0 Person likes this. Give a Like!

maciejmalek maciejmalek

I started using VocApp 1310 days ago. I have 33 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 82 lessons. The date of my last visit is 2017-11-12 20:27:06.

My interests

angielski, English

Flashcards created by me


Sandra - przymiotniki cechy charakteru
Zestaw 4 - Codzienna aktywność
Zestaw 4 - Dodatkowe słówka
Zestaw 5 - Dodatkowe słówka
Zestaw 6 - Dodatkowe słówka
Zestaw 7 - Dodatkowe słówka
Zestaw 8 - Dodatkowe słówka
Sandra - podróż samolotem
Sandra - restauracja, hotel etc.
Sandra - kierunki
Lekcja - 1/1
Lekcja - 1/2
Lekcja - 2
Lekcja - 5/1
Lekcja - 5/2
Lekcja - 5/3
Lekcja - 7/2
Lekcja - 7/1
Lekcja - 10/1
Lekcja - 10/3
Lekcja - 10/4
Lekcja - 10/5
Lekcja - 10/6
Lekcja - 12
Zestaw - 1 dni oraz numery
Zestaw - 1 klasa
Zestaw - 1 Dodatkowe słówka
Zestaw - 2 Bank
Zestaw - 2 przymiotniki opis ludzi
Zestaw - 2 przydatne zwroty
Zestaw - 2 dodatkowe słówka
Zestaw - 3 Praca, Przymiotniki
Zestaw - 3 Godziny
Zestaw 3 - użyteczne zwroty
Zestaw - 3 Dodatkowe słówka
Zestaw - 4 Rodzina
Zestaw - 5 Czasowniki
Zestaw - 5 Pory roku
Zestaw - 6 Miesiące, daty
Zestaw - 7 Go, have, get
Zestaw = 8 Wyposażenie mieszkania
Zestaw 8 = Ruch
Zestaw - 9 Jedźenie
Zestaw - 9 Duże liczby
Zestaw - 9 Dodatki do posiłków
Zestaw - 9 Dodatkowe słówka
Zestaw - 10 Budynki użyteczności publicznej
Zestaw - 10 Przydatne zwroty
Zestaw - 10 Dodatkowe słówka
Zestaw - 11 Przydatne zwroty
Zestaw - 11 Przydatne zwroty
Zestaw - 12 Przydatne zwroty
Lekcja - 13
Lekcja - 12 Alfabet
Zestaw - 14 Zaimki
Lekcja - 15 przydatne słówka
Lekcja - 15 Kolory
Lekcja - 15 Przymiotniki
Zestaw - 14 Spójniki
Lekcja - 16 dzień w pracy
Lekcja - 17 Pełne zdania, pierwszy zestaw
Lekcja - 18 słówka
Lekcja 18 - Pełne zdania zestaw drugi
Lekcja - 20 zestaw zdań 1
Lekcja - 20 zestaw zdań 2
Lekcja - 21 zdania
Lekcja - 22 pełne zdania 1
Lekcja - 22 pełne zdania 2
Lekcja - 22
Lekcja - 23 pełne zdania
Lekcja - 23 pełne zdania II
Lekcja - 24 pełne zdania 3
Lekcja 24 -pełne zdania 1
Lekcja 24 - pełne zdania 2
Lekcja 26 - pełne zdania 1
Lekcja 26 - pełne zdania 2
Lekcja 24 - pełne zdania 3
Lekcja 27 - pełne zdania 1
Lekcja 27 - pełne zdania 2
Lekcja 28 - zdania
Lekcja - 30 pełne zdania
Lekcja 32

You must sign in to write a comment