Typography 2 dokończenie ANG

 0    20 flashcards    igorek2691
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
czytelność tj. wygoda czytania; wynika z organizacji tekstu na stronie
start learning
REDABILITY - refers to the way in whitch words and blocks of type are arranged on a page
czytelność tj. rozpoznawalność liter na którą wpływa krój pisma
start learning
LEGIBILITY - refers to how typeface is designed and how easily you can recognize and read individual letters tight
kowal
start learning
a blacksmith
złotnik
start learning
a goldsmith
drukarz
start learning
a printer
ruchoma czcionka
start learning
a movable font
realny, opłacalny
start learning
viable
realnego z gospodarczego punku widzenia
start learning
economically viable
stop
start learning
an alloy
forma, foremka
start learning
a mould
odlać, odlewać
start learning
to cast
statua odlana w brązie
start learning
a statue cast in bronze
ukończyć
start learning
to complete
składać się na (coś)
start learning
consist of (something)
traktat, układ
start learning
a treaty
nabyty
start learning
acquired
obniżona odporność
start learning
immune deficiency
skrót od czegoś
start learning
an abbreviation for sth
składać się z
start learning
to consist of
unlike
start learning
w odróżnieniu od, w przeciwieństwie do

You must sign in to write a comment