English Polish Dictionary

English - język polski

suggest in Polish:

1. zasugerować


Jeśli mogę coś zasugerować...

Polish word "suggest"(zasugerować) occurs in sets:

Gateway 4 plus - Study Plans Wordlist
Live beat 4 - słówka 7b i 7c oraz wyrażenia z mowy...
Mówienie o znanych osobach, czasowniki mowy zależnej
Live Beat 4 - słówka z działu 6
wyzwania i wyrażanie opinii

2. sugerować


Chcesz mi zasugerować, że nie jestem lojalny tej firmie? Otóż jestem!

Polish word "suggest"(sugerować) occurs in sets:

Reporting Verbs (cz. wprowadzające mowę zależną)
repetytorium klasa ósma rozdział 4 edukacja
Mowa zależna - czasowniki
miłość i związki cz. 3
new vocabulary;)

3. proponować


proponować kogoś jako kandydata, wysuwać czyjąś kandydaturę
Chciałabym ci coś zaproponować.

Polish word "suggest"(proponować) occurs in sets:

Unit 1D, New Matura Solutions
Słówka Unit 2 Część II

4. zaproponować


"Czy Komisja jest gotowa zaproponować podobne środki w innych regionach? "
Chciałbym zaproponować spotkanie.
Mogę zaproponować inny hotel?

Polish word "suggest"(zaproponować) occurs in sets:

Reporting verbs

5. sugestia


To interesująca sugestia!
Twoja sugestia będzie odrzucona przez nauczyciela.

Polish word "suggest"(sugestia) occurs in sets:

Elementry 2 Unit 4

6. podpowiadaćPolish word "suggest"(podpowiadać) occurs in sets:

2019 November 2
2019 November
Mowa zależną