Słówka z czytania, Present Simple + Present Continous

 0    206 flashcards    igorek2691
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
produkowanie mniej śmieci
start learning
Produce less rubbish
Unikać latania
start learning
Avoid flying
Wziąść udział w lokalnych kulturalnych wydarzeniach
start learning
Take part in local cultural events
Podzielić się swoimi podróżniczymi książkami
start learning
Share your travel books
Znaleźć ekologiczną agencje
start learning
Find a green travel agent
Jeździć mniej
start learning
Drive less
Oszczędzać energię
start learning
Save energy
odbywać się
start learning
Take place
zapisać, oszczędzać (energie, pieniądze), uratować (komuś życie)
start learning
Save (energies, money), save (someone's life)
włączyć (np. dzieci w klasie w coś), zawierać
start learning
include
w, do
start learning
into
środowisko
start learning
environment
dostać
start learning
get
przemieszczać
start learning
get around
sprawdzić
start learning
check
czy, jeśli
start learning
if
w zasięgu nóg (gdzieś gdzie można dojść na pieszo)
start learning
walking
zwiedzanie
start learning
sightseeing
wzrok
start learning
sight
na nogach
start learning
on foot
trzymać
start learning
keep
duży
start learning
large
ilość
start learning
amouts
elektryczność
start learning
electricity
oświetlać
start learning
light
pranie nosić
start learning
to the lundry
podrzewać
start learning
heat
zakwaterowanie
start learning
accommodation
obracać
start learning
turn
przełączać
start learning
switch
zamiast
start learning
instead
proste
start learning
simple
jakie
start learning
like
ręcznik
start learning
towels
klimatyzacja
start learning
air-condition
może zrobić
start learning
can make
recykling
start learning
recyle
opakowania
start learning
packages
zostawione (3 forma od live)
start learning
left (3 forma od live)
używane ponownie
start learning
reuse
filiżanka
start learning
cup
filiżanka herbaty / kawy
start learning
Cup of tea / coffee
albo
start learning
or
przynieść
start learning
bring
powtórnie
start learning
reusable
redukować
start learning
reduce
odpady
start learning
waste
konczyć
start learning
finished
niezależny
start learning
independent
próbować
start learning
try
rynek
start learning
markets
odkrywać
start learning
discover
pyszne
start learning
delicious
wyroby, wybór
start learning
selections
ser
start learning
cheeses
broszury
start learning
brochures
także wyjść
start learning
also leave
brać korzyść
start learning
take advantage
łączący
start learning
connecting
pociąg
start learning
train
cel podróży
start learning
destinations
bezpośrednio
start learning
direct
samoloty
start learning
planes
wytwarza
start learning
produces
ogromne
start learning
huge
ilość
start learning
amounts
zanieczyszczenia
start learning
pollution
kiedykolwiek
start learning
whenever
możłiwy
start learning
possible
rozważenie
start learning
consider
podróżować
start learning
traveling
autobus
start learning
coach
Przed
start learning
before
wycieczka
start learning
excurion
grupa
start learning
group
mniejsze
start learning
smaller
korzyść
start learning
advantage
opowiedzieć
start learning
tell
o
start learning
about
lokalnej
start learning
local
lokalna kultura
start learning
local culture
jakaś
start learning
any
podróżnicza książka
start learning
travel book
kupować lokalne produkty
start learning
Buy local products
ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni
start learning
I, you, he, she, it, we, you, they
PS dodawanie końcówki -s, do czasowników kończących się na -ss, -sh, -x, -ch dodajemy końcówkę...
start learning
-es
PS dodawanie końcówki -s, gdy czasownik jest zakończony na spółgłoskę + y, samogłoskę y zamieniamy na...
start learning
-i oraz dodajemy -es otrzymując końcówkę -ies
PS dodawanie końcówki -s, w przypadku czasowników zakończonych na samogłoskę + y...
start learning
nie zachodzi żadna zmiana i w czasie PS dodajemy po prostu kocówkę -s (tylko do he, she, it)
PS dodawanie końcówki -s, końcówkę -es dodajemy także do czasowników zakończonych na...
