Układ pokarmowy cz. II

 0    93 flashcards    niemamcola
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Jaka jest twardość szkliwa?
start learning
6-7 stopni w sali Mohsa
Co jest charakterystyczne dla szkliwa?
start learning
Że nie ma komórek ani wypustek komórek
Ile jest substancji organiczych w szkliwie?
start learning
2-4 %
Co powoduje wbudowywanie się jonów fluorkowych w dwuhydroksyapatyty szkliwa?
start learning
Powoduje zwiększenie stabilności, wielkości i twardości kryształów
Białka charakterystyczne dla szkliwa?
start learning
enamelina (podobna do keratyny, bogata w tyrozynę), oraz produkty degradacji amelogeniny
Ile pryzmatów znajduje się w zębach?
start learning
od 5 mln w zębie siecznym do 12-15 mln w zębie przedtrzonowym
Jak ułożone są pryzmaty szkliwa?
start learning
1. równolegle w stosunku do siebie, 2. prostopadle do wolnej powierzchni szkilwa i zębiny, 3. skośnie w części środkowej
Jak zmienia się średnica pryzmatów szkliwa?
start learning
Jest mniejsza w pobliżu zębiny, a większa w warstwie powierzchniowej szkliwa
Rodzaje szkliwa w zależności od pryzmatów
start learning
1. proste - przebieg prostolinijny, 2. kręte - przebieg falisty lub spiralny
gdzie wystepuje szkliwo kręte?
start learning
w zębach przedtrzonowych i trzonowych
Jaka jest wysokość krążka pryzmatu?
start learning
4 mikrometry
Jak odbywa się wapnienie pryzmatów szkliwa?
start learning
warstwowo i okresowo
Z czego zbudowana jest substancja międzypryzmatyczna?
start learning
Z kryształów dwuhydroksyapatytów, które układają się pod kątem 40 stopni względem długiej osi kryształów pryzmatów
Co to są linie konturowe Retziusa?
start learning
są to linie o charakterze przyrostowym, ułożone równolegle do powierzchni szkliwa i są miejscem obniżonej wytrzymałości mechanicznej szkliwa i większej podatności na procesy próchnicze
linia urodzeniowa na zębie w szlifie podłużnym?
start learning
Poszerzona i szczególnie wyraźna linia Retziusa w zebach mlecznych i pierwszych zębach trzonowych
Co to są linie Hutner- Schregera?
start learning
Sa to linie ciemne lub jasne ułożone poprzecznie do długiej osi zęba i są skutkiem odbicia światła
Jak ułożone są blaszki kostne cementu?
start learning
okrężnie w stosunku do osi długiej korzenia
Jaka jest liczba blaszek kostnych cementu?
start learning
W dużych zębach dochodzi do kilkudziesięciu
Różnica pomiędzy cementocytami a osteocytami?
start learning
Cememntocyty ułożone są rzadziej i mają mniej wypustek
Jak wygląda rozmieszczenie cementocytu w cemencie?
start learning
Im dalej od szyjki zęba i żebiny tym jest ich więcej
Gdzie lokalizuje się cement bezkomórkowy?
start learning
pokrywa całą powierzchnię zębiny w korzeniu zęba, a w szyjce kontaktuje się z szkliwem
Co to są włókna wnikające cementu bądź włókna Sharpeya?
start learning
Włókna biegnące prostopadle od ozębnej do cementu
Gdzie odkłąda się cement komórkowy?
start learning
od 1/3 wysokości korzenia, a jego grubośc wzrasta w kierunku wierzchołka zęba
gdzie leży pojedyncza, cienka warstwa cementoblastów?
start learning
leży na powierzchni cementu od strony ozębnej
Jaka tkanka tworzy miazgę zęba?
start learning
Tkanka łączna galaretowata dojrzała
Co wchodzi w skład miazgi zęba?
start learning
gwiaździstego kształtu fibroblasty, zasadochłonną substancę podstawową bogatą w proteoglikany, glikolipy
Jak wyglądają odontoblasty i jak są ułożone?
