wyrażenia (c,d)

 0    80 flashcards    moniczkaa310
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zdolny do czegoś
start learning
capable of sth
troszczyć się o coś, przejmować się czymś
start learning
care about sth
obchodzi mnie ktoś
start learning
care for sb
zaopiekować się
start learning
take care of
ostrożny, dokładny
start learning
careful of
nieostrożny, niedbały o/z
start learning
careless about/with
przyczyna czegoś
start learning
cause of sth
pewny czegoś
start learning
certain of sth
pobierać opłatę za coś
start learning
charge for sth
oskarżyć kogoś o (przestępstwo)
start learning
charge sb with (a crime)
czek na coś
start learning
cheque for sth
wybór pomiędzy
start learning
choice between/of
mądry, bystry w
start learning
clever at
bliski komuś
start learning
close to sb
komentować
start learning
comment on
komunikować się z
start learning
communicate with
porównać z
start learning
compare with
porównać do
start learning
compare to
porównanie pomiędzy
start learning
comparison between
narzekać na coś (choroba)
start learning
complain of sth
narzekać komuś na coś
start learning
complain to sb about sth
komplementować kogoś
start learning
compliment sb on
przestrzegać reguł, przepisów
start learning
comply with
skoncentrować się na
start learning
concentrate on
pokładać w kimś pewność, zaufanie
start learning
have confidence in sb
pogratulować komuś czegoś
start learning
congratulate sb on sth
połączenie pomiędzy
start learning
connection between
powiązać z
start learning
connect to/with
świadomy czegoś
start learning
conscious of sth
składać się z
start learning
consist of
kontakt pomiędzy
start learning
contact between
zadowolony z
start learning
content with
w przeciwieństwie do
start learning
contrary to
przyczynić się do czegoś
start learning
contribute to sth
przekształcić, zamienić w
start learning
convert to/into
radzić sobie z
start learning
cope with
odpowiadać
start learning
correspond to/with
wpaść na (kogoś), rozbić się (o coś)
start learning
crash into
szaleć za czymś
start learning
be crazy about sth
zatłoczony
start learning
crowded with
okrutny dla
start learning
cruel to
lek na
start learning
cure for
ciekawy czegoś
start learning
curious about sth
w powiązaniu z
start learning
in connection with
pochodzić z (czasów)
start learning
date back to
pochodzić z
start learning
date from
robić interes, zajmować się, zmagać się
start learning
deal with
drogi, cenny dla
start learning
dear to
decydować o / przeciwko
start learning
decide on/against
spadek
start learning
decrease in
poświęcić się czemuś
start learning
dedicate to sth
wykazujący niedobór w
start learning
deficient in
opóźnienie w
start learning
delay in
uwielbiać coś
start learning
delight in sth
zadowolony z
start learning
delighted with
zapotrzebowanie na
start learning
demand for
domagać się (czegoś od kogoś)
start learning
demand from
odjeżdżać, odlatywać
start learning
depart from
odjazd, wyjazd, odlot
start learning
departure from
zależy od/ polegać na
start learning
depend on/ upon
opisz kogoś / coś komuś innemu
start learning
describe sb/sth to sb olse
opis
start learning
description of
umierać na coś
start learning
die of/from sth
zginąć w wypadku
start learning
die in an accident
różnić się od
start learning
differ from
różnica pomiędzy
start learning
difference between/ of
inny, różniący się od
start learning
different from
trudność w
start learning
difficulty in/with
wada
start learning
disadvantage of
nie zgadzać się z
start learning
disagree with
rozczarowany czymś
start learning
disappointed with/about sth
nie popierać czegoś
start learning
disapprove of sth
zniechęcić do czegoś
start learning
discourage from sth
rozmowa, dyskusja o
start learning
discussion about/on
zwolnić
start learning
dismiss from
niezadowolony z
start learning
dissatisfied with
rozróżnić pomiędzy
start learning
distinguish between
śnić o
start learning
dream about
marzyć o
start learning
dream of
ubrany w
start learning
dressed in

You must sign in to write a comment