start learning
-o
PS: Do tworzenia pytań i przeczeń konieczny jest czasownik posiłkowy...
start learning
do lub does oraz podstawowej formy czasownika bez -s
PS: Formy does używamy z
start learning
trzecią osobą liczby pojedyńczej (he, she, it)
PS: Formy do używamy z
start learning
wszystkimi pozostałymi osobami oprócz (he, she, it)
Dla trzeciej osoby l. poj. (he, she, it) przeczenie formułujemy w czasie PS przy pomocy...
start learning
does not (doesn't) oraz podstawowej formy czasownika bez -s
Dla wszystkich pozostałych osób w PS przeczenia tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego...
start learning
do not (don't) oraz podstawowej formy czasownika bez końcówki -s
Pytania w PS tworzymy...
start learning
Stawiając na początku czasownik posiłkowy do lub does (dla osoby trzeciej l. poj.) potem podmiot następnie czasownik bez końcówki -s
Pytania otwarte tworzymy...
start learning
dodając przez czas. posiłkowym do lub does odpowiedni zaimek lub przysłowiek: co, gdzie itd. -> przyimek/przysłowek + do/does + osoba
próbować + jaka końcówka w Present Simple w 3 os l. poj.
start learning
try
kopiować + jaka końcówka w Present Simple w 3 os l. poj.
start learning
copy
studiować, uczyć się + jaka końcówka w Present Simple w 3 os l. poj.
start learning
study
zdawać np. egzamin + jaka końcówka w Present Simple w 3 os l. poj.
start learning
pass
oglądać np. telewizję + jaka końcówka w Present Simple w 3 os l. poj.
start learning
watch
myć + jaka końcówka w Present Simple w 3 os l. poj,
start learning
wash
relaksować się + jaka końcówka w Present Simple w 3 os l. poj.
start learning
relax
co
start learning
what
gdzie
start learning
where
kiedy
start learning
when
dlaczego
start learning
why
jak często
start learning
how often
o której godzinie
start learning
what time
ile
start learning
how much/ many
zawsze
start learning
always
przekaz
start learning
pass
przewodniki turystyczne
start learning
sightseeting quides
brać korzyść
start learning
take advantage
nosić z powrotem
start learning
carry back
lokalni przewodnicy
start learning
Local tourist quides
podróżnicza książka
start learning
travel book
Czas PC tworzymy poprzez...
start learning
czasownik "to be" (być) w odpowiedniej formie dla danej osoby oraz czasownika głównego z końcówką -ing
odmiana to be
start learning
I am, You are, He/ She/ It is, We are, You are, They are
PC dodawanie końcówki -ing, gdy czasownik kończy się na -e...
start learning
po dodaniu końcówki -ing samogłoska ta zanika np. love -> loving
porównywać + końcówka w PC
start learning
compare -> comparing
uśmiechać się + końcówka w PC
start learning
smile -> smiling
gapić się + końcówka w PC
start learning
stare -> staring
kłócić się + końcówka w PC
start learning
argue -> arguing
tańczyć + końcówka w PC
start learning
dance -> dancing
wyjątek w końcówkach PC: starzeć się
start learning
age -> ageing
wyjątek w końcówkach PC: zgadzać się
start learning
agree -> agreeing
wyjątek w końcówkach PC: farbować
start learning
dye -> dyeing
wyjątek w końcówkach PC: widzieć
start learning
see -> seeing
PC dodawanie końcówki -ing, w przypadku czasowników jednosylabowych zawierających jedną samogłoskę następuje...
start learning
podwojenie ostatniej spółgłoski np. hit -> hitting
uderzyć + końcówka w PC
start learning
hit -> hitting
biegać + końcówka w PC
start learning
run -> running
woleć, preferować + końcówka w PC
start learning
prefer -> preferring
żałować + końcówka w PC
start learning
regret -> regretting
w przypadku czasowników zakończonych na -i...
start learning
zawsze podwajamy tę ostatnią spółgłoskę np. travel ->travelling
podróżować + końcówka w PC
start learning
travel -> travelling
sygnalizować + końcówka w PC
start learning
signal -> signalling
PC dodawanie końcówki -ing: w przypadku czasowników zakończonych na -y...
