Lekcja - 10/5

 0    22 flashcards    maciejmalek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pozwalać
Szef nareszcie pozwolił mi jechać na wakacje!
start learning
let
My boss finally let me go on holidays!
leżeć
Wczoraj leżałam w łóżku przez całe rano.
start learning
lie
Yesterday I lay in bed all morning.
zapalać
Zapalił swojego papierosa i oddał zapalniczkę Tomowi.
start learning
light
He lit his cigarette and handed the lighter back to Tom.
zgubić
Wydaje się, że ostatnio gubi często rzeczy.
start learning
lose
He seems to be misplacing things a lot these days.
robić
Co zamierzasz teraz zrobić?
start learning
make
What are you planning to do now?
znaczyć, mieć znaczenie
start learning
mean
spotykać
Spotkajmy się wieczorem w klubie.
start learning
meet
Let's meet tonight at the club.
płacić
Czy zapłaci Pan kartą kredytową?
start learning
pay
Are you going to pay with a credit card?
kłaść
Położyłem głowę na poduszce i zasnąłem.
start learning
put
I laid my head on the pillow and fell asleep.
czytać
Tomek czyta teraz gazetę.
start learning
read
Tom is reading a newspaper now.
jeździć
Jechałeś już kiedyś konno?
start learning
ride
Have you ridden a horse before?
dzwonić
Telefon dzwoni, czy możesz go odebrać?
start learning
ring
The phone is ringing, can you answer it?
wstawać
Wstał oburzony i wyszedł z pokoju.
start learning
rise
He stood up indignant and left the room.
biec
Przebiegła wiele mil, aż była całkowicie wyczerpana.
start learning
run
She ran for miles until she was completely exhausted.
mówić
Rozmawiałem z nią ledwo wczoraj.
start learning
say
I spoke to her only yesterday.
widzieć
Widziałeś moje okulary?
start learning
see
Have you seen my glasses?
sprzedawać
Mężczyzna próbował sprzedać skradziony obraz.
start learning
sell
The man was trying to sell the stolen painting.
wysyłać
Dostałeś pocztówkę, którą wysłałem ci w zeszłym tygodniu?
start learning
send
Have you received the postcard I sent you last week?
stawiać, ustawiać
start learning
set
potrząsać
start learning
shake
błyszczeć
start learning
shine
strzelać
Wystrzeliłam trzy pociski i wszystkie trafiły w sam środek celu.
start learning
shoot
I shot three bullets and all of them hit the target dead centre.

You must sign in to write a comment