0 Person likes this. Give a Like!

dominikakunka dominikakunka

I started using VocApp 678 days ago. I have 28 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 57 lessons. The date of my last visit is 2019-11-15 21:30:45.

Flashcards created by me


13
człowiek
Struktura państwa i urzędy
Organizacje społeczne i międzynarodowe
Konflikty wewnętrzne i międzynarodowe
Przestępczość
Wymiar sprawiedliwości
Polityka społeczna
Gospodarka
Inne
Przedmioty szkolne
Oceny i wymagania
Życie szkolne
Elementy krajobrazu
Pogoda i klęski żywiołowe
Społeczności
Problemy środowiska naturalnego
Nowoczesna technika
Inne
Zwroty
Word store
Zwierzęta
Dziedziny kultury
Twórcy i ich dzieła
Uczestnictwo w kulturze
Media
Telewizja
Inne
Gatunki
Samopoczucie
Części ciała
Zdrowy styl życia
Niepełnosprawni
Uzależnienia
Ochrona zdrowia
Inne
czasowniki
Czasowniki
Podróżowanie i środki transportu
Informacja turystyczna
Baza noclegowa
Wycieczki i zwiedzanie
Wypadki
Inne
Części ciała
Urazy
Choroby i objawy
Leczenie
Akcje charytatywne
Potoczne idiomy
Inne
Części ciała
Urazy
Idioms
Szpital
Sprawy zdrowotne
opis (przrdmiotów/ludzi/miejsc)

You must sign in to write a comment