Słówka z ćwiczeń z umowy o prace rozdz 26.

 0    36 flashcards    igorek2691
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
umowa
start learning
der Vertrag, Verträge
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
start learning
die GmbH - die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
spółka akcyjna
start learning
die AG - die Aktiengesellschaft
pracodawca
start learning
pracodawca in German
der Arbeitgeber, -
pracobiorca
start learning
der Arbeitnehmer, -
stosunek pracy
start learning
das Arbeitverhältniss, -se
okres próbny
start learning
die Probezeit
termin
start learning
die Frist, -en = der Termin, -e
terminowy
start learning
fristet
bezterminowy
start learning
umbefristen
być zatrudnionym jako
start learning
angestellt sein als... = beschäftigt sein als...
zatrudniony pracownik
start learning
der/die Angestellte, -n = der/die Beschäftigte, -n
działalność wynikająca z umowy
start learning
die vertragliche Tätigkeit, -en
pensja, wynagrodzenie
start learning
das Gehalt, Gehälter = der Lohn, Löhne
regularny czas pracy
start learning
die regelmäßige Arbeitszeit
następuje, następować
start learning
erfolgt, gefolgte, s. erfolgt
podstawowy czas pracy
start learning
die Kernarbeitszeit
ustalać/ uzgodnić
start learning
vereinbaren, vereinbarte, h. vereinbart
zawierać
start learning
enthalten, enthiellt, h. enthalten
nadgodzina, nadgodziny
start learning
die Überstunde, -n
wykonywać (odbywać) nadgodziny
start learning
die Überstunden leisten
roczny urop
start learning
der Jahresurlaub
czas urlopu
start learning
die Urlaubzeit, -en
porozumienie, zgoda
start learning
das Einvernehmen
w porozumieniu z...
start learning
im Einvernehmen mit + D...
mieć rozszczenie do czegoś
start learning
der Anspruch, Ansprüche
wypowiedzenie
start learning
die Kündigung, -en
czas wypowiedzenia (termin wypowiedzenia)
start learning
die Kündigungsfirst
interes
start learning
das Geschäft, -e
kierownictwo
start learning
die Leitung, -en
kierownictwo, zarząd firmy
start learning
die Geschäftsleitung
Bezterminowy stosunek pracy rozpoczyna się następnego dnia, bez okresu próbnego.
start learning
Das unbefristete Arbeitverhältnis beginnt am nächsten Tag es gibt keine Probezeit.
Pracownik/ zatrudniony za swoją objętą umową czynność otrzymuje miesięczne wynagrodzenie.
start learning
Der Beschäftigte bekommt für seine vertragliche Tätigkeit ein Monatsgehalt.
Ustalona pensja obejmuje 10 nadgodzin miesięcznych.
start learning
Im vereinbarten Lohn sind zehn Überstunden monatlich enthalten.
Czas urlopu jest ustalany z porozumieniem z kierownictwem firmy.
start learning
Die Urlaubzeit wird im Einvernehmen mit der Geschäftsleitung festlegt.
Wypowiedzenie musi nastąpić pisemnie. Termin wypowiedzenia wynosi 6 tyg.
start learning
Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Die Kündigungsfrist für den Arbeitnehmer beträgt sechs Wochen.

You must sign in to write a comment