targi the best

 0    40 flashcards    jackforest
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Witam na naszym stoisku
start learning
Welcome to our stand
Jak mogę pomóc
start learning
How can I help you?
to są nasze ulotki
start learning
these are our leaflets
oto jest moja wizytówka
start learning
Here's my card
specjalizuje się w obróbce CNC
start learning
I specializes in CNC machining
ja specjalizuje się w obróbce CNC a tu jest dyrektor sprzedaży który może porozmawiać tobą o cenach
start learning
I specialize in CNC machining and here is the sales Director who can talk with you about prices
Miło / interesująco się z tobą rozmawiało
start learning
It has been interesting talking to you
To było bardzo owocne spotkanie
start learning
It's been a very useful meeting
Dziękuję za przybycie na nasze stoisko
start learning
Thanks for coming to our stand
Więcej informacji możesz znaleść na naszej stronie internetowej lub napisać email do działu marketingu.
start learning
More information can find on our website or you can email to our sales department
Jestem technologiem CNC
start learning
I am CNC technologist
Czy chcesz się rozejrzeć po naszym stoisku?
start learning
Would you like to look at our stand?
tutaj możesz zobaczyć nasz produkty odkuwki lotnicze, jak również do energetyki i wiele innych
start learning
Here you can see our products forgings aerospace industry, as well as for power industry and many more
Dostarczamy odkuwki do takich firm jak
start learning
We make forgings for such companies like
Dziekuje za twój czas
start learning
Thank you for your time
Pozwól dam Ci nasze ulotki
start learning
Let me give you our leaflet
Jak leci? dobrze dzięki
start learning
how are things? not to bad, thanks
Przepraszam na chwilę zaraz wracam / jasne nie ma sprawy
start learning
would you excuse me for a moment / I will be right back/ sure no problem
Obawiam się że nie ma więcej ulotek
start learning
I'm afraid there are no more leaflets
To jest nasza wizytówka ze stroną internetową i adresem email
start learning
here is our business card with website address and email
to jest nasze wizytówkę z kontaktem do nas / dziękuję
start learning
here is our business card with contact details / thanks a lot
czy jest coś o czym jeszcze mógłbym ci powiedzieć?
start learning
is there anything else I could tell you about?
W jakiej temperaturze są robione odkuwki
start learning
what temperature was the formie made?
Specjalizujemy się w procesach obróbki plastycznej stopów na bazie aluminium, miedzi, żelaza i tytanu.
start learning
We specialize in forging processes of aluminium, copper, iron and titanium alloys.
We własnym zakresie projektujemy i wykonujemy niezbędne oprzyrządowanie kuźnicze: matryce, okrojniki i różnego rodzaju przyrządy obróbcze.
start learning
we also design and produce essential forging tools such as: dies, trimmers and various devices for processing.
Odkuwki dostarczamy z wstępną lub finalną obróbką mechaniczną oraz pokryciami galwanicznymi. M
start learning
Pre or final machining operations and galvanic coverings are available on request.
Odkuwki dostarczamy z wstępną lub finalną obróbką mechaniczną oraz pokryciami galwanicznymi. J
start learning
Forgings supplied from the initial or final machining and galvanic coatings.
Na bazie ponad 60-letniego doświadczenia oferujemy najwyższej jakości odkuwki matrycowe i swobodnie kute
start learning
Our company has been on the market for over 60 years and offers the highest quality open and die forgings.
z przeznaczeniem dla przemysłu lotniczego, zbrojeniowego, maszynowego, motoryzacyjnego i energetycznego.
start learning
They are mainly used in aircraft, military, machine, automotive and energy industry.
Nasz firma ma duże doświadczenie
start learning
Our company has got a lot of experience
Do projektowania wyrobów i procesów obróbczych używamy najnowszego oprogramowania CAD/CAM firmy Siemens PLM Software Solid Edge i NX
start learning
In design and manufacture process we use the following ones: CAD/CAM Siemens PLM Software Solid Edge and NX
pomiary geometryczne manualne i na maszynie pomiarowej Mitutoyo
start learning
pomiary geometryczne manualne i na maszynie pomiarowej Mitutoyo
Co produkuje twoja firma? / czym się zajmuje
start learning
what your company do
Co produkuje twoja firma? / czym się zajmuje
start learning
what your company do
Czy mogę poprosić o kontakt?
start learning
can I have your business card?
śmiało wysyłaj emaila z zapytaniem
start learning
feel free to email us with your inquiry
dla jakiej firmy pracujesz x2
start learning
which company do you work for? / what company are you with
Krzysztof Nasz dyrektor sprzedaży przyjdzie na minutę
start learning
Krzysztof our sales director will Come in a minute
Czy możesz poczekać kilka sekund
start learning
can you wait a few seconds please
zaproponuję kawę
start learning
would you like some coffee

You must sign in to write a comment