Wymiar sprawiedliwości

 0    35 flashcards    dominikakunka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
oskarżyc (o)
start learning
accuse (of)
alibi
start learning
an alibi
aresztować (za)
start learning
arrest (a)
zakazać (czegoś)
start learning
ban (from)
być niezgodny z prawem
start learning
be against the law
postawić zarzuty
start learning
charges (with)
prace społeczne
start learning
community service
sąd
start learning
a court
wskaźnik przestępczości
start learning
crime rate
obrona / bronić
start learning
defence / defend
detektyw
start learning
a detective
naoczny świadek
start learning
an eyewitness
uznać kogoś za winnego / niewinnego
start learning
find someone guilty / innocent (of)
ukarać grzywną lub mamdatem (za)
start learning
fine (for)
pójść do sądu
start learning
go to court
nielegalny
start learning
illegal
uwięzienie
start learning
impresionment
prowadzić śledztwo / śledztwo
start learning
investigate / investigation
sędzia
start learning
a judge
ława przysięgłych
start learning
a jury
prawnik
start learning
a lawyer
przestępca
start learning
offender
prokurator / oskarżenie / oskarżyć, wnieść oskarżenie
start learning
prosecurator / prosecuration / prosecurate
zgłosić przestępstwo
start learning
report a crime
skazać (na)
start learning
sentence (to)
podejrzany
start learning
a suspect
proces sądowy
start learning
trial
kara śmierci
start learning
death penalty
dowody
start learning
evidence
więzienie
start learning
goal / jail
wydać wyrok
start learning
give a verdict
na ławie oskarżonych
start learning
in the dock
przetrzymywać w areszcie śledczych
start learning
keep in custody
dożywotnie więzienie
start learning
life sentence
zeznawać
start learning
to testify

You must sign in to write a comment