start learning
Sa to komórki walcowate w koronie zęba ułożone w 2-3 szeregi nabłonkowo oraz w częsci korzeniowej są sześcinnie lub płaskie w 1 szeregu
Jakie wypustki mają odontoblasty?
start learning
1. wypustkę zębinową która wnika do zębiny i stanowi włókno Tomesa, 2. wypustka miazgowa, 3. krótkie wypustki łączące odontoblasty
Co to są włókna spiralne Korffa?
start learning
Są to włókna siateczkowate biegnące w zewnętrznych warstwach miazgi, kierujące się ku zębinie, gdzie się zakotwiczają.
Jakie są warstwy ma miazga? 3
start learning
1. odontoblastów, 2. bezkomórkowa Weila lub pas jasny, 3. komórkowa, miazga właściwa, pas pośredni
Od czego pochodzi unaczynienie miazgi?
start learning
Od tętnicy ozębnej i przechodzi w naczynia krwionośne miazgy właściwej i pasa jasnego
Jakie naczynia włosowate znajdują się w miazdze?
start learning
typu okienkowatego od strony odontoblastow i o budowie ciągłej
od czego pochodzi unerwienie miazgi?
start learning
od nerwu trójdzielnego
Co tworzą włókna bezmielinowe i mielinowe w powierzchownej częsci miazgi?
start learning
splot pododontoblastyczny Raschkowa
Jaka jest największa szerokość ozębnej?
start learning
0,25 mm w wierzchołku zęba oraz 0,35mm w brzegu wyrostka zębodołowego
Z jakich tkanek zbudowana jest ozębna?
start learning
Z tkanki łącznej właściwej zwartej regularnej (więzadła zeba) oraz tkanki łacznej wiotkiej
Co tworzy aparat więzadłowy zęba? 3
start learning
1. więzadło pierścieniowe (okrężne), 2. więzadło skośne inaczej zawieszające, 3. więzadło wierzchołkowe cxzyli szczytowe lub wachlarzowate
Co łączy wieżadło pierścieniowe zęba?
start learning
w pobliżu szyjki łąćzy cement korzenia zęba z częścią szczytową wyrostka zębodołowego
Które więzadło żeba jest najliczniejsze?
start learning
Więzadło skośne, biegnie na całej długości korzenia zęba
Co łączy więzadło wierzchołkowe?
start learning
Łączy część wierzchołka korzenia zęba z dnem zębodołu, ma układ pionowy
Co to są komórki nabłonkowe Malasseza?
start learning
Są pozostałością pochewki nabłonkowej, pochewki Hertwiga uczestniczę w kształtowaniu korzenia zęba i występują nierównomiernie w całej ozębnej
Co unaczynia ozębną? 3
start learning
1. tętnice zębowe, 2. tętnice wyrostka zębodołowego, 3. tętnice dziąsłowe
Jakie mamy częsci dziąsła?
start learning
1. część złączoną - związaną z szyjką zęba, 2. część brodawkową związaną z powierzchnią wolną
Jaki nabłonek pokrywa dziąsło?
start learning
nabłonek wielowarstwowy płaski rogowaciejący, a w rowku dziąsłowym i tym co styka się z szyjką zęba nierogowaciejący
Z czego się składa blaszka właściwa bl. sluozwej dziasła?
start learning
tkanki łącznej włoknistej zwartej regularnej
Jakie gruczoły występują w błonie śluzowej dziąsła?
start learning
Żadne
Co powoduje, że dziąsło jest blade?
start learning
mocne rogowacenie nabłonka, brak dużych naczyn krwionosnychc i blony podsluzowej
Co wchodzi w skład przyczepu dziąsłowego?
start learning
1. więzadło cementowo-dziąsłowe, 2. więzadło szczękowo-dziąsłowe
Jak często szkliwo i cement stykają się ze sobą, ale nie zachodza na siebie?