start learning
nie zachodzą żadne zmiany
nieść + końcówka w PC
start learning
carry -> carring
płakać + końcówka w PC
start learning
cry -> crying
grać, bawić się + końcówka w PC
start learning
play -> playing
bawić się dobrze + końcówka w PC
start learning
enjoy -> enjoying
Przeczenia w czasie PC tworzymy...
start learning
dodając słówko przeczące -not do odpowiedniej dla danej osoby formy czas. to be np. I am not working,
Odmiana przeczenia w PC z to be
start learning
I am not working, You are not (aren't) working, He/She/It is not (isn't) working, We are not (aren't) working, You are not (aren't) working, They are not (aren't) working
Pytania zamknięte (tak/nie) w czasie PC tworzymy...
start learning
poprzez inwersje - przestawiając formę czasownika to be na początek pytania a potem podmiot, następnie czas z końcówką -ing np. Are you going to JIm's
Pytania otwarte tworzymy...
start learning
przestawiając to be oraz stawiając przeed nim odpowiedni zaimek lub przysłówek: co, gdzie, kiedy, dlaczego, kto, ile
stale
start learning
constantly
ciągle, wciąż
start learning
continually
wielokrotnie
start learning
repeatedly
czuć, odczuwać, uważać
start learning
feel + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
słyszeć
start learning
hear + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
mieć zapach, pachnieć
start learning
smell + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
mieć smak
start learning
taste + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
wyglądać
start learning
look + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
podziwiać, szanować
start learning
admire + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
uwielbiać
start learning
adore + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
doceniać
start learning
appreciate + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
pragnąć
start learning
desire + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
nie znosić
start learning
detest + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
nie lubić
start learning
dislike + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
obawiać się
start learning
fear + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
lubić
start learning
like + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
kochać
start learning
love + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
potrzebować
start learning
need + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
woleć
start learning
prefer + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
szanować
start learning
respect + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
cenić
start learning
value + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
chcieć
start learning
want + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
życzyć
start learning
wish + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
zgadzać się
start learning
agree + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
doceniać
start learning
appreciate + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
przypuszczać
start learning
assume + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
wierzyć, uważać
start learning
believe + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
wątpić
start learning
doubt + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
przypuszczać, oczekiwać
start learning
expect + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
zapominać
start learning
forget + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
wiedzieć, znać
start learning
know+ NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
mieć znaczenie
start learning
mean + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
mieć coś przeciwko
start learning
mind + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
postrzegać
start learning
perceive + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
zdawać sobie sprawę
start learning
realise + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
przypominać sobie
start learning
recall + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
rozpoznawać
start learning
recognize + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
pamiętać
start learning
pamiętać in English
to remember
przypuszczać
start learning
suppose
podejrzewać
start learning
suspect + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
myśleć, w znaczeniu: wyrażać opinie
start learning
think + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
ufać
start learning
trust + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
rozumieć
start learning
understand + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
mieć
start learning
have + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
należeć do
start learning
belong + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
posiadać
start learning
possess + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
posiadać
start learning
own + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
składać się
start learning
consist + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
zawierać
start learning
contain + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
zależeć od
start learning
depend + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
być winnym
start learning
own + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
czuć w odniesieniu do stanu emocjonalnego lub fizycznego
start learning
feel + występuje z końcówką -ing
patrzeć na coś
start learning
look + at/ into/ down + + występuje z końcówką -ing
czuć zapach, wąchać
start learning
smell + występuje z końcówką -ing
próbować coś, smakować
start learning
taste + występuje z końcówką -ing
spotykać, umawiać się lub odwiedzać
start learning
see + występuje z końcówką -ing
wysłuchać zeznań, oficjalnych skarg, mieć wiadomości od kogoś lub o czymś
start learning
hear + występuje z końcówką -ing
patrzeć z podziwem
start learning
admire + występuje z końcówką -ing
bawić się czymś, cieszyć się z czegoś
start learning
love, like
zastanawiąć się, rozważać coś
start learning
think + występuje z końcówką -ing

You must sign in to write a comment