Rozdział 25 - słówka z tyłu

 0    91 flashcards    igorek2691
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
powitanie
start learning
die Begrüßung, -en
witać się
start learning
begrüßen (sich)
gest
start learning
die Geste
podanie ręki
start learning
der Handschlag (nur Sg.)
policzek
start learning
die Wange, -n
całus
start learning
der derKuss, -"e
całus w policzek
start learning
der Wangenkuss
całować się
start learning
küssen (sich)
przytakiwanie
start learning
das Nicken (nur Sg.)
przytaknąć komuś
start learning
zunicken (sich) + D
objęcie
start learning
die Umarmung, -en
obejmować się
start learning
umarmen (sich)
kiwanie
start learning
das Winken (nur Sg.)
pokiwać
start learning
winken
pokiwać komuś
start learning
zuwinken (sich) + D
zagadać do kogoś (zagaduje jego)
start learning
ansprechen (in an...)
zwracać się na pan/pani; ty
start learning
siezen; duzen
drobna pogawędka
start learning
der/ das Small Talk
wyrażenie
start learning
der Ausdruck (hier nur Sg.)
wyrażać coś
start learning
ausdrücken
pojęcie/ termin
start learning
der Begriff, -e
pojęcie nadrzędne
start learning
der Oberbegriff
korekta/ poprawka
start learning
die Korrektur, -en
wyrażenie (zwrot)
start learning
die Redewendung, -en
sposób pisania
start learning
der Schreibstil, -e
strategia
start learning
die Strategie, -n
struktura
start learning
die Struktur, -en
dosłownie
start learning
wörtlich
sprawdzać coś np. w słowniku czy encyklopedii
start learning
nachschlagen
przenoszenie coś na coś (z jednego języka na drugi) / pokazywać coś w telewizji
start learning
übertragen
poważanie
start learning
die Achtung (nur Sg.)
wiek (w wieku.../ od wieku...)
start learning
das Alter (im Alter von ... / ab dem Alter von)
okazja
start learning
der Anlass, -"e
wyprowadzka z domu / wyciągnięty fragment tekstu z książki
start learning
der Auszug, -"e
blog
start learning
das / der Blog, -s
blog
start learning
Weblog
dystans
start learning
die Distanz, -en
doktor/ pani doktor
start learning
der Doktor, -en / die Doktorin, -nen
przyjęcie (gości, odbiornik telewizyjny)
start learning
die Empfang, -"e
kontynuacja
start learning
die Fortsetzung, -en
zimno
start learning
die Kälte (nur Sg.)
linia
start learning
die Leitung (hier nur Sg.)
uczeń
start learning
der Lerner, -
spotkanie, zebranie
start learning
das Meeting, -s
odwaga
start learning
der Mut (nur Sg.)
panika
start learning
die Panik, - en
pech (mieć pecha)
start learning
das Pech (Pech haben)
zielone świątki
start learning
das Pfingsten, -
pozycja
start learning
die Position, -en
doradca
start learning
der Ratgeber, -
religia
start learning
die Religion, -en
respekt, szacunek
start learning
der Respekt (nur Sg.)
trudność
start learning
die Schwierigkeit, - en
wino musujące
start learning
der Sekt, -e (pl. selten)
tabu
start learning
das Tabu, -s
trend
start learning
der Trend, -s
sposób obchodzenia się z kimś, z czymś
start learning
die Umgangsform, -en
przyczyna
start learning
die Ursache, -n
zrozumienie
start learning
das Verständnis (nur Sg.)
zaufanie (zaufanie do kogoś)
start learning
das Vertrauen (nur Sg.), (Vertrauen haben in + Akk)
przełożony, przełożona
start learning
der/ die Vorgesetze, -n
klasyfikacja, dopasowanie do czegoś (w sensie językowym)
start learning
die Zuordnung, -en
rozdzielnie złożony
start learning
abhängen von + D
złościć się na coś/ wściekać sie na coś, kogoś
start learning
ärgern, sich über + Akk
odpowiadać
start learning
beantworten
opanować (język)
start learning
beherrschen (eine Sprache)
zajmować się czymś
start learning
beschäftigen, sich mit + D
być zajętym czymś
start learning
beschäftigt sein mit + D
oczekiwać
start learning
erwarten
kierować, dowodzić (np oddział w firmie)
start learning
leiten
umieszczać
start learning
schalten (eine Anzeige)
chronić, ubezpieczać, zabezpieczać
start learning
sichern
ćwiczyć
start learning
üben
przemijać
start learning
vergehen
unikać
start learning
vermeiden
akademiki
start learning
akademisch
przyjemny; nieprzyjemny
start learning
angenehm; unangenehm
kwiecisty
start learning
blumig
przygaszony
start learning
deprimiert
formalny; nieformalny
start learning
formell; informell
pełen respektu (wobec kogoś)
start learning
hochachtungsvoll
krytyczny
start learning
kritisch
dziwny
start learning
seltsam
elegancki, wytworny
start learning
vornehm
wspaniały, wybitny
start learning
vorzüglich
wzajemnie
start learning
gegenseitig
prawie nie, wąpliwie
start learning
kaum
częściowo
start learning
teilweise
wogóle nie/ wogóle
start learning
überhaupt
około/ mniej więcej
start learning
ungefähr
w locie, migiem przemijać
start learning
wie im Flug vergehen

You must sign in to write a comment