Krążenie limfocytów

 0    31 flashcards    niemamcola
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
CO umozliwia limfocytowi toczenie się po śródbłonku naczyniowym?
start learning
wyszukanie odpowiednich substancji aktywujących
Co aktywuje limfocyty podczas toczenia w żyłkach z wysokim śródbłonkiem, a co w innych śródbłonkach?
start learning
1. konstytutywnie wytwarzane chemokiny, 2. czynniki chemotaktyczne w reakcji zapalnej jak C3a, C5a, N-formylowane peptydy, chemokiny prozapalne
Co zachodzi w etapie toczenia się
start learning
Połączenie się selektyn i ich ligandów z niezwykłą siłą, ale na krótko
Jakie są rodzaje selektyn
start learning
1. selektyna L - leukocytarna, 2. selektyna E - endotelialna, 3. selektyna P - płytkowa
Pod wpływem jakich cytokin śródbłonek wytwarza selektyne E
start learning
TNF-alfa, IL-1, LPS
Co stanowi ligand dla selektyn
start learning
glikolipidy, glikoproteiny oraz ich modyfkikowane - sulfinowane pochodne - NAJWAŻNIEJSZE TO MUCYNY
CO bezpośrednie w ligandzie dla selektyn łączy się z selektyną?
start learning
oligosacharydy takie jak sjalowane lub fukozylowane laktozaminoglikany
Co to są mucyny
start learning
są to glikoproteiny do któych cukry przyłączone są wiazaniami O-glikozydowymi
Rodzaje ligandów dla selektyn
start learning
1. zakotwiczone w błonie komórkowej (MadCAM-1, CD34, PSGL-1), 2. Połączone z glikokaliksem GlyCAM-1
Jakie ligandy dla selektyn ma żyła z wysokim śródbłonkiem 6
start learning
1. CD31(PECAM-1), 2. ICAM-2, 3. kadheryna VE, 4. chemokiny (CXCL12, CXCL13, CXCL19, CXCL21), 5. CD34, 6. GlyCAM-1
Jakie ligandy dla selektyn ma żyła z płaskim śródbłonkiem?
start learning
1. CD31(PECAM-1), 2. ICAM-2, 3. kadheryna VE,
Dlaczego monocyty i granulocyty nie zostają zaktywowane pomimo posiadania selektyny L?
start learning
Bo nie mają receptorów dla chemokin limfoidalnych
Jakie zmiany zachodzą w wyniku aktywacji limfocytów przez chemokiny?
start learning
fosforylacja białek cytoszkieletu oraz białek łączącychcytoszkielet z cytoplazmatycznymi fragmentami integryn
Jakie integryny odgrywają główną rolę w interakcjach białek macierzy pozakomórkowej z leukocytami?
start learning
integryny beta1 czyli inaczej very late antigens VLA
Z czym łączą się integryny leukocytów?
start learning
Z cząsteczkami Ig-podobnymi takimi jak VCAM-1(dla VLA-4), ICAM-1(LFA-1)
Co zapewnia ścisła adhezję leukocytów i śródbłonka?
start learning
W procesie aktywacji dochodzi do ufosforylowania białek cytoszkieletu łączących się z fragmentami integryn. W wyniku aktywacji integryny ulegają zmianom konformacyjnym i stają się silnymi łącznikami swoich ligandów
Jakie związki biorą udział w tworzeniu ścisłych połączeń między śródbłonkiem?
start learning
JAM (junctional adhesion molecules)
Co się dzieje w trakcie diapedezy?
start learning
1. integryny lekuocytów łączą się z cząsteczkami JAM, zawierającymi fragmenty Ig-podobne, 2. dochodzi do rozłączenia kadheryn EV w obwódkach zwierających, 3. PECAM-1(CD31) oraz CD99 reagują w ramach "swój do swojego"
Co powoduje zatrzymanie limfocytów w węzłach chłonnych?
start learning
Działanie IFN typu I co zmniejsza ekspresje receptorów dla fosforanu sfingozyny
Od czego zależy opuszczanie narządów limfatycznych przez limfocyty?
start learning
od pojawianie się na ich powierzchni receptora S1P1
ligand receptora S1P1
start learning
fosforan sfingozyny
Dlaczego po aktywacji limfocyty zostają w węźle?
start learning
Bo ulega ekspresji CD69 któy łączy się z receptorem S1Pi blokując go - dopiero jak będą komórki efektorowe to wyjdzie
Co indukuje CD69 na limfocytach podczas infekcji
start learning
IFN-alfa/beta, TNF-alfa
Co powoduje fingolimod - antyS1Pi
start learning
Głęboko limfopenie- zmniejsza się ekspresja tego receptora i zmniejsza się zatrzymanie limfocytów w narządach limfatycznych
Gdzie w organizmie znajdują się limfocyty pamięci?
start learning
W węzłach chłonnych
Co powoduje, że limfocyt po aktywacji w węźle trafia do skóry?
start learning
Aktywacja w węzłach chłonnych podskórnych - receptory zasiedlania CCR4(CCL17), CCR10(CCL27) oraz cząsteczka CLA dla selektyny E
Kto indukuje ukierunkowaną migrację limfocytów?
start learning
komórki dendrytyczne
Od czego zależy imprinting migracji aktywowanych limfocytów do skóy
start learning
Od witaminy D, która uruchamia odpowiedni program różnicowania
Co powoduje, że limfocyt po aktywacji w węźle trafia do błon śluzowych?
start learning
Aktywacja w kępkach Peyera oraz węzłach krezkowych - integryna alfa4beta7 dla cząsteczki adhezji śródbłonka MAdCAM-1, CCR9 dla chemokiny CCL25(TECK)
Od czego zależy imprinting migracji aktywowanych limfocytów do błon śluzowych
start learning
pochodne beta-karotenu
CO umożliwia skuteczne przyciąganie leukocytów w ostrych reakcjach zapalnych
start learning
przyczepianie się innych leukocytów za pomocą selektyny L do powierzchnii innych leukocytów, któe już zdołały przyczepić się do śródbłonka za pomocą PSGL-1 (P-selectin glycoprotein ligand 1)

You must sign in to write a comment