ANG - Tabela czas. nieregularnych

 0    129 flashcards    igorek2691
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być
start learning
be, was/were, been
wytrzymywać, znosić, rodzić
start learning
bear, bore, born (e)
uderzać
start learning
beat, beat, beaten
stawać się, zostawać kimś
start learning
become, became, became
zaczynać
start learning
begin, began, begun
zgiąć, schylić się
start learning
bend, bent, bent
oferować, licytować, wymagać
start learning
bid, bid (bade), bid (bidden)
przywiązywać, zobowiązać
start learning
bind, bound, bound
ugryźć
start learning
bite, bit, bitten
krwawić
start learning
bleed, bled, bled
wiać, dmuchać
start learning
blow, blew, blown
złamać (się), stłuc (się)
start learning
break, broke, broken
przynieść
start learning
bring, brought, brought
pękać, eksplodować
start learning
burst, burst, burst
kupować
start learning
buy, bought, bought
móc, potrafić
start learning
can, could, been able to
łapać
start learning
catch, caught, caught
wybierać
start learning
choose - chose - chosen
przychodzić
start learning
come, come, come
kosztować
start learning
cost, cost, cost
skradać się, pełzać
start learning
creep, crept, crept
ciąć, kroić
start learning
cut, cut, cut
mieć do czynienia, radzić sobie z czymś
start learning
deal, dealt, dealt
kopać (w ziemi)
start learning
dig, dig, dig
robić
start learning
do, did, done
śnić, marzyć
start learning
dream, dreamt (dreamed), dreamt (dreamed)
pić
start learning
drink, drank, drunk
prowadzić pojazd
start learning
drive, drove, driven
jeść
start learning
eat, ate, eaten
upaść, spadać
start learning
fall, fell, fallen
karmić
start learning
feed, fed, fed
czuć
start learning
feel, felt, felt
walczyć
start learning
fight, fought, fought
znależć
start learning
find, found, found
uciekać
start learning
flee, fled, fled
latać
start learning
fly, flew, flown
zakazać
start learning
forbid, forbade, forbidden
zapomnieć
start learning
forget, forgot, forgotten
wybaczyć
start learning
forgive, forgave, forgiven
zamarzać, zamrażać
start learning
freeze, froze, frozen
dostawać
start learning
get, got, got
dawać
start learning
give, gave, given
iść, pojechać
start learning
go, went, gone
rosnąć, uprawiać
start learning
grow, grew, grown
wieszać (się)
start learning
hang, hung (hanged), hung (hanged)
mieć
start learning
have, had, had
słyszeć
start learning
hear, heard, heard
ukryć (się)
start learning
hide, hid, hidden
uderzyć, bić
start learning
hit, hit, hit
trzymać
start learning
hold, held, held
ranić, zranić
start learning
hurt, hurt, hurt
trzymać, zachować
start learning
keep, kept, kept
klęczeć
start learning
kneel, knelt (kneeled), knelt (kneeled)
wiedzieć, znać
start learning
know, knew, known
kłaść
start learning
lay, laid, laid
prowadzić, dowodzić
start learning
lead, led, led
pochylać, opierać
start learning
lean, leant (leaned), leant (leaned)
skoczyć, podskoczyć, wzbić się
start learning
leap, leapt (leaped), leapt (leaped)
uczyć się, dowiedzieć się
start learning
learn, learnt (learned), learnt (learned)
wyjeżdżać, opuszczać
start learning
leave, left, left
pożyczać komuś
start learning
lend, lent, lent
powalać, wynajmować
start learning
let, let, let
leżeć
start learning
lie, lay, lain
zapalać
start learning
light, lit, lit
zgubić, stracić
start learning
lose, lost, lost
zrobić
start learning
make, made, made
mieć znaczenie, mieć na myśli
start learning
mean, meant, meant
spotkać
start learning
meet, met, met
kosić
start learning
mow, mowed, mown (mowed)
płacić
start learning
pay, paid, paid
kłaść, umieszczać
start learning
put, put, put
rezygnować, przestać, coś robić
start learning
quit, quit, quit
czytać
start learning
read, read, read
jechać (rowerem, konno)
start learning
ride, rode, ridden
dzwonić, telefonować
start learning
ring, rang, rung
podnosić, wzrastać, rosnąć
start learning
rise, rose, risen
biegać
start learning
run, ran, run
powiedzieć, mówić
start learning
say, said, said
widzieć, zobaczyć
start learning
see, saw, seen
szukać, starać się
start learning
seek, sought, sought
sprzedawać
start learning
sell, sold, sold
wysyłać
start learning
send - sent - sent
ustawiać, nastawiać, układać, ustanawiać
start learning
set, set, set
szyć
start learning
sew - sewed - sewn (sewed)
potrząsnąć
start learning
shake shook, shaken
świecić
start learning
shine, shone, shone
strzelać
start learning
shoot, shot, shot
pokazywać
start learning
show - showed - shown
kurczyć, skulic się
start learning
shrink, shrank, shrunk
zamykać
start learning
shut, shut, shut
śpiewać
start learning
sing, sang, sung
siadać, sadzać
start learning
sit, sat, sat
spać
start learning
sleep slept, slept
wsówać, osówać się
start learning
slide, slid, slid
wąchać, pachnieć
start learning
smell, smelt (smelled), smelt (smelled)
siać
start learning
sow, sowed, sown (sowed)
mówić, rozmawiać
start learning
speak, spoke, spoken
literować
start learning
spell, spelt (spelled), spelt (spelled)
spędzać (czas), wydawać (pieniądze)
start learning
spend, spent, spent
rozlać, wylać
start learning
spill, spilt (spilled), spilt (spilled)
pluć
start learning
spit, spat (spit), spat (spit)
dzielić, rozdzielić
start learning
spoil, spoilt (spoiled), spoilt (spoiled)
rozprzestrzeniać
start learning
spread, spread, spread
skoczyć, wyskoczyć
start learning
spring, sprang, sprung
stać
start learning
stand, stood, stood
kraść
start learning
steal, stole, stolen
wetknąć, wsadzić, przykleić
start learning
stick, stuck, stuck
użądlić, ukąsić, kłuć
start learning
sting, stung, stung
śmierdzieć
start learning
stink, stank, stunk
uderzać, atakować, strajkować
start learning
strike, struck, struck
przysięgać, kląć
start learning
swear, swore, sworn
zamiatać
start learning
sweep, swept, swept
pływać
start learning
swim, swam, swum
kołysać się, huśtać się
start learning
swing, swung, swung
brać
start learning
take, took, taken
uczyć kogoś
start learning
teach, taught, taught
rwać, rozerwać
start learning
tear, tore, torn
powiedzieć, opowiadać
start learning
tell, told, told
myśleć
start learning
think, thought, thought
rzucać
start learning
throw, threw, thrown
pchnąć
start learning
thrust, thrust, thrust
rozumieć
start learning
understand, understood, understood
obudzić (się)
start learning
wake, wake, woken
mieć na sobie, nosić (ubranie, okulary)
start learning
wear, wore, worn
płakać
start learning
weep, wept, wept
zmoczyć
start learning
wet, wet (wetted), wet (wetted)
wygrać
start learning
win, won, won
nakręcać, nawijać, zawijać
start learning
wind, wound, wound
pisać
start learning
write, wrote, written

You must sign in to write a comment