unit 2adjectives/pair phrases

 0    54 flashcards    gabrielakajda
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zagorzały
start learning
avid
rażące kłamstwo, faul
start learning
blatant lie, foul
trzymający w napięciu
start learning
gripping
wstrząsający film, opowieść
start learning
harrowing film, tale
niedbały, niedokładny
start learning
lax
pobłażliwy
the judge was lenient and let him off with a fine.
start learning
lenient
wypuszczać
start learning
let off
błyskawiczny wzrost do sławy
start learning
meteoric rise to fame
wprowadzające w błąd komentarze
start learning
misleading comments
płodny
start learning
prolific
sporadyczne wybuchy, walka
start learning
sporadic outbreaks, fightning
zagorzały sojusznik, kibic
start learning
staunch ally, supporter
radykalne uogólnienie
start learning
sweeping generalisation
trudny do odparcia argument, sprawa sądowa
start learning
watertight argument, court case
ponury dzień, życie, miasto
start learning
a dreary day, life, town
nudni ludzie, pogoda, kolor
start learning
dull people, weather, colour
przyziemny, pospolity, prozaiczny
start learning
mundane job
żmudna podróż, zadanie, praca
start learning
tedious journey, task, job
straszne aktorstwo, pogoda, błędy
start learning
dreadful acting, weather, mistakes
bez skazy, perfekcyjny
start learning
flawless complexion, performance
nienaganna rejestracja, reputacja, wygląd, smak w ubraniach
start learning
impeccable record, reputation, appearance, taste in clothes
mozolna podróż, zadanie
start learning
arduous journey, task
wyczerpujący harmonogram, dzień, wyścig
start learning
gruelling schedule, day, race
uciążliwa aktywność, podróż, wysiłek
start learning
strenuous activity, trip, effort
przemoczone i brudne dzieci
start learning
bedraggled children
brnąć w, wpasc np. do domu
start learning
trudge into
niechlujne ubranie, włosy, wygląd
start learning
dishevelled clothes, hair, appearance
niechlujny chłopak, znoszona para dżinsów
start learning
scruffy boy, pair of jeans, flat
bystry polityk, decyzja
start learning
astute politician, decision
podstępny wygląd, plan, człowiek
start learning
crafty look, plan, man
przenikliwe oczy, rzeczowa inwestycja biznesmen
start learning
shrewd eyes, investment
inwestycja
start learning
investment
przebiegły biznesmen
start learning
wily businessman
manewrowanie
start learning
manoeuvring
powszechni, zwykli ludzie, opinie
start learning
convencional people, opinions
główne, powszechne idee, przekonania
start learning
mainstream ideas, beliefs
umiarkowane pomysły muzyka, wierzenia
start learning
middle-of-the-road ideas, music, beliefs
dyskretny
start learning
discreet
niedyskretny
start learning
indiscreet
skrupulatny
start learning
scrupulous
bez skrupułów
start learning
unscrupulous
dojrzały / dojrzała
start learning
ripe
niedojrzały
start learning
unripe
Preferencyjne traktowanie
start learning
preferential treatment
precyzyjny
start learning
precise
nieprecyzyjne
start learning
imprecise
jednorazowy
start learning
disposable
brak precyzji
start learning
imprecision
nadmierny
start learning
excessive
nieodparty urok
start learning
irresistable appeal
namawiać
start learning
persuade
skruszony
start learning
apologetic
lepszy
start learning
preferable
przekonywający
start learning
persuasive

You must sign in to write a comment