Discussions 1

 0    22 flashcards    monis343
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Mam pytanie o
start learning
I have question about
Trochę zmieniłbym logo.
start learning
I would change the logo a little bit.
Moim zdaniem
start learning
In my opinion
być za
Cały zespół jest za.
start learning
to be for/ be in favour of
The whole team are in favour.
być przeciw
Nie miałem pojęcia, że był przeciw tej propozycji.
start learning
to be against
I had no idea that he was against the proposal.
Nie mam pojęcia.
start learning
I have no idea.
tak, w taki sposób
start learning
like this/ that
Wydaje się, że
start learning
It seems that
przyjemność
To przyjemność robić z tobą interesy.
start learning
pleasure
It’s a pleasure to do business with you.
kolej (np. twoja kolej)
Teraz twoja kolej.
start learning
turn
It’s your turn.
zasugerować
Jeśli mogę coś zasugerować...
start learning
suggest
If I can suggest something...
wierzyć
start learning
believe
rozmawiać z kimś o czymś
start learning
to speak to sb about sth
ufać
Musisz mi zaufać.
start learning
trust
You have to trust me.
przeszkadzać
Przepraszam, że przeszkadzam.
start learning
to interrupt
I’m sorry for interrupting.
Kto jest za?
start learning
Who is in favour?
Kto jest przeciw?
start learning
Who is against?
robić interesy z kimś
start learning
to do business with sb
Nie zgadzają się
start learning
They disagree.
Pozwól, że coś zasugeruję
start learning
Let me suggest something
Szukałem cię. Muszę zobaczyć budżet na ten rok.
start learning
I was looking for you. I have to see the budget for this year.
Chciałeś mnie widzieć?
start learning
You wanted to see me?

You must sign in to write a comment