Tkanka mięśniowa

 0    39 flashcards    niemamcola
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Z jakiego listka zarodkowego powstają mięśnie?
start learning
z mezodermy, dokładniej z miotomów
W którym tygodniu rozwoju zarodkowego mioblasty ulegają fuzji?
start learning
w 4 tyg.
Komórki mające zdolność do kurczenia się. 4
start learning
1. komórki mięśniowe, 2. pericyty, 3. komórki mioepitelialne, 4. miofibroblasty
Co składa się na miofilamenty cienkie?3
start learning
1. aktyna F, 2. tropomiozyna, 3. kompleks troponiny
Z ilu cząsteczek miozyny II zbudowany jest miofilament gruby?
start learning
od 200 do 300 cząsteczek
Jaka jest długość sarkomeru w fazie relaksacji?
start learning
2-3 mikrometra
Co jest głównym składnikiem prązka H?
start learning
kinaza kreatynowa
Gdzie zlokalizowana jest alfa-aktynina w sarkomerze?
start learning
w obrębie linii z
Jaką masę ma tytyna=konektyna?
start learning
więcej niż 3 MDa
Co składa się na kompleks związany z dystrofiną?
start learning
1. kompleks dystroglikanu, 2. kompleks sarkoglikanu
Jaka jest długość włókien mięśniowych poprzecznie prążkowanych?
start learning
do kilkudziesięciu centymetrów
Jaka jest średnica włókien mięśniowych poprzecznie prążkowanych?
start learning
od 10 do 100 mikrometrów
Jaka jest liczba jąder w k. mięsniowych szkieletowych?
start learning
od kilkuset do kilku tysięcy
Średnica miofibryli
start learning
od 1-2 mikrometrów
Jaka jest cecha charakterystyczna k. mięśniowych szkieletowych?
start learning
bardzo dobrze rozwinięta siateczka śródplazmatyczna gładka
Z jakiego kolagenu zbudowana jest namięsna?
start learning
Typu III
Od czego zależy tradycyjny podział mięśni?
start learning
1. szybkości skurczu, 2. aktywności enzymów oksydacyjnych tj. dehydrogenazy bursztynianowej
Cechy włókien białych 7
start learning
1. większa średnica, 2. większa zawartość miofibryli, 3. mniejsza zawartość mioglobiny, 4. mniejsza ilość mitochondriów, 5. mniejszy udział sarkoplazmy w budowie komórek, 6. szybciej ulegają znużeniu 7. szybciej się kurczą
Gdzie występują włokna białe?
start learning
1. mięsnie ramion - duża siła skurzu, 2. mięśnie palców - duża precyzja
Cechy włókien czerwonych 7
start learning
1. mniejsza średnica, 2. wyższa zawartość hemoglobiny, 3. wyższa liczba mitochondriów, 4. bogatsza w siateczke śródplazmatyczną, 5. trudniej ulegają znużeniu, 6. wolniej się kurczą, 7. mniejsza zawartośc miofibryli
Występowanie włokien czerwonych
start learning
1. mięśnie gałki ocznej, 2. mięśnie oddechowe, 3. mięśnie grzbietu
Od czego zależy obecny podział mięśni? 3
start learning
1. szybkości skurczu, 2. szybkości reakcji katalizowanej przez Atp-azę miozynową, 3. profil metaboliczny
Które mięśnie szkieletowe podlegają kontroli układu autonomicznego?
start learning
1. mięśnie ucha środkowego, 2. niektóre włókna mięśni oddechowych, 3. mięsień opuszkowo-jamisty, 4. kulszowo-jamisty, 5. mięsień dźwigacz jądra, 6. część włókien mięśni przełyku
Ile komórek wrzecionowatych przypada na wrzeciono mięśniowe?
start learning
od 2 do 14
Jaką długość mają komórki wrzecionowate?
start learning
nie przekracza 10 mm
gdzie szczególnie licznie występują wrzeciona mięśnione?
start learning
1. mięśnie okoruchowe, 2. mięśnie dłoni
Ile wynosi długość i średnica miocytów serca?
start learning
Długość nie większa niż 200 mikrometrów, a średnica 30 mikrometrów
Czym odróżniają się komórki przedsionków serca od komórek komór? 4
start learning
1. krótsze, 2. węższe, 3. msłabo rozwinięta ER, 4. bardziej rozpudowany aparat Golgiego
Cechy typu I włókien Purkinjego? 2
start learning
1. 3-5 razy większa średnica od komórki mięśniowej sercowej, 2. duże, pęcherzykowate jądra komórkowe, leżące w grupach po kilka w części centralnej
Cechy typu II włókien Purkinjego? 3
start learning
1. Średnica około 2 razy większa od średnicy komórki mięśniowej serca, 2. pojedyncze jądro, 3. włókna kurczliwe umieszczone zarówno na obwodzie jak i w centralnej części
Występowanie tkanki mięśniowej gładkiej? 8
start learning
1. ściany naczyń krwionośnych, 2. ściany przewodu pokarmowego, 3. drogi oddechowe, 4. układ moczowy, 5. ściany przewodów wyprowadzających dużych gruczołów, 6. torebki niektórych narządków, 7. skóra, 8. oko
Długość miocytów gładkich
start learning
od 20-200 mikrometrów, dochodzi do 500 mikrometrów
Średnica miocytów gładkich?
start learning
w najszerszym miejscu 10 mikrometrow
Jaki filament pośredni cechuje miocyty gładkie naczyń?
start learning
wimentyna
Dwa białka specyficzne dla miocytów głądkich?
start learning
1. kaldesmon, 2. kalponina
Jaka jest różnica pomiędzy miozyną miocytów gładkich a szkieletowych?
start learning
Ma ona inną orientację przestrzenną - jednokierunkową.
Masa kalmoduliny
start learning
17 kDa
Jak się nazywają komórki rozrusznikowe mięśni gładkich?
start learning
Komórki śródmiąższowe Cajala
Występowanie komórek mioepitelialnych 5
start learning
1. gruczoł ślinowy, 2. gruczoł łzowy, 3. gruczoł mlekowy, 4. gruczoł potowy, 5. trzustka

You must sign in to write a comment