrostu, 6. IgA
Jakim nabłonkiem wysłane są przewody małych gruczołów jamy ustnej?
start learning
jednowarstwowym sześciennym lub dwuwarstwowym
Jakie nabłonki są w przewodach wyprowadzających?
start learning
1. wstawki - sześcienny, 2. prążkowane - walcowaty, 3. międzyzrazikowe - walcowaty, 4. główne - dwuwarstwowy walcowaty
Co produkują komórki wstawek? 2
start learning
1. nabłonkowy czynnik wzrostu EGF, 2. laktoferrynę
Co wydzielają przewody prązkowane?
start learning
1. jony potasu, 2. rodanki sodowe i potasowe przeciwbakteryjne, 3. jony metali ciężkich np. ołowiu, 4. IgA, 5. lizozym, 6. nabłonkowy czynnik wzrostu
Ile procent masy ślinianki przyusznej stanowią pęcherzyki surowicze
start learning
90%
Na jakiej wysokości uchodzi przewó główny przyusznicy Stenona?
start learning
Na wysokości drugiego górnego zęba trzonowego
Jakie są wstawki przyusznicy?
start learning
najdłuższe ze wszystkich ślinianek i rozgałęzione
Ile występuje komórek surowiczych w śliniance podżuchwowej?
start learning
80%, śluzowych jest 5%
Jakie są wstawki ślinianki podjęzykowej?
start learning
krótkie i nie rozgałęziają się
Jakie są przewody prążkowane ślinianki podjęzykowej?
start learning
najdłuższe ze wszystkich ślinianek
Gdzie uchodzi przewód główny ślinianki podjęzykowej Whartona?
start learning
Na dnie jamy ustnej, bocznie od wędzidełka języka, za dolnymi siekaczami
Ile występuje komórek śluzowych w śliniance podjęzykowej?
start learning
60%, a 30% to komórki surowicze
Jakiego pochodzenia są ślinianki?
start learning
ektodermalnego
Kiedy i które ślinianki zawiązują się najwcześniej?
start learning
ok 6 tygodnia życia zarodkowego - podżuchwowa, przyuszna
Kiedy powstają zawiązki ślinianki podjęzykowej i małych gruczołów jamy ustnej?
start learning
W 8 tyg. podj., a w 4 miesiącu życia płodowego małe
Z czego powstają zawiązki ślinianek?
start learning
Z pasmowatych wpukleń nabłonka jamy ustnej, który rozgałęzia się drzewkowato i 12 tyg. życia płodowego na swych końcach się dzieli
Kiedy powstają pierwsze zawiązki pierwotnych komórek wydzielniczych gruczołów ślinowych?
start learning
Około 18 tyg. życia
Ile procent objętości śliny produkują poszczególne gruczoły ślinowe?
start learning
65% podżuchwowa, 30% przyuszna, 5% podjęzykowe, i reszta to małe gruczoły jamy ustnej
Ile śliny wydziela się na dobę?
start learning
750-1000 ml
Co powoduje pobudzenie nerwów przywspółczulnych (acetylocholina) ślinianek?
start learning
WYdzielanie śliny o dużej zawartości składników nieorganicznych
Co powoduje pobudzenie nerwów współczulnych (noradrenalina, dopamina) ślinianek?
start learning
Wydzielanie skąpej ilości gęstej śliny
Przez co wytwarzany jest głównie lizozym?
start learning
Przez półksiężyce surowicze
Kiedy zachodzi wymiana zębów mlecznych na stałe?
start learning
Między 6 a 12 rokiem życia
Która część zęba jest najbardziej zmineralizowa?
start learning
szkliwo w 96%
W jakim stopniu zmineralizowana jest zębina?
start learning
w 70%
W jakim stopniu zmineralizowany jest cement?
start learning
w 65%
Jakiego pochodzenia są elementy zęba?
start learning
Zębina i cement - mezenchymalnego, a szkliwo ektodermalnego
Jaka jest twardość zębiny?
start learning
4-5 stopni w skali Mohsa
Co tworzy szkielet zęba?
start learning
zębina, na którym opiera się głównie kruche, twarde i nieelastycne szkliwo
Który element zeba chroni go przed złamaniem?
start learning
zębina
Do której tkanki pod względem budowy i właściwości fizycznych jest podobma zębina?
start learning
tkank iksotnej, lecz jest bardziej zmineralizowana-twardsza i nie posiada jamek kostnych i komórek
Ile % masy stanowią związki organiczne i woda w zębinie?
start learning
org 17-18 %, a woda 12-13 %
Jakn azywają się włókna kolagenowe w zębinie?
start learning
włókna Ebnera
Charakterystyczne białka niekolagenowe zębiny?
start learning
1. fosforyny - wiązące wapń i łączące sie z kolagenem, czyli biorące udział w mineralizacji 2. sialoproteiny - taka sama funkcja
Jak ułożone są kryształy dwuhydroksyapatytów?
start learning
równolegle wzdłuż włókien kolagenowych lub proieniście tworząc kuliste przestrzenie zwane kalkosferytami
Jak nazywają się niezwapniałe częsci zebiny?
start learning
przestrzenie międzykuliste, międzykulkowe lub zębina międzykulista
Gdzie znajdują się najczęsciej przestrzenie międzykuliste?
start learning
w pobliżu szkliwa
Jak nazywają się przestrzenie międzykuliste na granicy z zębiną i cementem?
start learning
Warstwa ziarnista zębiny korzeniowej - bo są małe jak ziarna
Jak oco widoczny jest stopniowy przyrost prazębiny i mineralizacja warstw zębiny?
start learning
Jako linie przyrostowe tzw. linie Ebnera
Jakie się nazywają poszerzone linie przyrostowe Ebnera?
start learning
linie konturowe Owena
Gdzie są szersze kanaliki zebiny?
start learning
Na poczatku tzn. od komory i kanalu korzeniowego 3-5mikrometrów, a zwezaja sie od strony szkliwa i cementu 1 mikrometr
Jak są ułożone kanaliki zębiny?
start learning
pormieniście i w kształcie litery S w koronie zęba, a równolegle i lekko faliscie w korzeniu
Co zawierają kanaliki zębiny? 3
start learning
1. wypustki odontoblastów czyli tzw. włókna Tomesa, 2. bezrdzenne włókna nerwowe, 3. płyn tkankowy
Co to jest osłopnka Neumana?
start learning
Jest to cienka warstwa niezmineralizowanej zębiny bpokrywająca wypustki odontoblastów biegnące w warstwie wewnętrznej zębiny

You must sign in to write a comment