Zwroty targi 3

 0    51 flashcards    jackforest
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Specjalizujemy się w procesach obróbki plastycznej stopów na bazie aluminium, miedzi, żelaza i tytanu.
start learning
We specialize in forging processes of aluminium, copper, iron and titanium alloys.
We własnym zakresie projektujemy i wykonujemy niezbędne oprzyrządowanie kuźnicze: matryce, okrojniki i różnego rodzaju przyrządy obróbcze.
start learning
Moreover, we also design and produce essential forging tools such as: dies, trimmers and various devices for processing.
Odkuwki dostarczamy z wstępną lub finalną obróbką mechaniczną oraz pokryciami galwanicznymi. x2
start learning
Pre or final machining operations and galvanic coverings are available on request. /Forgings supplied from the initial or final machining and galvanic coatings.
Na bazie ponad 60-letniego doświadczenia oferujemy najwyższej jakości odkuwki matrycowe i swobodnie kute z przeznaczeniem dla przemysłu lotniczego, zbrojeniowego, maszynowego, motoryzacyjnego i energetycznego.
start learning
Our company has been on the market for over 60 years and offers the highest quality open and die forgings. They are mainly used in aircraft, military, machine, automotive and energy industry.
Nasz firma ma duże doświadczenie
start learning
Our company has got a lot of experience
Wyposażenie kuźni
start learning
Production equipment
Maszyny i urządzenia kuźnicze
start learning
Main forging equipment:
młoty do kucia swobodnego
start learning
open die hammer (for hand forgings)
młoty do kucia matrycowego
start learning
die hammers
prasy kuźnicze śrubowe
start learning
screw presses
prasy okrojcze
start learning
trimming presses
Urządzenia pomocnicze
start learning
Supporting equipment
Maszyny do ciecia
start learning
Machines for cutting
Maszyny do obróbki skrawaniem
start learning
Machining equipment
centrum obróbcze 3 i 5-osiowe
start learning
3 and 5 axis CNC milling center
tokarki CNC
start learning
CNC tooling lathe
szlifierki do płaszczyzn
start learning
surface grinders
drążarka elektroiskrowa
start learning
electrospark machine / EDM
Do projektowania wyrobów i procesów obróbczych używamy najnowszego oprogramowania CAD/CAM firmy Siemens PLM Software Solid Edge i NX
start learning
In design and manufacture process we use the following ones: CAD/CAM Siemens PLM Software Solid Edge and NX
badania metalograficzne
start learning
metallographic
badania wytrzymałościowe
start learning
Strength tests
badania twardości Brinella i Rockwella
start learning
Brinell and Rockwell hardness tests
badania składu chemicznego
start learning
chemical composition
badania przewodności elektrycznej właściwej i ocena jakości przeprowadzonej obróbki cieplnej (części lotnicze)
start learning
study electrical conductivity and quality assessment carried out heat treatment (parts of air)
pomiary geometryczne manualne i na maszynie pomiarowej Mitutoyo EURO-C 776
start learning
geometric measurement on CNC machine Mitutoyo EURO-C 776
inne w uzgodnieniu z klientem
start learning
the other in consultation with the client
jesteśmy częścią filmy z Leonardo helicopter
start learning
we are part of Leonardo helicopters
posiadamy certyfikat jakości as9100
start learning
we have a certificate aa 9100
czy twoja firma używa odkuwek
start learning
does your company use forgines
Co produkuje twoja firma? / czym się zajmuje
start learning
what your company do
Czy mogę poprosić o kontakt?
start learning
can I have your business card?
certyfikat
start learning
certificate
to byłaby przyjemność współpracować z tobą
start learning
it would be a pleasure to cooperate with you
śmiało wysyłaj emaila z zapytaniem
start learning
feel free to email us with your inquiry
dla jakiej firmy pracujesz x2
start learning
which company do you work for? / what company are you with
Nie jestem upoważniony do rozmowy na ten temat
start learning
I'm not in charge to talk about
Usiądź proszę
start learning
please have a seat
Krzysztof Nasz dyrektor sprzedaży przyjdzie na minutę
start learning
Krzysztof our sales director will Come in a minute
Czy możesz poczekać kilka sekund
start learning
can you wait a few seconds please
on jest zajęty Jak widzisz
start learning
he's busy as you can see
złożyć zamówienie
start learning
to place an order
Przy dużych zamówieniach
start learning
on large olders
zaproponuję kawę
start learning
would you like some coffee
Dla kogo pracujesz?
start learning
who do you work for?
jaki to rodzaj firmy
start learning
what kind of company is it
czy to duża firma
start learning
is it a big company
co ta firma robi?
start learning
what does it do?
księgowy
start learning
an accountant
przejdź obok
start learning
Go past
skręć w drugą w lewo
start learning
take the second turning
z czego to jest zrobione
start learning
what is it made of

You must sign in to write a comment