English Polish Dictionary

English - język polski

encourage in Polish:

1. zachęcić zachęcić


Matka próbowała zachęcić mnie do zdrowszej diety.

Polish word "encourage"(zachęcić) occurs in sets:

Hate Your Job? Here's How to Reshape It
kultura cz. 3 do sprawdzianu znów słowka
unit 8 Oxford solutions intremediate students book
Europa w średniowieczu (matura – poziom podstawowy)
New matur success unit 1 słówka 1-41

2. popierać popierać


Powinniśmy ich popierać.
popierać kogoś w czymś

Polish word "encourage"(popierać) occurs in sets:

Pozostałe słówka - Rozdział 2
reporting verb
Learning languages
Angielski 7,8

3. wspierać


będę tak dlugo powtarzał słówko wspierać, aż się je zapamiętam:)
wspierać wiele programów
Jako dobry mąż musisz wspierać swoją żonę.
Jestem tu, by cię wspierać.
Wyszukiwarka Yandex zaczęła wspierać również język tatarski.

Polish word "encourage"(wspierać) occurs in sets:

słówka jęz. ang face to face upper
Coining a new world
reported speech
egzamin angielski

4. popierać zachęcaćPolish word "encourage"(popierać zachęcać) occurs in sets:

strona 27 część 3

5. namawiać


NIe będę jej do tego namawiać

Polish word "encourage"(namawiać) occurs in sets:

słówka 99str
Toastmasters 07.15
telefon do kwaietnia
angielski aaa

6. dodawać odwagiPolish word "encourage"(dodawać odwagi) occurs in sets:

Word Formation 2

7. zachęcaniePolish word "encourage"(zachęcanie) occurs in sets:

gmail. 06.11. do 09.12.2014
Z EGZAMINU SŁÓWKA
wyrazenia ogólne Inter.
angielski 6-10

8. zachęca