start learning
30%
Jakie najcześciej występują szkliwa z cementem?
start learning
60-65% - albo jedno albo drugie zachodzi na kolejne
Jak często zębina jest odsłonieta na krótkim odcinku?
start learning
5-10%
Z jakiej kości zbudowane są wyrostki zębodołowe?
start learning
1. zewnętrzna powierzchnia - zwarta o budowie blaszkowatej, 2. wewnętrzna to kość gąbczasta z szpikiem jako kość grubowłóknista splotowata
Z jakich listków zarodkoweych powstają zęby?
start learning
Z ektodermy i mezenchymy
Z czego powstaje szkliwo?
start learning
z nabłonka pierwotnej jamy ustnej - ektodermy w wyniku działania narzadu szkliwotwórczego zwanego narządem nabłonkowym zęba
Z czego wywodzi się miazga i zębina?
start learning
Z brodawki zębowej, która powstaje jako mezenchyma częściowo otaczająca narząd szkliwotwórczy
Z czego powstaje cement i ozębna?
start learning
Z woreczka zębowego, który jest mezenchymą otaczającą narząd szkliwotwórczy oraz brodawkę zębową
Kiedy rozpoczyna się rozwój zębów?
start learning
Z końcem piątego lub na początku szóstego tygodnia życia zarodkowego
Po której stronie powstają zawiązki zębów mlecznych i stałych?
start learning
Po stronie policzkowej powstają mleczne, po stronie językowej stałe
Ile trwa tworzenie zawiązków zębów mlecznych?
start learning
od 5-6 tygodnia życia do 5 miesiaca życia płodowego
Ile trwa tworzenie zawiązków zębów stałych?
start learning
Od 5 miesiąca życia płodowego do 5 roku po urodzeniu
Jakie mamy stadia rozwoju zawiązków zęba?
start learning
stadium pączka, stadium czapeczki oraz stadium dzwonu
Czym charakteryzuje się stadium pączka?
start learning
zawiązki narządów szkliwotwórczych występują w postaci wałeczkowatych nastepnie kolby zgrubień nabłonka, prostopadle do listewki zębowej
Jakie są trzy warstwy narządu szkliwotwórczego?
start learning
1. nabłonek zewnerzny, 2. miazga narządu szkliwotwórczego, 3. nabłonek wewnętrzny
jakie cechy ma nabłonek zewnętrzny narządu szkliwotwórczego? 3
start learning
1. jedna warstwa komórek sześciennych, 2. cechy nabłonka aktywnie transportującego metabolity, 3. przechodząc w nabłonek wewnętrzny wyznacza granicę szkliwa i cementu
Cechy miazgy narządu szkliwotwórczego 2
start learning
1. komórki gwiaździste łączące się p[rzy udziale desmosomów, 2. półpłynna sybstancja bogata w proteoglikany,
Cechy warstwy pośredniej narządu szkliwotwóczego? 3
start learning
1. kilka rzedów komórek sześciennych połączonych desmosomami, 2. jest niezbędna do wytworzenia ameloblastów, 3. nie występuje w okolicy pryszłego korzenia zęba,
Cechy nabłonka wewnętrznego narzadu szkliwotwórczego
start learning
jedna warstwa wysokich, walcowatych komórek
Co tworzy nabłonkową pochewkę Hertwiga w wydłużonych powierzchniach bicznych narządu szkliwotwórczego?
start learning
jedynie warstwa abłonkowa wewnętrzna i zewnętrzna
Co określa kształt i wielkość korony zęba?
start learning
linia szkliwno-zębinowa w wyniku interakcji komórek nabłonka wewnętrznego z komórkami zewnętrznej warstwy brodawki zębowej
Co określa kształtkorzenia zęba?
start learning
pochewka Hertwiga
Co wcześniejs się wytwarza- zębina czy szkliwo?
start learning
zębina
Na czym polega róznicowanie się odontroblastów?
