Fiszki z korków 18.07.2019

 0    49 flashcards    igorek2691
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
spotkać kogoś przypadkiem, wpaść na kogoś, natknąć się na coś, wpaść
start learning
came across sth
dobytek, własność
start learning
possessions
posiadać, opętać
start learning
possess
oprócz, poza, z wyjątkiem
start learning
exept
wyjątek
start learning
exception
dwa stare listy
start learning
dwa stare listy in English
two old letters
zachowanie
start learning
behaviour
wygląd
start learning
appearance
wyglądać
start learning
look
znikać
start learning
disappear
pojawiać się
start learning
appear
odmawiać, nie zgodził się
start learning
refuse
chleb
start learning
bread
prawie nie
start learning
hardly
z góry zakładali
start learning
assumed
dorastać
start learning
to grow up
stopniowo
start learning
gradually
wyłaniać, pokazywać się, ukazywać
start learning
emerge
istota ludzka
start learning
human being
pusty
start learning
empty
oddalone od siebie
start learning
apart
z wyjątkiem
start learning
apart from
twierdzić, utrzymywać
start learning
assert
wg. czegoś, zgodnie z czymś
start learning
according to something
relacja, raport, sprawozdanie
start learning
account
tajemniczy
start learning
mysterious
opuścić, wypuścić
start learning
release
wpaść do kogoś, przyjść do kogoś
start learning
call on somebody
stać się
start learning
become
dobrze znany, rozpoznawalny
start learning
well known
na wskroś, po całym, przez cały
start learning
throughout
uznać coś za...
start learning
find sth...
opiekować się
start learning
look after
różnych
start learning
various
przedmiotów
start learning
subjects
zachęcać, mobilizować, przekonywać
start learning
encourage
chusta na twarzy
start learning
hood
obrażenie
start learning
injury
dochodzić do siebie, wyzdrowieć
start learning
get sth over
głęboka rana po nożu
start learning
deep knife wound
klatka piersiowa
start learning
chest
look for
start learning
badać
przez lata
start learning
over the years
przeróżne
start learning
various
przyglądać się
start learning
look into
wnioskowała
start learning
conclud
pozostawać
start learning
remain
rozprzestrzeniać się
start learning
spread - spread - spread
sława
start learning
fame

You must sign in to write a comment