Lekcja - 23 pełne zdania

 0    24 flashcards    maciejmalek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Kto idzie dziś do pracy
start learning
Who is going to work today?
Kto z was pracuje tutaj?
start learning
Who of you works here?
Kiedy jedziesz do domu
start learning
When are you going home
Zawsze wracam późno z pracy do domu
start learning
I always get back home from work late
Dlaczego nie pomagasz im
start learning
Why are you not helping them?
On zawsze jest punktualny
start learning
He is always on time
Przepraszam za spóźnienie
start learning
Przepraszam za spóźnienie in English
I'm sorry being late
Na ulicy był duży korek
start learning
There was a big traffic in the street
Kiedy on pracuje
start learning
When das he work?
Pracuję od 8.00 do 16.00
start learning
I work from 8 am to 4 pm.
Pracuję 8 godzin dziennie 5 razy w tygodniu
start learning
I work 8 hours a day 5 times a week
Ile godzin dziennie pracujesz?
start learning
How many hours do you work a day?
Kto pracuje z tobą?
start learning
Who works with you?
Ile godzin pracuje Marek
start learning
How many hours does Marcus work?
Kto lubi pracować?
start learning
Who likes working?
Kto lubi rozmawiać o sporcie?
start learning
Who likes talking about sports?
Lubię rozmawiać o sporcie
start learning
I like talking about sports
Mogę rozmawiać o sporcie godzinami
start learning
I can talk about sports for hours
Nie mogę ci pomóc
start learning
I can't help you
Nie mam teraz czasu
start learning
I'm don't have time now
Nie idę do domu, możemy porozmawiać
start learning
I do not going home, we can talk
Nie lubię rozmawiać o polityce
start learning
I don't like talking about politics
Nie jestem politykiem, nie rozmawiam o polityce
start learning
I'm not a politician, I'm don't talk about politics
Czy twój brat pracuje jako lekarz
start learning
Does your brother work as a doctor?

You must sign in to write a comment