start learning
Na zwiększaniu wielkości komórek preodontoblastów oraz ich okrfeslonej polaryzacji
Jakimi komórkami są odontoblasty?
start learning
komórkami walcowatymi z cechami komórek syntetyzujących białka
Gdzie wydzielane są skłądniki organiczne zębiny?
start learning
W miejsce błony podstawnej pomiędzy ameloblastami a odontoblastami
Co wytwarzają odontoblasty?
start learning
na poczatku włókna srebrochłonne - spiralne Korffa, a następnie prokolagen
Skład nowo powstałej prazębiny? 4
start learning
1. glikozaminoglikany, 2. fosfoproteiny, 3. niewiele wielocukrów, 4. niewielka ilośćcienkich i nieregularnie ułożonych włókien kolagenowych
Co zmienia się w składzie substancji podstawowej prezębiny przed mineralizacją? 4
start learning
1. wzrasta ilość wielocukrów, 2. pojawiają się białka swoiste dla zębiny takie jak fosforyny i sialoproteiny, 3. usuwana jest część proteoglikanów, 4. włóknq kolagenowe stają się grubsze
Na czym polega różnicowanie się ameloblastów z komórek nabłonka wewnętrznego?
start learning
Na wzroście wysokości tych komórek, odwróceniu ich biegunów, dobrym wykształćeniu organelli komórkowych
Od czego zależy wzrost kryształów szkliwa?
start learning
Wzrost na długość, ich budowę i ułożenie przestrzenne reguluje amelogenina, a wzrost objętościowy zależy od enamelin
Co tworzy oszkliwie (błonę Nasmytha)? 2
start learning
Osłonka szkliwia - zredukowany nabłonek szkliwotwórczy- kilka warstw komórek sześciennych, 2. wtórna osłonka szkliwa - jedna grubsza warstwa keratynową wytwarzana przez zredukowany nabłonek szkliwotwórczy
Co uczestniczy w procesie wyrzunania zębów?
start learning
Komórki woreczka zębowego oraz narządu szkliwotwórczego
Z jakiej tkanki zbudowana jest blaszka właściwa bł. śluzowej gardła?
start learning
Z tkanki łącznej właściwej zbitej
W któej części wytwarza brodawki blaszka właściwa bł. śluzowej gardła?
start learning
W częsci ustnej i krtaniowej
Jak się nazywają nagromadzenia tkanki limfoidalnej w gardle? 3
start learning
1. migdałek gardłowy, 2. migdałek trąbkowy, 3. migdałek przełykowy
Z czego rozwija się gardło?
start learning
Z przedniego jelita pierwotnego - z przedniej częsci część ustna i nosowa, z tylnej części częśc krtaniowa
Długość przełyku?
start learning
25 cm
Jakii gruczołami są gruczoły wpustowe?
start learning
śluzowymi o budowie cewkowej
Jaka tkanka buduje błonę podśluzową przełyku?
start learning
tkanka łączna właściwa zbita
Jakie są gruczoły właściwe przełyku?
start learning
Gruczołami cewkowo-pęcherzykowymi śluzowymi, któych odcinki wydzielnicze zbudowane są z komórek sześciennych i walcowatych - na całej długości przełyku
Od któego miejsca następuje przejście mieśni poprzecznie prążkowanych w gładkie w przełyku?
start learning
w środkowym odcinku
Z czego rozwija się przełyk?
start learning
Z przedniej części jelita pierwotnego, w tym miejscu w któym na jego brzusznej stronie pączkuje zawiązek tchawicy
Jakiego pochodzenia jest przełyk?
start learning
nabłonek jest pochodzenia endodermalnego, a tkanka łączna i mięsnie przełyku mezodermalnego - z komórek mezenchymalnych mezodermy trzewnej zlokalizowanych wokół endodermalnego nabłonka jelita pierwotnego w drugim miesiący życia płodowego
Kiedy rozwijają się gruczoły przełyku?
start learning
3 miesiaca życia płodowego

You must sign in to write a comment