SŁÓWKA TOEFL

 0    86 flashcards    merka97
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
obsydian
start learning
obsidian
dolina
start learning
valley
wulkaniczny
start learning
volcanic
tysiąclecie
Początek nowego tysiąclecia w roku 2001 był powodem wielkiego świętowania na całym świecie.
start learning
millennium
The start of the new millennium in 2001 was cause for great celebration around the world.
czynnik
Moi rodzice mieszkają na Węgrzech i to był główny czynnik, który wpłynął na moją decyzję, by się tam przeprowadzić.
start learning
factor
My parents live in Hungary and that was the main factor that influenced my decision to move there.
Przeciętność
start learning
foresightedness
religijny
start learning
religious
wybuch
start learning
eruption
gmach
start learning
edifice
źródło
Chleb jest dobrym źródłem błonnika.
start learning
source
Bread is a good source of fibre.
elita
start learning
elite
ekonomiczny / oszczędny
start learning
economic
potencjał
start learning
potential
archeologia
start learning
archaeology
istnieć
start learning
exist
poszlaki
start learning
circumstantial
nawadnianie
start learning
irrigation
sanktuarium
start learning
shrine
rolniczy
start learning
agricultural
towar
start learning
commodity
miasto
To miasto nigdy nie śpi.
start learning
city
This city never sleeps.
prosperować
start learning
flourish
rozbudowa
Rozbudowa jest zaplanowana na następny rok.
start learning
expansion
The expansion is planned for next year.
wiek
Nasza firma została założona w XIX wieku.
start learning
century
Our company was established in the 19th century.
warsztat
Wszystkie warsztaty są odwołane.
start learning
workshop
All the workshops are cancelled.
wzrost / rozwój
start learning
growth
skromny
Bądź skromny i pokorny.
start learning
modest
Be modest and humble.
kratka
start learning
grid
ogromny
start learning
tremendous
rywal
Moim największym rywalem w wyścigu jest mój starszy brat, który jest bardzo szybki na torze.
start learning
rival
My biggest rival in the race is my big brother, who is very fast on the track.
historyczny
start learning
historical
praca
start learning
praca, trud, wysiłek
zmusić, przymuszać
start learning
coerce
mieszkaniec
start learning
an inhabitant
osiągnąć
start learning
achieve
ważność, znaczenie
start learning
validity, significance
wyłaniać się z
start learning
to emerge from
handlowiec
start learning
trader
garncarstwo
start learning
pottery
północ
start learning
north
południe
start learning
south
wschód
start learning
east
zachód
start learning
west
zawrotny olbrzmymi
start learning
tremendous
świątynia, kapliczka
start learning
temple, shrine
pomysłowość
start learning
ingenuity
prior to
start learning
przed czymś, wcześniej od czegoś
pomimo że, chociaż
start learning
despite the fact that, although
być zaangażowanym
start learning
be involved in/ with
leżeć
start learning
lie-lay-lain
kłamać
start learning
to lie-lied-lied
kwitnąć. propsperować
start learning
flourished
szlak handlowy
start learning
trade route
przemysłowy
start learning
industrial
przed czymś, wcześniej od czegoś
start learning
prior to
wnioskować
start learning
infer
przeważający
start learning
predominant
fragment, ustęp
start learning
passage
pomysłowość
start learning
ingenuity
w celu
start learning
in an effort
zachęcać
start learning
to encourage
zrównoważony
start learning
sustainable
na całym świecie
start learning
around the world
eksponować
start learning
expose
mierny, pośredni
start learning
mediocre
metka, etykietka
start learning
label
wymijać, przechodzić
start learning
pass
pilnować czegoś; doglądać czegoś
start learning
tend to sth
dlatego też, zatem
start learning
therefore
zgodnie z tym, z tego powodu
start learning
Accordingly
dotrzymywać komuś kroku
start learning
to keep up with somebody
dążenie do czegoś
start learning
pursuing
aby, w celu
start learning
in order to
prawdopodobnie
start learning
likely
towar
start learning
goods
ubiegać się o, dążyć do
start learning
seek
brać, rozważać
start learning
treat
odróżnić
start learning
distinguish
stąd, tak więc, dlatego
start learning
thus
korzystnie, przychylnie
start learning
favorably
wiarygodność, solidność
start learning
trustworthiness
sprzeczny, konkurencyjny
start learning
competing
ochranianie, zabezpieczanie
start learning
preserving
wewnętrzny, domowy, krajowy
start learning
Internal, domestic, domesticdomestic
podać coś w wątpliwość
start learning
cast doubt on sth
streszczać
start learning
summarize

You must sign in to write a comment