Zdania warunkowe - teoria - ANG

 0    14 flashcards    igorek2691
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Do jakich sytuacji odnosi sie typ zerowy?
start learning
Do kwestii które sa zawsze prawdziwe np. prawa natury lub przyzwyczajenia -> Kiedy jestem zmęczona biorę kąpiel i idę spać, Kiedy zalejesz zioła wrzątkiem one sie zaparzą.
Jak tworzy się typ zerowy?
start learning
If/ when + Present Simple(pierwsza cz. zdania), Present Simple (druga cz. zdania).
Co może wystąpić w typie zerowym (zamiast present simple - jakie czasowniki)?
start learning
W zdaniach warunkowych o obydwu częściach zd występuje czas Present Simple lub czas modalny can / must / may.
Do czego odnoszą się zdania warunkowe typu pierwszego?
start learning
Odnoszą się do wydarzeń które będą miały miejsce w przyszłości jeśli zostanie spełniony warunek. Są to sytuacje realne, możliwe do spełnienia.Np. Jeśli jutro będzie ładna pogoda, pójdę na spacer.
Jak się tworzy zdania warunkowe typu pierwszego?
start learning
If + Present Simple, will (can / must / may). W tych zdaniach po if występuje czasownik w Present Simple, natomast w zdaniu nadrzędnym czas przyszły Future Simple -> will + czasownik.
Jak się tworzy tryb rozazujący w zdaniach warunkowych typu pierwszego?
start learning
Tak samo jak trp zerowy -> If + Present Simple, Present Simple.
Jak sie tworzy zdania w przypadku uprzejmej prośby w typie pierwszym?
start learning
If + will + czasownik (Future Simple), will + czasownik (Future Simple). Tu "will" jest w obu częściach zdań. Np. If you will be so nice to wait a second, I will let Mr Jones know that you're looking for him.
Do czego odnoszą się zdania warunkowe typu drugiego?
start learning
Odnoszą się do teraźniejszości lub przyszłości. Dotyczą sytuacji hipotetycznych, które miałyby miejsce gdyby został spełniony pewnien warunek. Jedak warunek ten nie może zostać spełniony, dlatego też sytuacje te są nierealne i nie odbędą się.
Jak się tworzy zdania w typie drugim?
start learning
If + Past Simple, would (could/ might). Po spójniku if występuje czas Past Simple, natomiast w zdaniu nadrzędnym would + czasownik.
Jak się tworzy uprzejme prośby?
start learning
W obu zdaniach występuje would -> tak jak w zdaniach typu pierwszego "will". Np. I would be grateful if you would help me solve this urgent matter.
Jakiego czasu można użyć jeszcze w typie drugim?
start learning
Zamiast Past Simple w zdaniach warunkowych typu drugiego możliwe jest użycie czasu Past Continuous dla podkreślenia czasu trwania jakiejś czynności.Np. Gdybyś tyle nie gadała, nie bolałaby mnie głowa.
Do czego się odnoszą zdania warunkowe typu trzeciego?
start learning
Odnoszą się do wydarzeń które miały miejsce w przeszłości, gdyby został spełniony pewnien warunek. Jest to zatem warunek nierealny.Np. Gdybym wiedziała, że w zeszły piątek były urodziny Jima, wysłałabym mu kartkę (ale nie wiedziałam i nie wysłałam).
Jak się tworzy zdania w typie trzecim?
start learning
If + Past Perfekt, would (could / might) have + trzecia forma. Po spójniku if wystepuje czas Past Perfekt, natomiast w zdaniu nadrzędnym - konstrukcja would have + imiesłów czasu przeszłego -> past participle - trzecia forma.
hvkbjkb
start learning
hvkbjkb in English
jbiguvh

You must sign in to write a comment