Lekcja - 10/4

 0    22 flashcards    maciejmalek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
znaleść
start learning
find
latać
Ptaki migrujące zaczęły odlatywać do domu.
start learning
fly
Migratory birds are already flying back home.
zakazywać
Nauczyciel zabronił mi usiąść koło mojej przyjaciółki.
start learning
forbid
The teacher forbade me to sit next to my best friend.
zapominać
Nie zapomnij kupić butelkę wina.
start learning
forget
Don't forget to buy a bottle of wine.
wybaczać
Mary nigdy nie wybaczyła mi tego, co powiedziałem tamtego dnia.
start learning
forgive
Mary never forgave me for what I said that day.
dostawać
Kiedy dostanę swoje danie?
start learning
get
When will I get my dish?
dawać
Chciałabym ci wręczyć ten prezent jako wyraz mojej miłości.
start learning
give
I'd like to give you this present as a sign of my love.
iść
Nie ma jej tu teraz, poszła do gabinetu kierownika.
start learning
go
She's not here at the moment, she's gone to the manager's office.
rosnąć
Ta roślina rośnie jak szalona.
start learning
grow
This plant has been growing like crazy.
wisieć
start learning
hang
mieć
Listonosz nie miał dzisiaj dla nas żadnych listów.
start learning
have
The postman didn't have any letters for us today.
słyszeć
Moja babcia słabo słyszy i musimy krzyczeć.
start learning
hear
My grandmother can't hear well and we have to shout.
chować
Przestańcie się przed nami chować!
start learning
hide
Stop hiding from us!
uderzać
Został uderzony w głowę ciężkim przedmiotem.
start learning
hit
He was struck on the head with a heavy object.
trzymać
Mary zatrzymała kopię listu.
start learning
hold
Mary kept a copy of the letter.
ranić
start learning
hurt
trzymać
Mary zatrzymała kopię listu.
start learning
keep
Mary kept a copy of the letter.
wiedzieć, znać
Tom zawsze znał odpowiedzi na wszystkie pytania.
start learning
know
Tom always knew the answers to all the questions.
kłaść
Położyłem głowę na poduszce i zasnąłem.
start learning
lay
I laid my head on the pillow and fell asleep.
prowadzić, dowodzić
start learning
lead
zostawać, wyjeżdżać
start learning
leave
pożyczać
Mogę pożyczyć twoją książkę?
start learning
lend
Can I borrow your book?

You must sign in to write a comment