0 Person likes this. Give a Like!

igorek2691 igorek2691

I started using VocApp 2042 days ago. I have 3 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 59 lessons. The date of my last visit is 2020-04-07 18:17:28.

Flashcards created by me


Moja lekcja
2016-01-14
Kreativ in Hamburg - 21
Rozdział 21 - Tatort Hamburg - Kreativ in Hamburg
Wszystkie - rozdział 21
Tabela czasowników mocnych i nieregularnych
an
aus
bei
23 Rozdział - Słówka z tylu rozdziału
Przyimki które łączą się z celownikiem i biernikiem.
Czasowniki które się zmieniają w zależności czy to Akk czy D
Przyimki łączące się z Genitivem (Dopełniaczem)
Słówka z rozdziału 23 - środek - A Campus Deutschland; B Hochschulsystem
Skróty - rozdział 23
Synonimy + tłumaczenie -> Rozdział 23
Słówka - rozdz 23 - C - Karriere mal aders
SPÓJNIKI CZ 2 rozdz 23
Słówka z tyłu rozdziału - rozdz. 24
Czasowniki z rekcją
Rozdział 22 - słówka z tyłu rozdziału
Rozdział 25 - słówka z tyłu
Słówka z korków
Rozdz. 26 - słówka obowiązkowe na kartkówkę z listu A, str 64
Dodatkowe słówka do listu rozdz 26
Słówka z umowy - str 65 - rozdział 26
Słówka z ćwiczeń z umowy o prace rozdz 26.
Słówka z rodz 26 temat 2 kartkówka
Słówka z ćwiczeń oraz z rodz B - rozdz 26
Słówka z tyłu rozdz 19
Słówka z tyłu rozdz. Rozdz. 21
Słówka z tyłu, rozdz. 20
Słówka z czytania, Present Simple + Present Continous
ANG - Słówka - zbiór + 1 temat z książki - SIERPIEŃ
ANG - Zwroty z przedimkiem określonym "the"
ANG - Słówka - tekst
ANG - Tabela czas. nieregularnych
ANG - Słówka 24 września
ANG - Present Perfekt
ANG FISZKI NR 1
Zdania warunkowe - teoria - ANG
Śłowka od Kamila - 10.03.2018
słówka zbiór - ANG 03.08.18
Rozdział 1 z ćwiczeń - słówka ANG
Czasowniki frazowe Phrazal Verbs cz.1
Czasowniki frazowe - Phrazal Verbs cz. 2
Zwroty z czas. "to do" + zwroty z czas. "to make"
ANG - Rodzina
ANG - Części ciała
Czasowniki frazowe - Phrazal Verbs cz. 3 i cz.4
ANG Zajęcia pierwsze - odbijanie wzroku
ANG - Słówka z tekstu o linorycie - ASP
ANG Czasowniki zawsze będące z "to be"
Spójniki, wegen, trotzt, spójniki wieloczłonowe
ANG - Typography - słówka
Typography 2 dokończenie ANG
Fiszki z korków 18.07.2019
ANG - Sitodruk (Serigraphy)
ANG - Taking a taxi (Zdania z taksówki)

You must sign in to write a comment