English Polish Dictionary

English - język polski

suggest in Polish:

1. zasugerować


Jeśli mogę coś zasugerować...

Polish word "suggest"(zasugerować) occurs in sets:

Live beat 4 - słówka 7b i 7c oraz wyrażenia z mowy...
Mówienie o znanych osobach, czasowniki mowy zależnej
Live Beat 4 - słówka z działu 6
wyzwania i wyrażanie opinii
Życie rodzinne i towarzyskie

2. sugerować


Chcesz mi zasugerować, że nie jestem lojalny tej firmie? Otóż jestem!

Polish word "suggest"(sugerować) occurs in sets:

Mowa zależna - czasowniki
new vocabulary;)
Actions Czynności
czasownik + -ing
Wypadek na drodze

3. proponować


proponować kogoś jako kandydata, wysuwać czyjąś kandydaturę
Chciałabym ci coś zaproponować.

Polish word "suggest"(proponować) occurs in sets:

Unit 1D, New Matura Solutions
Słówka Unit 2 Część II

4. zaproponować


"Czy Komisja jest gotowa zaproponować podobne środki w innych regionach? "
Chciałbym zaproponować spotkanie.
Mogę zaproponować inny hotel?

Polish word "suggest"(zaproponować) occurs in sets:

Reporting verbs
Angielski conflict
Czasowniki różne

5. sugestia


To interesująca sugestia!
Twoja sugestia będzie odrzucona przez nauczyciela.

Polish word "suggest"(sugestia) occurs in sets:

Elementry 2 Unit 4