Zestaw - 12 Przydatne zwroty

 0    26 flashcards    maciejmalek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
niebezpieczny
To miasto jest niebezpieczne.
start learning
dangerous
This city is dangerous.
decydować
Nie mogła zdecydować, którą sukienkę kupić.
start learning
to decide
She couldn't decide which dress to buy.
kiedykolwiek
Byłaś kiedyś w Warszawie?
start learning
ever
Have you ever been to Warsaw?
elegancki
start learning
formal
opieka zdrowotna
start learning
healthcare
zdrowo
start learning
healthily
nieoficjalny
start learning
informal
ubezpieczenie
Będziesz musiał wykupić ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.
start learning
insurance
You'll need to take out accident insurance.
z drugiej strony
start learning
on the other hand
być może
Być może moglibyśmy wysłać jej kwiaty?
start learning
perhaps
Perhaps we could send her some flowers?
pesymistyczny
Wydźwięk całej rozmowy był bardzo pesymistyczny.
start learning
pessimistic
The tone of the whole conversation was very pessimistic.
porcja
start learning
portion
zawodowy
start learning
professional
obiecać
start learning
promise
kolejka
Nigdy w życiu nie widziałem tak długiej kolejki!
start learning
queue
I haven't seen such a long queue in my entire life!
prawdziwy
start learning
real,
skryty
start learning
reserved
koszty utrzymania
start learning
the cost of living
tradycyjny
start learning
traditional
strona internetowa
Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej.
start learning
a website
All the necessary information can be found on our website.
duży wybór
start learning
wide variety
najgorszy
To najgorszy film, jaki (kiedykolwiek) widziałem.
start learning
the worst
It’s the worst film I’ve ever seen.
dopóki
Nie możesz iść do domu póki nie skończysz pracy.
start learning
until
You can't go home until you finish your work.
psychologia
start learning
psychology
sędzia
W drugiej połowie sędzia podyktował wątpliwego karnego.
start learning
a judge
In the second half, the referee dictated a dubious penalty.
prawnik
Wynajęliśmy bardzo dobrego prawnika, musimy wygrać tę sprawę!
start learning
a lawyer
We've hired a very good lawyer, we've got to win this case!

You must sign in to write a comment