Lekcja - 10/6

 0    21 flashcards    maciejmalek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pokazywać
Pokazałam gościom moją kolekcję obrazów.
start learning
show
I showed my painting collection to the guests.
zamykać
Zamknąłem okno, bo robiło się tutaj zimno.
start learning
shut
I've shut the window because it was getting cold in here.
śpiewać
Miała zaledwie trzy lata gdy zaczęła śpiewać piosenki Madonny.
start learning
sing
She was only three when she started to sing Madonna's songs.
siedzieć
Usiedliśmy na chwilę, by cieszyć się widokiem.
start learning
sit
We sat down for a moment to enjoy the view.
spać
Śpij dobrze.
start learning
sleep
Sleep well.
mówić
Rozmawiałem z nią ledwo wczoraj.
start learning
speek
I spoke to her only yesterday.
wydawać, spędzać
start learning
spend
stać
Nie widziałeś mnie, bo stałem za tobą.
start learning
stand
You didn't see me because I stood behind you.
kraść
Ktoś musiał ukraść jej torebkę, kiedy nie patrzyła.
start learning
steal
Someone must have stolen her bag when she wasn't looking.
pływać
Nauczyłam się pływać w wieku trzech lat.
start learning
swim
I learned to swim at the age of three.
wziąć
start learning
take
uczyć
start learning
teach
rozdzierać
Jej nagły krzyk rozdarł powietrze.
start learning
tear
Her sudden scream rent the air.
powiedzieć
Co próbujesz powiedzieć?
start learning
tell
What are you trying to say?
rzucać
Niech ten, co jest bez grzechu, pierwszy rzuci kamień.
start learning
throw
Let him who is without sin cast the first stone.
myśleć
Myślę o tym przez cały dzień.
start learning
think
I have been thinking about it all day.
rozumieć
Próbuję zrozumieć co się dzieje.
start learning
understand
I'm trying to understand what is happening.
budzić się
Obudził ją dźwięk budzika.
start learning
wake
She awoke to the sound of her alarm clock.
ubierać, nosić ubranie
start learning
wear
wygrywać
W zeszłym roku moja drużyna po raz pierwszy wygrała mistrzostwo.
start learning
win
Last year my team won the championship for the first time.
pisać
Robert pisze kolejny list z zażaleniem.
start learning
write
Robert is writing another letter of complaint.

You must sign in to write a comment