Lekcja - 10/1

 0    18 flashcards    maciejmalek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Gdzie
start learning
Where
Jak
start learning
How
dlaczego
Dlaczego jesteś smutna dzisiaj?
start learning
Why
Why are you sad today?
żeby
start learning
teeth
kąpiel
start learning
bath
kuchnia
start learning
quisine
kucharz
Skończył szkołę kucharzy we Francji.
start learning
cook
He finished a chef school in France.
duży
To miasto jest takie duże.
start learning
large
This city is so big.
blisko
Mój dom jest blisko plaży.
start learning
nearly
My house is close to the beach.
większość
Większość pracowników przyszła do pracy w niedzielę.
start learning
most
The majority of employees came to work on Sunday.
mało pracy
start learning
few jobs
słynny
start learning
famous
zastanawiać się
Zastanawiam się czy moglibyśmy go znowu zatrudnić.
start learning
wondered
I'm wondering if we could hire him back.
wcale
start learning
at all
być
Być albo nie być, oto jest pytanie.
start learning
be
To be, or not to be, that is the question.
bić
Serce biło mi powoli, chociaż byłem trochę zestresowany.
start learning
beat
My heart beat slowly, although I was a little bit stressed.
stawać się
Ten problem stał się bardzo poważny.
start learning
becom
The problem has become very serious.
zaczynać
Uroczystość zaczęła się od przecięcia wstęgi.
start learning
begin
The event began with cutting the ribbon.

You must sign in to write a comment